Vládní agentura pro soc. začleňování

27.08.2014

Město Hodonín získalo dotaci ministerstva vnitra, ze které budou od července 2014 financováni i dva asistenti prevence kriminality a domovník v lokalitě městských sociálních bytů. Projekt navazuje na předchozí projekt financovaný Jihomoravským krajem, v rámci kterého vznikla pozice domovníka a bylo vybudován nové dětské hřiště.

Lokální konzultant také v uplynulých měsících vedl jednání o zřízení Střediska výchovné péče, o jehož vznik mají zájem místní partneři a počítá s ním i Plán prevence kriminality.


30.07.2013

Na konci května byl ukončen sběr podpisů pod petici s názvem „STOP hazardu v Hodoníně“. Ta požaduje plošný zákaz provozování výherních hracích přístrojů, heren a kasin na celém území města. Petici podpořilo celkem 760 občanů města. Lokální konzultant Agentury se poté podílel na uspořádání setkání autorů petice s místostarostou Hodonína. Na něm bylo domluveno, že bude uspořádán kulatý stůl pro zastupitele zaměřený nejen na hazard, gambling a s tím související problémy, ale i na možnosti, jaké má město při regulaci hazardu na svém území. Kulatý stůl se uskuteční během června a zastupitelé projednají možnosti regulace nebo zákazu hazardu ve druhé polovině roku.


22.04.2013

V únoru 2013 se v Hodoníně za spolupráce Agentury pro sociální začleňování a neziskové organizace P3 – People, Planet, Profit konal seminář k tématu sociální podnikání. Zúčastnili se jej zájemci z řad zástupců místní samosprávy, neziskových organizací i podnikatelského sektoru.

Ve stejném měsíci Rada města Hodonína schválila Plán prevence kriminality na období 2013-2016, ve kterém se počítá např. s udržením provozu volnočasových zařízení, regulací hazardu ve městě, rozšířením stávající odborné péče o rodinu nebo sociologickým výzkumem pocitu bezpečí občanů.

V březnu 2013 schválila Rada města Hodonína Strategický plán sociálního začleňování pro město Hodonín na období 2013 – 2014, připravený Agenturou. V dubnu se počítá s projednáním dokumentu Zastupitelstvem města.


Aktuálně z května a června 2012

V květnu 2012 odevzdalo město Hodonín žádost projektu „Centrum pomoci rodinám“. Ten umožní vznik moderního ambulantního pracoviště pro práci s rodinami a rozšíření služeb pro rodiny. Během června pokračovali členové pracovních skupin Lokálního partnerství Hodonín v přípravě strategického plánu města pro oblast sociálního začleňování.

NAPADENÍ V BŘECLAVI: CHLAPEC SI ZRANĚNÍ ZPŮSOBIL SÁM

Na konci května policejní vyšetřovatelé zveřejnili výsledky šetření událostí, které se týkaly údajného napadení patnáctiletého mladíka v Břeclavi třemi romskými mladíky. Podle policejních vyšetřovatelů vyšlo najevo, že těžká zranění si mladík způsobil sám bez cizího zavinění. Událost, která po dobu několika týdnů zaplnila zpravodajství většiny médií, tak skončila nenadálým obratem.

Tiskové prohlášení ke zjištění policejních vyšetřovatelů vydala vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková. „Zjištění policejních vyšetřovatelů jsou proto velmi důležitá nejen pro obyvatele Břeclavi ale i pro celou českou společnost. Břeclavská událost by se měla stát trvalou připomínkou toho, jak obezřetně a pečlivě musí každý přistupovat k informacím, které se k němu dostávají,“ uvedla v něm. V komentáři pro Lidové noviny se k události vrátil i ředitel Agentury Martin Šimáček.

Agentura v Břeclavi pokračuje v přípravě preventivních projektů, které vzešly i ze situace po domnělém napadení a které budou součástí aktualizovaného plánu sociálního začleňování. V květnu moderoval ředitel Agentury Martin Šimáček v břeclavské synagoze setkání odborníků na oblast bezpečnosti a prevence kriminality, kteří se sešli na jednání u kulatého stolu. Vzešla z něj řada podnětů pro revizi plánu.


