Richard Vošický

(26.12.2012; 20:16) Zdravím všechny lidi dobré vůle,
dodatečně všem přeji příjemné prožití vánočních svátků a také nastávající nový rok.:-) Je mi naprosto jasné co se Vám honí hlavou a jak rádi byste odsud opravdu odešli. Nesu za vyřčené plnou odpovědnost a s čistým srdcem Vám sděluji. DĚLAL JSEM TO, CO PO MNĚ CHTĚL OTEC!! 26.12 jsem s ním měl poměrně dlouhý rozhovor. Jako velký odpůrce náboženství včetně křesťanství budu přesto citovat i některé úryvky z Bible.Otázka: Stvořiteli, proč nebylo vytržení? Jasně a zřetelně si mi říkal že bude 21.12. Tu informaci jsem tak jak si chtěl předával lidem. Proč nebylo?
Odpověď:Na tuto otázku už Richarde přeci odpověď znáš. Řekněme, že v tuto chvíli se třídí plevel od zrna u hledačů dobra a spravedlnosti. Lidé se sami umisťují tam kde chtějí být a sami se selektují, kdo z nich dojde až k vytržení a kdo ne. Ti pevní a odhodlaní, co nehledají vinu v druhých a volají k zodpovědnosti skutečně mě, se dočkají. Však jsem o tom dal vědět i v prvním zjevení Ježíše Krista.Matouš 24. 43-51Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete. Když pán ustanovuje nad svou čeledí služebníka, aby jim včas dával pokrm, který služebník je věrný a rozumný? Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí. Amen, pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří. Když si však špatný služebník řekne: ‚Můj pán nejde,‘a začne bít své spoluslužebníky, hodovat a pít s opilci, tu pán toho služebníka přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší, vyžene ho a vykáže mu úděl mezi pokrytci; tam bude pláč a skřípění zubů.Otázka: Proč si mi lhal? Byl si to ty kdo ke mně 24.12.2010 promluvil a řekl mi: Jdi říkat lidem ať se na mě obrací, že přijdou velké změny. Ty víš co vše mě to stálo. Veškerá odpovědnost nyní padá na mě a ztratil jsem důvěru.
Odpověď:Říkal jsem Ti, ať se lidé obracejí na mého syna Pána Ježíše Krista. To jeho se nyní mají ptát co se stalo a každému kdo se ptá se dostane odpovědi. Já jsem nejvyšší zodpovědnost. Ten kdo hledá vinu u Tebe ve skutečnosti nikdy nehledal Boha. Tobě mohu slíbit, že důvěru, kterou si ztratil, brzy opět získáš. S tímto postupem si souhlasil ještě před zrozením a muselo to tak být.Otázka: Kdy tedy bude vytržení?
Odpověď: To Ti nepovím, v tuto chvíli to na Zemi opravdu neví naprosto nikdo. Pochop, že toto by pro Tebe i pro lidi mělo být velkým poučením. Data nehrají žádnou důležitost. To události, které jsem Ti předal jsou důležité a Ty dojdou naplnění. 21.12 jsme vytvořili úmyslně, tuto informaci jsme předali různým kontaktérům včetně indícií, řekněme jako návnadu. Spousta falešných lidí se chytla a řekla si: Počkám si a uvidím. V tuto chvíli, když vidí že se nic neděje, směle se vrací ke svým starým zvyklostem a životům. Richarde oni si vybrali a vybírají, je to jejich volba. Bylo to prostě nutné.Matouš 24:36O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám.Otázka: Alespoň časový horizont Vytržení. Slušní lidé už nesnesou tu být.
Odpověď: To nech na mně. Sám se rozhodnu v pravou chvíli, jakmile se lidé definitivně rozdělí. Nenechám je čekat déle, než to bude nutné.Otázka: Co příchod Faraona Zeuse?
Odpověď: Faraon Zeus už na Zemi připravuje své zástupce, jakmile začnou být v ohrožení duše lidí, okamžitě na to bude následovat vytržení. To pořadí je skutečně: Vytržení, poté příchod Zeuse a chvíli na to Kristova vědomí. Znovu opakuji: Události které jsem Ti předal jsou pravdivé.Otázka: Je něco co by si chtěl říci lidem?
Odpověď: Vystupte ze stínů kohokoli na Zemi. Odpovědi hledejte sami v sobě a pomoci se dovolávejte k nám.


Videa Richarda Vošického. Dnes nejsou na svých původních místech dostupná. Díky tomu, že jsem měl v daném čase pocit, že je mám stáhnout, tak jsem je sháhl a nyní je tedy mohu publikovat na svém serveru. V původních materiálech Richarda Vošického bylo vždy uvedeno, že materiál je volně šiřitelný, takže vše uveřejňuji v dobré víře, že nečiním nic negativního. Videa jsou záměrně řazena v jiném pořadí.

Video Blog 6 – Struktura stvoření

Video blog 4 – Význam Krista

Secrets of future

Video blog 1 – představení se Richarda Vošického + vnitřní zpráva doplněná o obrázky za účelem lepšího porozumění obsahu

Video blog 5 – Plán pozitivního stavu (revers)


…..
-P-