Archiv

02.10.2016

Volby do senátu se blíží. Bez dlouhých slov Vám nabízím alternativní HLASOVACÍ LÍSTEK, který můžete vložit do obálky a následně jej hodit do volební urny. Půjde o neplatný hlasovací lístek, kterým ovšem vyjádříte svůj názor a volební účastí potvrdíte svůj zájem o občanskou společnost.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(zdroj obrázku Pinocchia: internet)

Volby do PSČR 2013

Vzhledem k množícím se dotazům na mou osobu ohledně mé kandidatury v mimořádných volbách do Poslanecké sněmovny ČR v roce 2013, na kandidátce libereckého politického hnutí ZMĚNA, uvádím své vyjádření, které jsem již publikoval na facebooku:  zde


06.04.2012 byl vládou schválen materiál s názvem Akční plán ČR „Partnerství pro otevřené vládnutí“. Obsahuje 3 části:

  • přijetí zákona o úřednících
  • zefektivnění systému přístupu k informacím a
  • zpřístupnění dat a informací.

Podstatný je druhý bod, který zadává novelizovat zákon 106/1999 Ministerstvem vnitra. Toto má zahrnovat zrušení 123/1998 a zařazení problematiky informací o ŽP do návrhu novely 106 (to doteď nebylo jasné) a také například „Zavést opatření proti zneužívání zákona žadateli (odmítání zcela zjevně obstrukčních žádostí, záloha náhrady nákladů a výslovné spojování a rozdělování žádostí podaných jedním žadatelem) za podmínky, že se podaří nalézt takové legislativní řešení, které bude minimalizovat možnosti zneužití těchto opatření ze strany povinných subjektů“.

Paragrafové znění má být hotovo k 30.4.2012, zodpovídá MV, MŽP a MSp.


INVESTIČNÍ AKCE

INFORMACE

MÉDIA

ODPOVĚDI NA DOTAZY

PRO ZAJÍMAVOST