Aktuálně z března a dubna 2012

BŘECLAV PO NÁSILNÉM ÚTOKU: PODPORA RODINĚ NAPADENÉHO CHLAPCE A VEDENÍ MĚSTA

V Břeclavi došlo v neděli 15. dubna v nočních hodinách k napadení patnáctiletého chlapce třemi dosud neznámými pachateli. Chlapec byl hospitalizován a následkem útoku mu musela být odebraná ledvina. Za jednoho z pachatelů označil napadený Roma. Útok se tak stal příčinou protestů obyvatel Břeclavi, kteří se rozhodli podpořit matku napadeného a upozornit na zhoršenou bezpečnostní situaci ve městě protestním pochodem. V neděli 22. dubna se ve městě konaly tři protestní akce (jednu z nich uspořádali příznivci krajní pravice).

Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková se ve středu 18. dubna zúčastnila jednání zastupitelů v Břeclavi, kteří se na něm mimo jiné věnovali bezpečnostní situaci ve městě. Zmocněnkyně Šimůnková a ředitel Šimáček se také setkali s matkou napadeného chlapce. Monika Šimůnková se k situaci v Břeclavi vyjádřila v rozhovoru pro regionální vydání deníku MF DNES a před protestními akcemi vydala tiskové prohlášení varující před zneužitím celé události extremisty.

Ředitel Agentury byl se starostou města v pravidelném kontaktu. Břeclav je totiž jednou z lokalit, kde působí Agentura pro sociální začleňování. Vládní zmocněnkyně pro lidská práva, ředitel Agentury i starosta Břeclavi se shodli na pokračování v přípravě preventivních programů, které jsou v současnosti v Břeclavi ve spolupráci s partnery Agentury připravovány. Nejbližším z nich by mělo být vybudování azylového domu pro lidi, kteří řeší akutní problémy s bydlením nebo jeho ztrátou.

HODONÍN

Pracovníci sociálního odboru Městského úřadu Hodonín a nový lokální konzultant Agentury pro Hodonín se na začátku dubna zúčastnili jednodenní stáže v Litvínově, kde se seznamovali s místním systémem prostupného bydlení.

V nejbližších dnech podá město Hodonín projekt, díky kterému by mělo v budoucnu dojít k významnému rozšíření sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a vybudování moderního ambulantního pracoviště pro pomoc rodinám.


Aktuálně z listopadu a prosince 2011

Město Hodonín připravuje rozsáhlý projekt, díky kterému bude zřízeno Centrum pomoci rodinám. Jeho hlavní činností bude poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi ambulantní i terénní formou. Centrum bude nabízet služby klientům i ze spádových obcí. Organizace Euro Roma Hodonín připravuje projektový záměr pro založení sociální firmy, která by zajistila nová pracovní místa pro dlouhodobě nezaměstnané. Město záměr založení této firmy podporuje.

Členové lokálního partnerství se rozdělili do pracovních skupin, které si zvolily následující priority: zavedení prostupného modelu bydlení v Hodoníně (oblast bydlení), rozvoj sociálních služeb a podpora terénní sociální práce (oblast sociálních služeb), zavedení prostupného modelu zaměstnávání a podpora zaměstnanosti z veřejných zakázek města (oblast zaměstnanost).


(možnost cca 40 mil. Kč pro Hodonín)

Hodonín obhájil svou žádost o spolupráci s „agenturou“ a byl vybrán do skupiny měst, ve kterých tato agentura působí v oblasti sociálního začleňování

Základní informace:

  • Město Hodonín je primární partner
  • Agentura řeší všechny sociálně vyloučené osoby

Stanovené cíle:

  • Provedení situační analýzy poskytovatelů sociálních služeb (provádí Demografické informační centrum)
  • Zastavit / omezit rozšiřování lokalit sociálního vyloučení
  • Na základě situační analýzy stanovit priority a návrhy opatření
  • Vypracovat strategický plán sociálního začleňování

Lokální partnerství:

  • Základní platforma složená ze zástupců hodonínských poskytovatelů sociálních služeb, zástupců města, zástupců zaměstnanců odboru sociálních služeb, zástupce Městské policie, zástupců Policie ČR, zastupců zaměstnavatelů sociálně slabých občanů, zástupců hodonínských ZŠ, zástupce Úřadu práce a dalších. Lokální partnerství je „vrcholným orgánem“ úkolujícím pracovní skupiny v rámci naplňování stanovených cílů.

Oficiální webové stránky Vládní agentury


…..
-P-