Komunální volby 2014

Úvodní slovo:

Je pravděpodobné, že řada osob bude toto mé vyjádření chápat jako negativní počin a snahu o očernění vybraných osob. Není tomu tak. Vše, co zde uvádím, vychází ze skutečnosti, která je v řadě případů podložena konkrétními reálnými důkazy, jenž jsou publikovány na tomto webu. Rozhodnutí je na Vás …


Hodnocení členů zastupitelstva 2010 – 2014 (mýma očima)

 • „+“ – pozitivní
 • „-“ – negativní

(1) Ambrozek Ladislav

 • +“ – těžko rozlišit mezi tím, co bylo činěno upřímně a co bylo jen politickou proklamací
 1. Příjmy domácnosti z části závislé na dotacích z veřejných rozpočtů.
 2. Věta typu – s paní starostkou jsme si vyříkali všechny sporné body při schvalování rozpočtu, jako vysvětlení změny postoje L. Ambrozka, tak může ve skutečnosti znamenat – schválili jste mi dotace na Centrum pro rodinu, tak já Vám ten rozpočet podpořím. Je to sice jen domněnka, ale s tím je třeba v takovém případě počítat.
 3. Docela schopný ve využívání cizích témat k vlastnímu prospěchu. Kolik lidí z kandidátky KDU-ČSL je si vědomo faktu, že rádoby zájmem o jejich problém je využije účastí na kandidátce ke sběru hlasů pro něj samotného? Jsou si vědomi, že volit pana Ambrozka je v podstatě totéž, jako volit Grauovou, protože se spolu vždy domluví de facto na všem? Je možné si připomenout poslední volbu Grauové do křesla starostky.

(2) Benovič Pavel

 • +“ – za volební období jsem nezaregistroval žádný významný negativní čin
 1. vysoká loajalita a závislost na stranickém aparátu.
 2. Členové ČSSD zkrátka musí plnit pokyny shora.

(3) Buchtík Josef

 • +“ – za volební období jsem nezaregistroval žádný významný negativní čin
 • “ – nedostatečný ekonomicko-právní přehled

(4) Dřímalová Eva

 • +“ – za volební období jsem nezaregistroval žádný významný negativní čin
 • “ – nedostatečný ekonomicko-právní přehled

(5) Gajošová Jana

 • – jako zastupitelka se účastní procesu schvalování široké škály dotací, přičemž je jednatelkou soukromé společnosti SHK, která je taktéž příjemcem značných dotací z městského rozpočtu. Tím jsou podmínky ideálního „jánabráchysmu“ splněny. Ty schválíš mě, já Tobě.

(6) Grauová Milana

 • – silně negativní bytost, koordinátorka zla
 1. Rada města v čele s Grauovou nepřípustným způsobem obchází zákon – zde
 2. Grauová zavírá úřad občanůmzde.
 3. Příkazy zaměstnancům MěÚ, které jednoznačně vedou k porušování zákona – více zde
 4. Nezákonné rozhodnutí současné Rady Města Hodonína – zde (18.04.2013)
 5. Školení zastupitelů nebo skrytá oslava narozenin starostky s podílem veřejných prostředků???zde (13.04.2014)
 6. Předsedkyně představenstva Regionu slovácko, které je předmětem zájmů orgánů činných v trestním řízení – zde
 7. Překabátěný povedený člen ODS – zde (aneb Babiši – komu není rady, tomu není pomoci. Škoda)
 8. Hospodaření rady města á la kníže Rohan – zde

(7) Grombiřík Zdeněk

 • – nezaznamenal jsem žádný samostatný počin, či projevení osobního názoru tohoto zastupitele.

(8) Handel Radek

 • +“ – není mi známo
 1. nohsled Grauové
 2. de facto bez žádného samostatného počinu, či projevení osobního názoru. Tedy kromě věty, kterou navrhl Grauovou na post starostky města na ZM 17.05.2013.

(9) Hýbner Jaromír

 • bez komentáře

(10) Ivánek Anton

 • +“ – není mi známo
 1. nohsled Grauové
 2. de facto bez žádného samostatného počinu, či projevení osobního názoru

(11) Janda Jiří

 • +“ – aktivní práce s mládeží (pořádání letních táborů)
 1. vysoká loajalita a závislost na stranickém aparátu.
 2. Členové ČSSD zkrátka musí plnit pokyny shora.

