Hospodaření rady á la kníže Rohan

19.09.2014

Při chvilce volného času mě napadlo podívat se na nedávná usnesení současné rady. Zejména při konci volebních období, kdy „panující“ nemají jistotu, že zůstanou u korýtek, nebývá překvapivé, když se tu a tam objeví nějaká ta „trafika“. Zkrátka usnesení, která vládnoucím (nebo kamarádíčkům) jednoduše přinese nějakou tu výhodičku na úkor veřejného rozpočtu. Zda je možno uplatnit výše uvedené na mnou analyzované usnesení rady města č. 8183, ze dne 05.08.2014 posuďte sami.

Je více než jisté, že ti, jichž se tento příspěvek týká, budou pravdu zastírat, deformovat o 180° a házet špínu na mou osobu s různými více či méně absurdními dovětky typu: „to jsou pomluvy, dělá jen negativní předvolební kampaň, mstí se nám“ apod. Přestože jsem si na tento „odpad“ negativních lidí již zvykl, příspěvek poskládám z vyjádření kompetentních lidí z řad zaměstnanců MěÚ Hodonín. Na konci příspěvku pak uvedu odkaz na kompletní materiál rady města k tomuto bodu, který jsem si vyžádal 05.09.2014 na základě InfZ 106/1999 Sb.

Níže výtah z materiálu rady města k předmětnému usnesení:

12. Schválení smlouvy o výpůjčce – pozemek pro sportovní využití

Vyjádření majetkoprávního odboru:

 • S TJ SLOVAN Hodonín má Město Hodonín uzavřenu: Smlouvu o nájmu pozemku č. 34/2007 uzavřenou dne 31.10.2007. Předmětem smlouvy: pozemek p.č. 2054/58 v k.ú. Hodonín. Účel: umístění antukových dvorců s klubovnou a hledištěm. Nájemné: 17.648,- Kč (V.S. 4001000360), tj. cca 6,- Kč/m2/rok
 • V cenové mapě je pozemek p.č. 2054/58 je oceněn na částku 800,- Kč/m2.
 • Dle sazebníku je nájemné za pozemky užívané pro sportovní využití stanoveno ve výši 4% z cenové mapy/m2/rok, min. 20, Kč/m2/rok.

Vyjádření odboru ekonomiky a financí:

U smlouvy současné nájemné ve výši 17.648,- Kč za 2952 m2 neodpovídá sazebníku (dle sazebníku činí nájemné pozemků užívaných v ostatních případech (např. pro sportovní využití) 4% z ceny pozemku za rok – tj. při ceně 800,- Kč/m2 částka 32,- Kč/m2/rok). Nájemné by tedy dle sazebníku mělo činit 32,- Kč x 2952 m2 = 94.464,- Kč.

Následuje usnesení rady č. 7732

„Rada města rozhoduje zveřejnit záměr vypůjčit pozemek p.č. 2054/58, ostatní plocha, o celkové výměře 2952 m2 v k.ú. Hodonín.“

Na základě přijatých usnesení byly zveřejněny oba záměry – pronájem i výpůjčka. Záměr pronájmu i výpůjčky pozemku byl zveřejněn na úředních deskách a internetových stránkách Města Hodonín ve dnech od  3.6.2014 do 5.8.2014.

Ke zveřejněnému záměru se přihlásil TJ Slovan Hodonín svou žádostí ze dne 10.6.2014: 

„Žádáme tímto o výpůjčku pozemku parc. číslo 2054/58 o výměře 2952 m2 v k.ú. Hodonín. Na předmětném pozemku se nacházejí tenisové kurty a klubovna naší TJ. Uvedené sportovní zařízení bylo vybudována na přelomu 60. a 70. let minulého století nákladem TJ a na náklady naší TJ je udržováno v provozuschopném stavu. Sportovní zařízení užívá náš tenisový oddíl, jehož členy jsou rovněž hodonínské děti a mládež.“

Ke zveřejněnému záměru pronájmu pozemku se nepřihlásil žádný zájemce.

Vyjádření majetkoprávního odboru:

 • V souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., § 38 odst.1, musí být majetek města využíván účelně a hospodárně v souladu s jeho zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti.
 • Bezúplatné poskytnutí pozemku do užívání TJ Slovan je v rozporu s výše uvedeným zákonem. Uzavřením výpůjční smlouvy bude ukončen stávající nájemní vztah a Město Hodonín tak přijde o nemalé finanční prostředky.

