Zpráva z Ruska 21.12.2012

Zajímavý článek (… dále je to jen a jen na Vás)

„V RUSKU ZVEŘEJNILI NA INTERNETU TUTO ZPRÁVU, KTEROU NASA ROZESLALA, UŽ V ČERVENCI 2012, VŠEM SVĚTOVÝM VLÁDÁM: VLÁDA OBDRŽELA INFORMACI V ČERVENCI 2012. OBEZNAMTE S TOUTO ZPRÁVOU SVOJI RODINU, PŘÁTELÉ A LIDI, KTEŘÍ JSOU SCHOPNI JI PŘIJAT. LABORATOŘE „NASA“ OZNÁMILY, ŽE JE MOŽNÉ, ŽE V KRÁTKÉ DOBĚ DOJDE K PŘECHODU PŘES GALAKTICKÉ (NULOVÉ) PÁSMO.

1. NA PODZIM 2012 A V ZIMĚ 2012/2013, BUDE V TIBETU A NA CELÉM ÚZEMÍ SEVERNÍ POLOKOULE, TEPLEJI. 21.12.2012, ZAČNE PRAVDĚPODOBNĚ ZEMĚ, SPOLEČNĚ S CELOU SLUNEČNÍ SOUSTAVOU, PŘECHÁZET PŘES GALAKTICKÉ (NULOVÉ) PÁSMO. JE TO EXISTUJÍCÍ PROSTOR, VE KTERÉM UTICHNOU A NADÁLE SE NEMOHOU ŠÍŘIT, ŽÁDNÉ ENERGIE. V TOMTO PROSTORU NEEXISTUJE ŽÁDNÉ MAGNETICKÉ POLE U ŽÁDNÉHO OBJEKTU.

2. PRAKTICKY, NA CELÉ ZEMI, V PRŮBĚHU NĚKOLIKA MINUT, OKOLO 10:00 HODINY RANNÍ, MOSKEVSKÉHO ČASU (TADY BUDE KOLEM 12:00 HODINY) 21.12.2012, NASTANE ÚPLNÁ TEMNOTA A ABSOLUTNÍ TICHO. NEBUDE ŽÁDNÉ SVĚTLO, NEBUDE ELEKTŘINA, NEBUDE KOMUNIKAČNÍ SPOJENÍ, NEBUDE SE ŠÍŘIT ZVUK, NEPŮJDE A (NEBUDE MOCI FUNGOVAT NIC, CO SE ŠÍŘÍ POMOCÍ PŘENOSU ENERGIE).

3. TOTO TEMNO BUDE PROVÁZENO KOSMICKÝMI ILUZEMI, V PODOBĚ VÝBUCHŮ SVĚTLA A JINÝMI ILUZEMI, KTERÉ SE BUDOU ODEHRÁVAT NĚKOLIK DNÍ (ASI 3 AŽ 4 DNY). NETŘEBA SE ALE BÁT A NĚČEHO SE OBÁVAT.

4. POTOM SE OPĚT OBJEVÍ SLUNEČNÍ SVĚTLO A BUDE OPĚT VIDĚT. ŽIVOČICHOVÉ NA ZEMI, JAKMILE ZJISTÍ, (SPÍŠ TO ALE VYCÍTÍ INTUITIVNĚ), ŽE DOCHÁZÍ KE „KOSMICKÉMU TEMNU“, SE UKRYJÍ V NORÁCH. LIDÉ VE MĚSTECH NIC NEPOCÍTÍ VČAS, PROTO BUDOU MEZI NIMI OBĚTI NA ŽIVOTECH A DOJDE K ŠÍLENSTVÍ. MŮŽE ZEMŘÍT AŽ 10% SVĚTOVÉHO OBYVATELSTVA.