(12) Knápek Ivo

 • bez komentáře

(13) Koliba Jiří

 • +?“ – velmi zkušený politický matador. Vždy přesně ví, co dělá a proč.

(14) Krabička Vítězslav

 • +“ – aktivní práce s mládeží (pořádání letních táborů)
 • – představitel bezpečné opozice pro Graovou a tým jejích nohsledů. Jak to, že právník nedotáhne jediný svůj „boj“ s jakože politickými odpůrci, přestože má k tomu ty nejlepší předpoklady? Jak to, že vždy zůstane jen u plamenných politických proklamací bez faktických činů? Jak to, že hlasoval pro Grauovou na post starostky na mimořádném ZM 17.05.2014? Informace jsou dostupné. Chce to jen aktivní přístup občanů.

(15) Králik Jan

 • +“ – není mi známo
 • – silná závislost na dotacích z městského rozpočtu. Ideální podmínky „janabráchysmu“ splněny.

(16-20) KSČM (5 zastupitelů)

 • +?“ – komunisté vždy drží slovo
 • “ – ne však to, které dali svým voličům, nýbrž to, které dali svým neskrytým, ale i skrytým spolupracovníkům. Samozřejmě výměnou za „něco“. Typickým příkladem bylo mimořádné ZM 17.05.2013, na kterém byl odvolán Igor Taptič z postu starosty a provedena zrůdná volba Grauové na post starostky města. Jak hlasovali zastupitelé v této zrůdné volbě se můžete podívat zde. Osobně  považuji komunisty za „na svých voličích zrádce“ (s jednou výjimkou konkrétního zastupitele za KSČM).

(21) Kubrický Jiří

 • +“ – konstantní v názorech a postojích, byť často prezentovaných „nadlidsko-vůdcovským“ způsobem
 • – příjmy domácnosti z části napojeny na veřejné zakázky malého rozsahu.

(22) Látalová Šárka

 • +“ – práce s mládeží
 1. jako ředitelka Střediska volného času, coby organizace zřízené JMK, má hlavní příjmy napojeny na zdroje z veřejných rozpočtů. Dá se předpokládat vysoká loajalita k politickému vedení kraje.
 2. Špatné finanční řízení předmětné organizace, jenž mělo za následek skutečnost, že Hodonín ze svého rozpočtu poskytl dotační prostředky na činnost tohoto zařízení ve větší míře, než bylo nutné. Přebytek hospodaření organizace byl odčerpán do rozpočtu Kraje!

(23) Mráka Jiří

 1. vysoká loajalita a závislost na stranickém aparátu.
 2. Členové ČSSD zkrátka musí plnit pokyny shora.

(24) Salajka Vojtěch

 • +“ – není mi známo
 • – bez předpokladů pro pozitivní přínos občanům ve veřejné funkci. Ideální partner k negativní bytosti v křesle starosty – „řekni mi pro co mám hlasovat a já to bez reptání odhlasuji“.

(25) Sedlačík Roman

 • „+“ – práce s mládeží
 1. vysoká loajalita a závislost na stranickém aparátu.
 2. Členové ČSSD zkrátka musí plnit pokyny shora.

(26) Slezák Antonín

 • +“ – práce s mládeží
 • “ – nezaznamenal jsem žádný samostatný počin, či projevení osobního názoru tohoto zastupitele.

