Vystoupení Lea

10.02.2016

Žákovská besídka v malém sále ZUŠ (J. Haydn – Serenáda)


24.05.2015

Koncert symfonického orchestru mladších žáků na zámku v Miloticích (úryvky)


21.05.2015

Komorní orchestr mladších žáků

1/ J. Mysliveček – Kvintet – 1. věta Allegro
2/ J. Pachelbel – Kánon D dur
3/ J. Stamic – Mannheimská sinfonia 1. věta Allegro

06.05.2015

Besídka – O. Rieding – Concertino a moll 1.v.

22.11.2014

Narozeniny babi Nadi

…..