5. JE POTŘEBA, ABYSTE SE, CO NEJDŘÍVE, PŘIPRAVILI NA TYTO ZMĚNY V CYKLECH, DOKONČIT ZAPOČATÉ A DO NIČEHO DALŠÍHO SE NEPOUŠTĚT.
6. 20.12.2012 VEZMĚTE SVÉ DĚTI, VŠECHNY DOKLADY A HOTOVOST A ODCESTUJTE Z MĚST DO PŘÍRODY. PŘIPRAVTE SI ZÁSOBU JÍDLA NA cca 2 MĚSÍCE, PROTOŽE ELEKTRICKÉ SÍTĚ SE BUDOU REKONSTRUOVAT POSTUPNĚ A BUDE TO TRVAT DLOUHO. JE POTŘEBA MÍT DOMA ZÁSOBU VODY A DŘEVA NA TOPENÍ, SVÍČKY NA SVÍCENÍ. BYLO BY DOBRÉ MÍT DOMA PÍCKU (MYŠLENO NA PEVNÉ PALIVO), PROTOŽE NEPŮJDOU EL. SÍTĚ. STEJNĚ TAK BUDOU VYPNUTÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ, VČETNĚ TV (A ROZHLASU). PO DOBU TEMNÝCH DNÍ, JE POTŘEBNÉ NA OKNA ZAVĚSIT TMAVÉ ZÁVĚSY, ABY JSTE SE NEDÍVALI DO OKEN. NEVĚŘTE ANI OČÍM, ANI UŠÍM (BUDE TO ILUZE). NEVYCHÁZEJTE VEN. POKUD ALE VYJDETE Z NUTNOSTI VEN, NECHOĎTE DALEKO, MOHLI BYSTE SE ZTRATIT, PROTOŽE NEBUDETE MÍT VE TMĚ ORIENTACI. NEUVIDÍTE ANI SVOU VLASTNÍ RUKU.  BÁT SE ALE NEMUSÍTE.

7. JAKMILE SE OPĚT ROZJASNÍ A BUDE OPĚT SVĚTLO, NENÍ POTŘEBA SE HNED VRACET DO MĚSTA. BUDE LEPŠÍ POČKAT AŽ DO JARA. DEFINITIVNÍ VYSTOUPENÍ ZEMĚ Z NULOVÉHO PÁSMA SE OČEKÁVÁ AŽ KOLEM 7.2.2013. V TU DOBU BUDOU UŽ ČÁSTEČNĚ OPRAVENÉ ELEKTRICKÉ SÍTĚ A TRANSPORTNÍ ZAŘÍZENÍ..

8. VŠECHNY VLÁDY TOHOTO SVĚTA, DOSTALY TUTO VÝZVU, O NULOVÉM PÁSMU, Z RŮZNÝCH PRAMENŮ. SVÝM OBČANŮM ALE NECHTĚJÍ NEBO NEVÍ, JAK JIM POMOCI. SYSTÉMY CIVILNÍ OBRANY SELŽOU ANI SYSTÉM EVAKUACE NEBUDE FUNGOVAT, PROTOŽE BUDE VÝPADEK V ENERGII A VE VEŠKERÉ DOPRAVĚ. SPOLEHNOUT SE MŮŽETE JEN A JEN NA SEBE.

9. PO TÉTO VZNIKLÉ SITUACÍ, PO PŘECHODU ZEMĚ PŘES GALAKTICKÉ NULOVÉ PÁSMO, ZMĚNÍ LIDI NATOLIK, ŽE SE STANOU VÍCE DUCHOVNÍMI. LIDÉ BUDOU UVAŽOVAT V RÁMCI NOVÉ HIERARCHIE HODNOT. V ROZVINUTÝCH A V ROZVÍJEJÍCÍCH ZEMÍCH, VZNIKNOU A BUDOU DOMINOVAT NOVÁ DUCHOVNÍ HNUTÍ, NOVÉ SYSTÉMY V ZACHOVÁNÍ ZDRAVÍ A DŮSTOJNOSTI OSOBNOSTI. TOTO BUDE NA DLOUHOU DOBU NOVÝM PROGRESIVNÍM TRENDEM, V NOVÉM VÝVOJI LIDSTVA.
ZACHOVEJTE SE, JAK UZNÁTE VY SAMI. VĚŘIT TOMU ALE MUSÍTE, PROTOŽE TO TAK BUDE – NEBUDE-LI JEŠTĚ HŮŘ“

„Je to dle mého názoru jeden z pravděpodobných scénařů. Více ZDE. -JH-„

Jak přežiju po kolapsu světa?