(27) Taptič Igor

 • +– jeden ze dvou zastupitelů, který se rozhodl jít cestou práva a spravedlnosti za cenu ztráty svého postavení
 •  váhavost / nerozhodnost; uvítal bych vyšší míru odvahy a aktivity

(28) Trnečka Vlastimil

 • +“ – není mi známo
 • – negativní bytost ochotně spolupracující se silně negativními bytostmi výměnou za „něco“

(29) Třeštík Milan

 • bez komentáře

(30) Venhodová Alena

 1. nedostatečný ekonomicko-právní přehled
 2. negativními lidmi (v minulosti ve spojení s místní ODS) často využívána pro špatné věci, aniž by si to zřejmě uvědomovala

(31) Vinklárek Kamil

 • +“ – práce s mládeží
 • – negativní bytost ochotně spolupracující se silně negativními bytostmi výměnou za „něco“

Volební doporučení

Pravděpodobně očekávatelný závěr z výše uvedeného. Nemohu doporučit pro Vaši volbu nikoho jiného než Igora Taptiče. Přes jisté osobní výhrady k jeho osobě jej považuji za slušného, inteligentního, ne-negativního člověka, majícího v úctě morální hodnoty a právní řád České republiky.

Já osobně budu vybírat z kandidátky NEZÁVISLÝCH a STRANY SVOBODNÝCH OBČANŮ. Z kandidátky NEZÁVISLÝCH pak zcela jistě Mgr. Taptiče a Mgr. Bělohoubka.

Upozornění:

 1. Nespoléhejte na KSČM (platí pro stávající zastupitele) – spojí se ke spolupráci s kýmkoli. Ať už skrytě (např. s ODS) nebo neskrytě s kýmkoli, kdo falešně v médiích netvrdí, že s komunisty zkrátka nikdy (jednou z více a jindy z méně absurdních důvodů). Chcete-li z jakéhokoli důvodu volit toto uskupení, pak vynechte ty kandidáty, kteří seděli v posledním zastupitelstvu. Zakřížkujte nové tváře.
 2. Nespoléhejte na KDU-ČSL (platí pro stávající zastupitele) – platí obdoba uvedeného u KSČM. Chcete-li zkusit volbu „pozitivně pro Hodonín“, pak vynechte ty kandidáty, kteří seděli v posledním zastupitelstvu. Zakřížkujte nové tváře s výjimkou těch, které na konci stránky nedoporučuji.
 3. Nespoléhejte na ČSSD – (platí pro stávající zastupitele) domnívám se, že již dnes existuje dohoda představitelů této strany s Grauovou (ať již za ANO, či jiný politický subjekt, který si nehlídá, kdo jim leze do řad) o povolební spolupráci, za účelem vyšachování NEZÁVISLÝCH ze hry. Chcete-li z jakéhokoli důvodu volit toto uskupení, pak vynechte ty kandidáty, kteří seděli v posledním zastupitelstvu. Zakřížkujte nové tváře s výjimkou těch, které na konci stránky nedoporučuji.
 4. Nespoléhejte na ZMĚNU – její lídr, a je mi to hrozně líto, není v politické oblasti tím, za koho se vydává. Chcete-li volit toto uskupení, pak dejte šanci novým tvářím a vyhněte se volbě osob, které na konci stránky nedoporučuji.
 5. Chcete-li volit TOP 09, pak volte nové tváře a nevolte žádného ze tří současných zastupitelů.
 6. Chcete-li volit ANO, pak volte nové tváře a nevolte žádného ze tří současných zastupitelů.
 7. Na kandidátní listině ODS jsem nenašel žádného, dříve v ODS působícího, „neřáda“.
 8. Chci věřit tomu, že Igor Taptič nebude opakovat tu obrovskou chybu, které jsem se svého času dopustil i já. Nemá cenu tvořit žádné koalice s jinými subjekty. Buď politický subjekt získá absolutní vítězství (51% zastupitelských mandátů) nebo nic. Rozmělňování vlastního programu, vlastních ideí, vlastních slibů daných občanům utvářením jakýchsi koalic s kompromisy vede pouze k nechuti voličů jít k příštím volbám s tvrzením: „nemá cenu volit toho nebo onoho – vždyť oni se pak stejně vzájemně domluví“.

JMENNÝ SEZNAM KANDIDÁTŮ (nezastupitelů), KTERÉ NEDOPORUČUJI PRO VAŠI VOLBU:

 • Dočekal Rostislav – ZMĚNA – důrazné varování!
 • Kotlán Petr – ZMĚNA
 • Matějková Anna – KDU-ČSL
 • Přibil Květoslav – ČSSD
 • Štukavec Jiří – KDU-ČSL
 • Tesaříková Libuše – KDU-ČSL

…..
-P-