Anonymní SMS

17.08.2014

Minulý pátek jsem zaregistroval, že jsem tuto stránku, pojednávající o trestném činu anonymních SMS různě závažného charakteru, nedotáhl do konce. Takže alespoň v krátkosti. 07.04.2014 hodonínská stání zástupkyně zamítla STÍŽNOST na USNESENÍ č. 2, kterým PČR předmětný případ opakovaně odložila. K zamítnutí stížnosti, a tedy k zastavení vyšetřování trestní věci, došlo de facto díky (v usnesení ZN 1773/2013-75 uvedené) informaci, že za určitých okolností lze změnit (podvrhnout) i IMEI telefonu.

Co toto tvrzení znamená? Myslím si, že je to naprosto přelomové tvrzení, na základě kterého lze v okamžiku zastavit všechna trestní stíhání podezřelých osob, která jsou postavena na důkazech v podobě SMS či jiného užití mobilních telefonů. A že jich v naší vlasti máme požehnaně, že ano? I jeden oranžový lékař by mohl mít z takového tvrzení ne nevýznamnou radost.

Mohlo by se zdát, že USNESENÍM státní zástupkyně, kterým se zamítá stížnost obětem trestného činu, případ končí a připitomělé, duchaprosté hovado boží alias neodhalený pachatel může v klidu oslavovat a přemýšlet o dalších zlých věcech. Tak jednoduché to však není. Ještě si rozmyslím, zda se neobrátím na Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, aby prověřil, zda není za tak šlendriánsky provedeným vyšetřováním cosi více než jen (poněkud účelově působící) objektivní nemožnost určit pachatele.


07.02.2014

Včera jsem si na PČR Hodonín vyzvedl USNESENÍ, č.j. KRPB-101182-104/TČ-2013-060681, kterým příslušný komisař trestní věc podezření ze spáchání přečinu nebezpečné pronásledování podle § 354, PODRUHÉ ODLOŽIL.

Co k tomu říci. Neznámý pachatel se poučil, že páchat trestný čin formou „hrdinských“ anonymních SMS není zase tak úplně jednoduché, jak si ve své prostoduchosti myslel. Může v klidu a bez ztráty kytičky přemýšlet o jiných způsobech páchání zla.

Osobně nejsem přesvědčený, že PČR udělala vše proto, aby byl pachatel usvědčen. V tomto státě, který již dávno neplní své funkce tak jak by měl, je zkrátka možné všechno. Člověk zde žijící musí být schopen bránit sebe a svá práva sám, protože NIKDO jiný to za něj zkrátka neudělá.

Proti danému usnesení jsem podal dne 10.02.2014 stížnost.


04.08.2013

Případ anonymních SMS pokračuje

28.8.2013 jsem si převzal USNESENÍ Okresního státního zastupitelství v HodoníněZN 1773/2013-47, kterým se RUŠÍ usnesení policejního orgánu Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, Oddělení hospodářské kriminality sp. zn.: KRPB-101182-55/TČ-2013-060681 ze dne 15.7.2013. Policejnímu orgánu se UKLÁDÁ, aby ve věci jednal a ROZHODL ZNOVU.

Policejnímu orgánu jsem ještě tentýž den navrhl dva prostředky v rámci dokazovacího procesu:

Navrhuji ve spolupráci s mobilním operátorem provést LOKALIZACI mobilních telefonů předmětných IMEI v okamžiku odesílání „závadných“ SMS a dále provést podrobnou analýzu výpisu telefonních hovorů uskutečněných z předmětných telefonů těsně předcházejících, či těsně následujících  po odeslání „závadných“ SMS.

V prvním případě – lokalizace mobilních telefonů může ukázat na domácnost podezřelého (např. SMS v čase vánočních svátků), či např. na místo výkonu povolání podezřelých osob.

V druhém případě může být zjištěn stav, že těsně před, či těsně časově po odeslání „závadné“ SMS uskutečnila podezřelá osoba např. telefonický hovor z předmětného mobilního přístroje, což by bylo možno celkem spolehlivě ověřit výslechem majitele druhého telefonu účastnícího se případného telefonického hovoru.