…..
-P-


6 komentářů: Zpráva z Ruska 21.12.2012

 1. hoax napsal:

  Je to jen ne/škodný hoax.

  • admin napsal:

   Ano – to je samozřejmě možné (dokonce si to moc přeji). Moje pokora, ke které jsem se v životě dopracoval díky poznání, mi nedovoluje formulovat ostré soudy co pravda je a co není. Jsem naprosto přesvědčený, že lidstvo (nejen) o zákonech vesmíru neví v podstatě vůbec nic. Přes svou pýchu a přesvědčení, že jsme neinteligentnějšími bytostmi si dovoluje formulovat závěry typu: „… je to hloupost, protože současná věda žádný takový úkaz nezná …“. Je ovšem skutečnost, že současná věda něco nezná důkazem toho, že to skutečně neexistuje? Pro mě rozhodně ne. Ovšem za všech okolností respektuji zákon svobodné volby a svobodného názoru. Pěkný den -JH-

 2. Zeky napsal:

  Co si myslíte o konci světa, který má podle některých přijít 21. 12?

  Viděl jsem na toto téma spousty filmů, přednášek, dokumentů i pokusů o ně. Je zřejmé, že mnohé vize o tomto datu jsou jen byznysem a nechápu proč mají někteří, za vidinou dočasného zisku, potřebu vzbuzovat v lidech strach. I když, ono nakonec, ty dvě nejreálnější vize taky nejsou zrovna nejveselejší. První reálnou hrozbou je sluneční erupce, která by vyřadila z provozu družice a dost možná i mnohé trafostanice na Zemi. Pokud by došlo k takové sluneční události, ke které došlo v 50.-60. letech 19. stol. v USA, kde napříč severní Amerikou vyhořelo spoustu telegrafních stanic vlivem (el.mag. indukce) erupce. Jistě si umíte představit co by taková erupce mohla způsobit v dnešní husté síti el. rozvodů, které kdysi ještě neexistovaly. Rozhodně by to ale neznamenalo konec světa. Nicméně výrazné sluneční maximum, které vědci očekávali se nekoná. Slunce je v posledních měsících klidné.

  Druhou reálnou hrozbou jsou posuny pólů Země. Díky tomu, že má čerstvě vyvřelá hornina schopnost uchovat ve svých siločarách momentální stav magnetického pole Země, jsou vědci schopni zkoumat minulost změn magnetického pole. Většinou trval posun pólů až tisíce let. Ovšem svědectví eskymáckých stařešinů vyráží dech. Tvrdí, že si nejsou jistí kdy přesně došlo ke změně osy Země, ale stalo se tak nedávno v nejbližších letech a zásadně se tím prodloužil den v zimě. Slunce v zimě podle jejich pozorování vychází pořád stejně, ovšem během dne se dostává mnohem výše a zapadá na obzoru dále, jeho dráha na nebi je mnohem delší. Severní, studený vítr, na který byli zvyklí, se změnil na vlažný východní vítr, který nekompromisně změnil klima u sev. pólu.

  Dále je pak na jižní polokouli pozorovaná zvětšující se anomálie prolínání sev. pólu do toho jižního. Pokud by došlo k postupnému přepólování, tak jako v minulosti, byla by Zem dlouhou dobu bez životně důležitého štítu magnetického pole Země, která nás chrání před škodlivým slunečním zářením. Pokud by byl posun pólů rychlý, znamenalo by to prudkou změnu tvaru planety a s tím spojená zemětřesení a rozsáhlá tsunami. Jak víme Země nemá dokonale kulatý tvar, ale je díky své rotaci na rovníku vyboulená. Pokud se zásadně změní osa Země, změní se i rovník a tím i tvar planety. Znamenalo by to, že některá místa potopená pod vodou by se ocitla na souši a některá místa, která jsou pevninou, by se ocitla pod vodou. Zřejmě není náhodou, že objevujeme pod hladinou velká starobylá města, která byla očividně vystavěna na souši.

