Duchovno a spiritualita

Breatharián Petr je na práně, jeho svědectví! – Gošárna 20, 15.12.2018


Poselství Grálu

Kdo má v sobě pevnou vůli k dobru a snaží se mít myšlenky čisté, ten již našel cestu k Nejvyššímu! Tomu pak bude vše ostatní přidáno. K tomu není třeba ani knih, ani duchovní námahy, ani askeze a osamělosti. Uzdraví se na těle i na duši a osvobodí se ode všeho tlaku chorobného hloubání, protože každé přepínání škodí. Máte být lidmi a ne skleníkovými rostlinami, které následkem jednostranného pěstování podlehnou prvnímu závanu větru! Probuďte se! Rozhlédněte se! Naslouchejte v sobě! Jen to vám může otevřít cestu!


Všechen život je poháněn nehmotnou energií života

… Tím spojníkem léčebného působení způsobu myšlení, výživy a nápravného pohybu jsou změny toků energie života, indicky prány, čínsky energie čchi, izraelsky mana!!! Ta vyzařuje ze Zdroje života a naplňuje celý vesmír. Dává tím možnost vzniku a udržování života v něm. Tato energie byla předkřesťanskými keltskými druidy nazývána jako “vyzařování svatého Grálu”. Celou dobu lidské existence …pokračování


Celosvětová vizualizace za účelem změny

Drahý čtenáři,

žijeme na krásné planetě. Je na ní tolik lásky a krásy. Ale zdá se, že síly které na ní vládnou – vlády a elita, nechtějí dělat to, co je správné. Matka Země produkuje dost na to, aby umožnila 10 miliardám lidí žít v míru a dostatku, ale naši vládci jsou schopni myslet pouze na to, jak si udržet moc, vytvářet konflikty a války a přinutit nás platit stále víc. Prostřednictvím temných bratrství a tajných operací ignorují vůli lidí. Pokoušejí se udržet nás ve stavu závislosti a strachu pomocí médií, které ovládají. Více ZDE.


Záměrně řadím tuto rubriku za rok 2012, protože dle mého názoru je tato stránka jednoznačným vyústěním „všeho“, co je uvedeno na stránce „Rok 2012„, ale i na dalších.

Nabízím na této stránce, mimo jiné, ke shlédnutí rozhovor s režisérem Igorem Chaunem, ve kterém srozumitelně popisuje vesmírnou realitu ve vazbě na stvořitele a další vesmírné bytosti. Jedním z nejpevnějších vesmírných zákonů je respektování svobodné vůle, a proto si každý může svobodně vybrat čemu věřit a zda vůbec po cestě hledání jít.

K danému dokumentu nelze nepřipojit další dokument, který v podstatě říká totéž, ale z pohledu kvantové fyziky. Vyzvednu pouze tu část, která je věnována dokonalosti stvořitele. Velice často jsem si stejně jako řada jiných lidí kladl otázku zda existuje Bůh. A pokud ano, jak může dopustit všechno to zlo, které lidé zažívají na „tomto“ světě. I Barbora Tachecí v daném rozhovoru brousí do této oblasti.  A právě na tyto, ale i na další otázky jsem získal odpovědi v následujícím dokumentu. Velmi zjednodušeně řečeno – dokonalost stvořitele spočívá v tom, že stvořil nekonečné množství MOŽNOSTÍ NA VÝBĚR. My jsme však Ti, kteří provádí volbu. Zlo nebo dobro – to je náš výběr a naše rozhodnutí. Následně v rámci sebeobhajoby řada z nás přenáší odpovědnost na stvořitele. Proč dopustil to či ono. Pravdou však je, že jsme to především dopustili my sami. Pro ty, kteří chtějí hledat nabízím k přečtení informace na stránce „Učení Toltéků“ a třeba „Kumránské svitky„. Tomu, kdo před Vás předstoupí s tvrzením: „tak to je a jestli to nepřijmete, budete zatraceni“ nevěřte. Vybrat si musíte sami a pokud tato volba bude spojena s Vaším vnitřním pocitem spokojenosti, pak jste učinili správně.


SANTO DAIME – brazilský dokument o pralesní církvi a ayahuasce


Pohled Amita Goswaniho, doktora kvantové fyziky, na vztah vědomí a reality, na vesmírnou inteligenci, či samotnou podstatu stvořitele

(soukr. archiv)

Nespokojujeme se přítomností, ale zalétáme myšlenkami daleko dopředu. A tak předvídavost, největší to dar lidské povahy – mění se ve zlo… Zvířata prchají před bezprostředním nebezpečím a když mu unikla, jsou klidná. My se trápíme minulým i budoucím. Přemíra našich dobrých darů nám škodí. Paměť nás mučí minulým strachem, předvídavost přivádí strach budoucí. Nikdo není neŠŤasten jen neštěstím přítomným … Abys utišil hlad a žízeň – nemusíš sedět na prahu zpupných lidí, nemusíš snášet zamračené obočí, ani ponižovat své lidství … Co příroda vyžaduje je dosažitelné a blízké. Pachtíme se jen za zbytečnostmi . To co je nezbytné je na dosah ruky.

Dalajláma k podobnému tématu

Když se Dalajlámy zeptali, co ho nejvíce překvapuje na lidstvu, odpověděl:

„Člověk. Neboť obětuje své zdraví, aby vydělal peníze. Pak obětuje peníze, aby získal zpět své zdraví. A dále, že je tak úzkostlivý ohledně budoucnosti, že si neužívá přítomnost; následkem čehož nežije v přítomnosti, ani v budoucnosti; žije, jako by neměl nikdy umřít a pak umírá, aniž kdy skutečně žil.“