Volby 2021

04.05.2021 – Tento web mimo jiné slouží k prezentaci mých osobních názorů. Věřím, že na to mám právo. Nebo už zase, ne? …


Můj názor a tedy i doporučení pro volby 2021 do Poslanecké sněmovny stojí na těchto základech:

  • jsem vlastenec, mám rád svou svébytnou zemi a jsem vděčný svým předkům, za jejich úsilí a oběti při jejím vzniku, obraně a jiné péči
  • neztratil jsem kritické myšlení a dokážu rozpoznat, jak giganticky se projekt EU odchýlil od původního záměru, tedy být zónou volného obchodu a pohybu pracovní síly. EU nikdy neměla být novým superstátem, díky kterému zaniknou samostatné státy, jejich ústavy a další právní předpisy, jejich svrchovanost, jejich národy. Proto jsem příznivce referenda o vystoupení z EU.
  • jsem ekonom, rozumím makroekonomii a vím, jak nebezpečné může být přijetí evropské měny. Zbavit se monetární politiky, jako jednoho ze dvou jediných nástrojů pro řízení národního hospodářství, je stejně pošetilé, jako soudobá snaha nahradit člověkem řízený automobil za ten s autonomním řízením.
  • mám paměť a znám historii. Česká Republika to v žádném období neměla lehké a byla zrazena a využita všemi. Západními mocnostmi dokonce opakovaně. Proto bychom vždy měli vystupovat jako neutrální středoevropská země bez servilního patolízalství jednou tomu a za čas zase někomu jinému. Je to nedůstojné a vede to jen a pouze ke ztrátě respektu českého národa.
  • zastávám názor, že moc vychází z lidu. Žádný volený zástupce nemůže a nesmí diktovat lidu co může a nemůže, natož to, co si má myslet.

Proto mohu volit jen politický subjekt, který uznává stejné hodnoty. Mezi takové patří vlastenecké strany. A opravdu to není jen SPD. Ovšem do volebního rozhodnutí je potřeba zahrnout jednoduchou selskou matematiku. Vlastenecké strany se musí spojit a vytvořit jeden národovecký blok. Snaha o získání samostatného drtivého volebního zisku bohužel nikam nevede a nepovede. Příkladem budiž snaha právníka Františka Matějky ve volbách v roce 2017. Snažil jsem se ho přesvědčit o nutnosti spojení národních sil. Neuspěl jsem. Na můj mail mi pan Matějka odpověděl následující:

Pokud jde o pana Okamuru, mám v živé paměti jeho neutuchající podporu EU po Lisabonské smlouvě a zároveň období, kdy jako senátor chtěl žalovat u Ústavního soudu prezidenta republiky za jeho prý liknavý postup při podpisu této smlouvy. Nevěřím jeho slovům. Proto jsme ti z nás, kteří konzistentně už od doby smlouvy veřejně vystupovali proti ní, založili hnutí. Věřím, že nás časem opravdu nepřehlédnete. S úctou František Matějka

A jak to dopadlo? Politické uskupení pana Matějky se do Poslanecké sněmovny nedostalo. Poučme se tedy z minulých chyb. Akceptujme volební matematiku. Uvědomme si ty nejdůležitější společné cíle všech vlasteneckých stran a nechme stranou rozlité mléko, řevnivost a další méně důležité záležitosti. Případná ztráta dalšího volebního období bude vykoupená slzami. Taková je má předpověď. Je to na Vás …

-JH-


NEVOLTE PIRÁTY! NEVOLTE CHAOS A POPŘENÍ PŘÍRODNÍCH ZÁKONŮ! SEBEROU VÁM VŠE. SLOUŽÍ CENTRÁLE V LUCEMBURSKU NIKOLI ZÁJMŮM ČESKÉ REPUBLIKY. Oficiální ideologií je „PIRÁTSKÁ POLITIKA“, ve skutečnosti je to ale SIONISTICKÁ IDEOLOGIE směřující podporou GLOBALISMU k jedné CENTRÁLNÍ SVĚTOVLÁDĚ – NWO. Pokud se Vám něco z výše uvedeného zdá absurdní – zamyslete se – možná jen nemáte dostatek relevantních informací. Videa níže jsou jen informačním doplňkem pro ty, kteří o NWO prozatím nemají žádné povědomí.

#neomarxisti, #podporovatelé ANTIFY, kterou USA řadí mezi teroristické organizace, #podporovatelé migrace, #podporovatelé globalismu = nepřátelé vlastenectví a národní svébytnosti


#Pirátský sen, #legalizace drog (nejen marihuany), #kádrování podle LGBTIQ, #pohlaví si zvolíme!, #jsou vůbec normální? #velký pozor na tyty neomarxisty otevřeně podporující skutečné extrémisty jako je organizace ANTIFA