  Věřil bych tvrzení šamanů a duchovních mnoha kultur, kteří tvrdí, že se děj na světě pořád periodicky opakuje. Mnohé tomu nasvědčuje. Nicméně, podle toho co se traduje mezi osvícenými, ani poslední tato událost, ke které mělo dojít při posledním průletu naší soustavy pomyslným diskem (rovinou) naší galaxie, nevedla ke konci lidstva, nýbrž k nové podobě naší civilizace. Pomyslným říkám proto, že vědci tvrdí, že místa, kterými bude naše sl. soustava proplouvat 21.12.2012, nejsou ničím vyjímečná, není tam žádná mimořádná hmota, ani neobvyklý druh záření, který by se dal zachytit. Prý jde jen o mimořádnou konstelaci.

  Nemůžu se ovšem zbavit velice silného dojmu, že bude mít průlet touto galaktickou rovinou větší význam, než žádný, jak nám vědci tvrdí. Už jen pohyb našeho slunce, ale i jiných hvězd naší soustavy je víc než podezřelý. To, že naše slunce rotuje s ostatními hvězdami kolem středu naší galaxie, to mě ani tak neudivuje. Zároveň však tyto hvězdy protínají galaktický disk nahoru a dolů. Moc by mě zajímalo, co způsobuje periodický pohyb hvězd naší galaxie skrze tuto galaktickou rovinu, která má mít podle mnohých starobylých kultur takový vliv na život na Zemi.

  Myslíte si, že se skutečně něco stane?

  Tak jako mnozí, kteří se alespoň trošičku problematikou 21.12. zabývají, nemůžu se zbavit dojmu, že pro nás bude mít tato konstelace mnohem větší, než žádný vliv. Ať už na fyzické, nebo energetické bázi, bázi našeho vnímání světa a reality. V poslední době slyším o lidech, kteří si pro jistotu koupili domů suché WC a nakoupili si konzervy na nějakou dobu, aby přečkali to nejhorší doma v bezpečí. Nemůžou se zbavit dojmu, že se něco zásadního stane. Možná trochu přehnaná reakce, ovšem dá se to i pochopit.

  Jak předpokládáte, že bude „konec světa“ vypadat?

  Donedávna se zdálo nejpravděpodobnější, že způsobí konec lidstva mimořádná událost, jako je pád velkého kosmického tělesa na naší zem, nebo výbuch supervulkánu. Ovšem vzhledem k tomu, co lidstvo předvádí v posledních 100 letech, řekl bych, že pokud se něco v našem vývoji nezmění, povede chování lidstva k jeho konci. A to v hodně brzké budoucnosti. Lidstvo hodně nabouralo rovnováhu přírodních dějů na Zemi, jak ve vodách, tak na pevnině. Jen doufám, že hodně v tomto případě neznamená nenávratně.

  Proč by lidé měli věřit, že se něco takového stane? Ještě nikdy se tyto předpovědi nevyplnily.

  Lidé by se měli poučit z minulých podobných prohlášení o konci světa. Jen za posledních 12 let, bylo po celém světě vyhlášeno přes sto konců světa a i na toto téma jsem zhlédl zajímavý dokument. Lidi by měli pochopit, že nám nehrozí žádné prudké vyhlazení, tma a konec. To je nesmysl. Domnívám se, že bychom mohli dostat zásadní možnost na změnu k lepšímu. Ale bude hodně záležet na stavu naší mysli. Kdo je pozitivní, měl by se těšit a radovat. Škarohlídy, ale asi nepotěším. Strach a vztek a zlost by mohly znamenat vaši záhubu. Pokud by se mělo stát něco zásadního, potom by to měla být změna jen a jen k lepšímu, a to i přes pravděpodobné újmy, které by lidstvo mohlo utrpět. Nicméně pokud by se nic zásadního neudálo, je to spíše znepokojující zpráva pro další generace, které by jsme momentálním nastavením světa odsoudili ke strádání. Stále se držím naděje, že se něco zásadního změní na momentálním nastavení civilizace, které se tváří jako nezbytné a nezměnitelné.

  Připravujete se nějak na možné změny?