-JH-


01.08.2013

Po čase se vracím k problému anonymních SMS vulgárního, výhružného či jinak nevhodného obsahu. Dnes jsem si na Policii ČR Hodonín vyzvedl USNESENÍ K č.j. KRPB-101182-55/TČ-2013-060681, kterým příslušný komisař PČR ODKLÁDÁ trestní věc podezření ze spáchání přečinu nebezpečného pronásledávání podle § 354 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku, kterého se měl dopustit neznámý pachatel, neboť se nepodařilo zjistit skutečnosti, opravňující zahájit trestní stíhání dle § 160 trestního řádu.

Uvedené usnesení nemohu a vlastně ani nechci na svém webu uveřejnovat. Okruh poškozených osob je poměrně velký a hrubosti, kterých se pachatel na těchto osobách dopustil jsou natolik kruté, že by jejich šíření mohlo oživit již jednou prožitou bolest.

Rozhodně bych si přál zveřejnit majitele telefonních přístrojů, ze kterých byly tyto SMS odesílány, ale ani toto nemohu učinit, neb bych porušil zákon. Mohu pouze uvést, že předmětné telefonní přístroje pocházejí z domácnosti sportovního manažera a nejmenované zaměstnankyně Městského úřadu Hodonín.

Jsem přesvědčený, že policejní orgán dosud nevyčerpal všechny možnosti, kterými by bylo možné určit konkrétní osobu pachatele. Proto jsem ještě dnešního dle podal proti zmíněnému usnesení STÍŽNOST dle § 145 odst. 1 písm. a) trestního řádu.


21.04.2013 (16:21 hod)

Další anonymní SMS, tentokrát z telefonního čísla 773-026-007

Po právní poradě nebudu uvádět přesné znění SMS. Rámcově mohu uvést, že se SMS týkala dění na odboru dopravy, konkrétně údajného přihlašování kradených aut. V druhé části se anonymní pisatel(é) věnuje údajným statisícovým odměnám určitých vedoucích odborů na MěÚ.

Je zřejmé, že anonymní pisatel(é) je vybaven řadou informací o údajném dění na MěÚ. Otázkou je, proč tyto informace požaduje zveřejnit na webu „protekčního, arogantního a zakomplexovaného spratka“ (citace z první výhružné anonymní SMS) a nevyužije k danému účelu jiných možností, jako např. web místní ODS, či jiných politických stran, které samy po léta chod úřadu ovlivňují, ne-li do jisté míry určují. Zajímavá je také skutečnost, že pisatel(é) evidentně není ztotožněn s mými osobními názory uveřejňovanými na mém webu, ale přesto je jeho pozorným čtenářem. Reaguje ve velmi krátkém čase poté, co uveřejním novou informaci. Zdůrazňuji, že se jedná o osobní webové stránky, nikoli o všeobsažnou Wikipedii.

Jen pro úplnost uvádím, že na svém webu nekomentuji události, které se mě bezprostředně netýkají, a o kterých tudíž nemohu vědět. Informace z anonymních SMS, vzhledem k jejich neustálému znehodnocování zprávami o „šukání“ kdekoho s kdekým, NEMOHU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ POVAŽOVAT ZA SERIÓZNÍ.

Nadále nehodlám případné další anonymní SMS na svém webu komentovat. Tyto budou předávány kompetentním orgánům, přičemž osobně s nimi nebudu ztrácet čas.