Vyjádření odboru ekonomiky a financí:

Plně se připojuji a souhlasím s vyjádřením majetkoprávního odboru a musím říct, že se jedná o krok přesně opačným směrem, než se v poslední době snažíme, tj. ukončovat smlouvy o výpůjčce a nahrazovat je nájmem. Navíc je toto precedensem pro ostatní organizace, které na toto budou poukazovat a budou požadovat také bezúplatné řešení využívání majetku města.

A jaké přijala rada města přes tyto argumenty usnesení (8183)?

Rada města rozhoduje schválit Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi Městem Hodonín a Tělovýchovnou jednotou Slovan, se sídlem v Hodoníně, Tyršova 8 v předloženém znění dle přílohy č. 12a. Předmětem smlouvy je pozemek p.č. 2054/58, ostatní plocha, o celkové výměře 2952 m2 vypůjčený za účelem provozu antukových tenisových dvorců s klubovnou a hledištěm. Doba výpůjčky: určitá 5 let s tříměsíční výpovědní lhůtou. Odůvodnění výpůjčky: ke zveřejněnému záměru pronájmu se nikdo nepřihlásil.

HLAS: 4 0 0

Jinými slovy – Město Hodonín za výpůjčku tohoto pozemku nedostane NIC! Jestli Vám na usnesení rady připadá vše v naprostém pořádku, tak si buďte jisti, že právě takové občany zlořádi v politice potřebují. Jestli rada města v tomto případě porušila nějaký zákon – nevím. Zřejmě je takovéto usnesení v její kompetenci. Řeknu to proto jinak. Pokud by bylo Město Hodonín mojí soukromou firmou, tak bych takový management hnal svinskou holí. Je na místě zdůraznit ještě jednu třešničku na pomyslném dortu – v návrhu předmětného usnesení byla doba výpůjčky na 1 rok (viz. Materiál RM 5.8.2014 – bod č. 12 TJ Slovan), ale proč to zadarmo nevypůjčit rovnou na 5 let – že ano? Z kapes radních to přece nejde, tak jen houšť! Jak vidno z uvedeného hlasování, tak PRO toto usnesení byli všichni přítomní radní, tak si je uveďme:

 • Grauvá M.
 • Salajka V.
 • Handel R.
 • Kubrický J.

V čí prospěch se promítne ona úspora na nájemném ve výši Kč 17.648,– (respektive úspora Kč 94.464,– za nájemné, které by měl TJ Slovan platit městu podle platných pravidel před přijetím předmětného usnesení)? Ačkoli z informací výše uvedených nemusí být zjevné, co je v pozadí této záležitosti, po letmém pohledu na podepsanou verzi smlouvy o výpůjčce zjišťujeme, že ji za TJ Slovan Hodonín podepsal jistý Ing. Vlastimil Trnečka, čirou náhodou člen současné rady města. Kruh se tímto uzavírá. Jedno je jisté. Jediný, kdo z předmětného usnesení rady tratí, je Město Hodonín. V rozpočtu města tak bude zase chybět pár peněz, ze kterých se hradí služby občanům. Je to zkrátka jednoduchá matematika. O co TJ Slovan platí méně městu, o to dostanou občané méně veřejných služeb, anebo si za ně připlatí. Třeba na odpadech, jak už všichni známe. ONI si následně vždy najdou zdůvodnění, proč bylo nutné zdražit to či ono. A kdo ví, kolik takových podobných případů mají ONI za nehty. Snad jen ta, všem notoricky známá, stará Blažková.

A tak Vám, Hodoňáci, kteří myslíte vlastní hlavou a tupě nepřebíráte lži, pomluvy a jiné bláboly reprezentantů místního komunálního zla, přeji šťastnou ruku u volební urny. Je to konec konců Vaše věc …

– JH –

Poznámky pod čarou:

 • TJ Slovan v žádosti o výpůjčku zdůrazňuje, že „Sportovní zařízení užívá náš tenisový oddíl, jehož členy jsou rovněž hodonínské děti a mládež.“ Kdo patří mezi „zákazníky“, kteří kurty užívají je možno vyčíst z webových stránek Tenisového oddílu Slovan Hodonín, respektive z „Rozpisu kurtů„.
 • Cena za hodinu pronájmu tenisového kurtu (k dnešnímu datu)?
 1. Tenis Club Brno = Kč 180,– až 200,– v letní sezóně /hod
 2. Tenisové kurty Služby Blansko = Kč 150,– /hod
 3. TJ Sokol Praha Řeporyje = Kč 140,– za dvorec /hod
 4. TJ Slovan Hodonín = Kč 100,– /hod
 5. TJ Sokol Prštice = Kč 60,– /hod
 6. SOKOL Hodonín = cenu pronájmu se z webových stránek nedovíme.

…..
-P-


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..