  Člověku projede hlavou, co všechno by pro mě a mé blízké znamenalo přijít o výdobytky civilizace. Na podobnou událost se dá připravit jen vnitřně-duševně. Znamenalo by to se uskromnit, což by lidem jen a jen prospělo. Znamenalo by to převzít opravdovou zodpovědnost za své zdraví. Myslím, že bychom se více rozmýšleli jak se chovat ke svému zdraví, kdybychom za sebou neměli armádu lékařů. Vrátit se k bylinkám by sice nemuselo být nijak efektivní, ale lepší, než aby se se zdravím lidí a dětí experimentovalo tak, jak se děje.

  Co byste poradil ostatním lidem?

  Lidem, kteří nevěří ničemu, ani legendám a věštbám, bych vzkázal, aby pamatovali, že na každém šprochu, pravdy trochu. Naopak lidem, kteří propadli naprosto myšlence, že zůstanou na vše sami a nebude v jejich silách čelit zásadním změnám, které by mohl nový věk přinést, těmto lidem bych vzkázal: neházejte flintu do žita. Žít méně pohodlně neznamená nutně žít méně šťastně. Musíme si uvědomit, že i přes to, že se náš svět začíná tvářit humánněji, rozšířila se charita, média uveřejňují zvěrstva, která se dějí, zdá se, že je nám to podstatné skryté. Ten duševní svět, který prožíváme, někdo více a někdo méně, má svou podstatu jinde než v civilizaci. Protože není materiální, mnozí jej ignorují. Energie, které kolem sebe šíříme, třeba jen náladou a chováním, mají nezanedbatelný vliv na pocity a emoce prožívané vaším okolím. Chovejte úctu a lásku ke všem lidem, i kdyby se vám zdálo jejich chování sebeomezenější.

  Konec světa má přijít v pátek. Půjdete normálně do práce nebo si vezmete dovolenou?

  Pokud to situace na firmě dovolí, vezmu si volno, nemám sice pocit, že je to nezbytné, nicméně mi ten den volna, ještě k tomu těsně před vánocemi, vyhovuje. Dá se říct, že jsem ten fenomén použil, jako záminku k tomu si vzít volno.

  Proč „konec světa“ přichází? Má to pouze fyzickou příčinu nebo je to trest za lidské hříchy? Nebo jde o něco úplně jiného?

  Vesmír je pro život nehostinné místo. Jsem přesvědčen, že se zde odehrává vše cyklicky, nekonečný koloběh života. Paleontologové a vědci zkoumající minulost Země již potvrdili, že docházelo pravidelně k masivnímu vymírání druhů na naší planetě. Poprvé v historii Země je to však její tvor-člověk, který tuto výraznou redukci způsobuje.

  Dalo se „konci světa“ předejít? Datum stanovili Mayové. Jde opravdu o konec světa? Mohli prostě přestat počítat?

  Věřím tomu, že je pravdou co učil Ježíš. Soudný den přijde náhle, nikdo neví kdy, přikrade se jako zloděj v noci a nikdo na něj nebude
  připraven. Což se o datu, na které poukazuje několik tisíc let do kamene vyrytý kalendář, nedá říct. I přes to, že se jeden odkaz duchovního Mayů prý dochoval v podobě rady: Radujte se z toho co vám Země nabízí do r.2012, pak bude všechno jiné! Jiný duchovní zase odkázal, že jediné zdi, které se budou toho dne bortit budou hranice našeho chápání mysli. Dnešní Mayové jsou opatrní, na to, jak se veřejně vyjadřují ke konci všech cyklů svého kalendáře. On to prý kalendář není, ale používám tento termín pro zjednodušení. Odkaz dnešních Mayů je o tom, že lidé konečně pochopí, že jejich jednání musí být v souladu s přírodou, že se nemůžeme donekonečna tvářit, že máme všechno pod kontrolou i přes to, že nejen že nejednáme v souladu s přírodou, ale my s naší matičkou Zemí vedeme otevřený konflikt. Taková neregulovaná válka v podobě všichni lidé proti jedné Zemi. No všichni asi ne, neházejme všechny do pytle.

  Jak se budete cítit, když se vůbec nic nestane? Budete zklamaný?