-JH-


17.04.2013

V nedávné době jsem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím požádal prostřednictví epodatelna@muhodonin.cz o tyto informace:

 1. 21.3.2013 – o sken Rozsudku odvolacího soudu – Městského soudu v Praze č.j.58Co466/2012-179 a sken Rozsudku obvodního soudu pro Prahu 3, ze dne 9.3.2012 č.j.18EC108/2010-141 – oba ve věci zbourané nemovisti společnosti „Freizeit …“ o úhradu částí nákladů demolice ve výši 18.733.701 na základě nezákonného rozhodnutí Obecného stavebního úřadu Hodonín (více zde)
 2. 22.3.2013 – o sdělení aktuální výše platu vedoucí Obecného stavebního úřadu Hodonín – Ing. Ivony Lexové v členění na základní plat, osobní ohodnocení, příplatek za vedení a případných dalších složek.
 3. 28.3.2013 – o zaslání skenu aktuálního rozhodnutí soudu ve věci „Dřevoštěpky Hodonín proti rozhodnutí Obecného stavebního úřadu Hodonín“, z nějž vyplývá škoda pro město Hodonín.

Nedlouho na to mi začaly chodit SMS z neznámého čísla. Dnešního dne, tj. 17.04.2013 v 12:32 hod, mi byla doručena na můj mobilní telefon (777-784-504) SMS z telefonního čísla +420-773-084-599 s textem, který mimo nepravdivých informací obsahuje výhružku mé osobě, coby zastupiteli města Hodonína.

Text předmětné sms (přepsáno v přesném znění, tedy i s pravopisnými chybami):

„Pane Hybner.Vase pani se protekcne dostala do knihovny,bylo to predem domluvene.To,ze je skareda a vyschla za to nemuze.To,ze Horske nadbihate a sukate ji a nosil jste kytky tomu se vsichni smali.Nechte pani Lexovou na pokoji tema pomluvama nebo se buete divit vy protekcni arogantni zakomlexovany spratku a sukejte si dal Jarmilu a tu svou odporne škaredou psychicky zlomenou manzelku.Bozi mlyny melou a … Nespokojeny volic.“

K obsahu předmětné SMS uvádím:

 • moje manželka byla v roce 2011, po 13ti letém pracovním poměru u Města Hodonín, ze zdravotních důvodů převedena na jinou práci. Nová pozice je mimochodem spojená s nižším měsíčním výdělkem.
 • vysmívání se zdravotním problémům jakéhokoli člověka je jednoduše uboké.
 • urážky paní Jarmily Horské, kterou vnímám jako dobrého člověka, považuji za směšné.
 • urážky mé osoby ve formě snůšky nesmyslů a lží nehodlám řešit.
 • výhružku mé osobě hodlám řešit, a proto podávám trestní oznámení na neznámého pachatele.

PS: text předmětné SMS uveřejňuji na svém webu se souhlasem mé manželky a se souhlasem Ing. Jarmily Horské.

-JH-


…..

2 komentáře: Anonymní SMS

 1. Jana napsal:

  Dobrý den pane Hýbnere. Nezávidím Vám, bohužel takových lidí je skutečně okolo nás mnoho. Něčím podobným si procházím taky i když výhružné sms mi nechodí. Ale setkávám se s bezohledností, s nepravdivými pomluvami na moji osobu, porušení lidských práv, pronásledování…………… také jsem podala trestní oznámení na policii a kde to nakonec skončilo ? Magistrát to řešil jako pouhý přestupek !!! A navíc, nikdy jsem nebyla pozvaná na policii jako svědek, ale vyjádření policie zněl : že vlastně já jsem ta problémová osoba, vše obrátili proti mne………….
  Jinak příjemný den…………… 🙂

  • admin napsal:

   Zdravím paní Jano,
   V „naší“ kauze SMS je více obětí a moje újma nebyla rozhodně ta nejhorší. Nemá smysl se příliš rozepisovat. Není moc pro koho. Většina lidí je pasivních a rezignovaných. Povstat aktivně proti systému je většina lidí ochotna až tehdy, když se nespravedlnost dotkne jich samotných. Pak si teprve začnou skládat mozaiku systému spravedlnosti v ČR. Dle mě nežijeme v právním státě. Existují poctiví a slušní lidé mezi policisty, mezi státními zástupci a mezi soudci, nicméně v našem bordel státu proti celkovému systému nezmohou sami nic. Tento příspěvek je ovlivněn mými zkušenostmi z vícero kauz. Je to smutné. Věřím však, že bude líp. Pěkný den -JH-

Komentáře nejsou povoleny.