  Pokud se v nejbližších letech opravdu nic zásadního nezmění, budu nejen zklamaný, ale začnu dokonce aktivně hledat způsob, jak
  oslovit co nejvíc lidí, abychom se spolu zamysleli, co můžeme pro naši matičku Zemi udělat. Peníze, které USA vynakládají na válku by uživily většinu hladových na celé Zemi. Obilí které dáváme na krmení zvířat, ze kterých těžíme maso, by uživilo většinu hladových na celé Zemi. Zkoušeli jste si někdy do vyhledavače napsat text: zpráva o stavu planety Země? Zobrazí se: Alarmující zpráva o stavu planety
  Rubrika: Ekologická devastace (02.04.2005, 4687 přečtení) 30. března 2005 byla zveřejněna podrobná mezinárodní studie s názvem „Miléniové hodnocení ekosystému“ (Millennium Ecosystem Assessment). 1360 vědců z 95 zemí v ní upozorňuje na smutný fakt, že lidé v
  uplynulých padesáti letech znečistili a nadměrným způsobem vyčerpali dvě třetiny ekosystémů, na jejichž funkci je závislý život na Zemi. Většina ekosystémů (15 z 24 zkoumaných) se hroutí a perspektiva dalšího vývoje nedává téměř žádnou naději na zlepšení. Tlak lidí na přírodu je podle vědců neudržitelný. „V minulých 50 letech lidé měnili ekosystémy rychleji a ve větší míře než kdykoli v dosavadních dějinách, a to především proto, aby uspokojili rychle rostoucí poptávku po potravinách, čisté vodě, dřevu, tkanivech a palivu,“ píše se
  ve zprávě. Upřímně doporučuji shlédnout objektivní dokument s názvem: Zpráva o stavu planety Země – (2006)

  Jak reagují ostatní na vaše smýšlení o změnách, které by mohly nastat? Bavíte se o tom s nimi nebo si to raději necháváte pro sebe?

  Nejbližší kolegové napjatě poslouchají každou mou vizi, kterou vypustím z úst, aby se tím vzápětí mohli hlasitě bavit a šťouchnout si. Někteří mě dokonce napadli, že jsem sobec. Ptají se: Proč si přeji konec ekonomiky, když jsou na ní závislí všichni nemohoucí, nemocní a staří lidé bez rodiny- zázemí. Myslím si, že jsme zašli tak daleko, že už nemůžeme rozdělit ekonomiku na tu, která nám pomáhá a na tu, která nám škodí. Budeme se muset spolehnout na naše schopnosti adaptace.

  Můžeme mít toto datum nějakou souvislost s Vánoci (dnes v západní civilizaci největším svátkem)?

  Úmyslně jsem do našeho rozhovoru nemíchal náboženství i přes to, že jsem hluboce věřící. Některé by to určitě svádělo prohlásit, že zrovna na svátky oslav příchodu Ježíše Krista se na svět opět vrací po přibližně 2 tis. letech. Nevidím v tom žádné souvislosti, přestože věřím, že se na světě děje vůle Boží.

 3. Monca napsal:

  Som trocha mimo…v bode 6 sa píše že treba vycestovať z mesta do prírody, ďalej je písané že doma by sme si mali dať na okná tmavé závesy a nepozerať sa von- neveriť očiam ani ušiam. Veď ak niekto pôjde podľa tohoto čo je tu písané do prírody tak načo si ostatní majú dávať na okná závesy?? Veď keď človek bude v prírode bude počuť rôzne veci-možno aj vidieť… trošku si to protirečí………
  a ďalšia vec som zvedavá ako sa budem starať o svojho psa ktorý je na dvore vo voliere… ? 😮 😀

  • admin napsal:

   Informace jsou různorodé, což pravděpodobně vychází z prostého faktu, že existuje více různých zdrojů. Na určité protimluvy lze nahlížet i pozitivně, protože je nám tím dána možnost výběru mezi jednotlivými variantami dle naší svobodné volby.

 4. Kony napsal:

  Dost obšírné informace, až sugestivně předané. Zodpoví mi někdo dotaz? Pokud bude absolutní tma, nebude dopadat žádné sluneční světlo a teploty by měly klesnout pod bod mrazu k nepředstavitelnému číslu. Pokud se tedy za 4 dny zase všechno vrátí k normálu budeme asi všichni zmrzlí a pobyt v přírodě nám asi moc nepomůže. Proč se o tomto v článku nepíše???

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..