Dovětek zastupitele …

11.10.2014

Zdravím tentokrát ty čtenáře, kteří navštěvovali moje stránky z důvodu zájmu o vše, co souviselo s výkonem mého zastupitelského mandátu za město Hodonín. Dnes jste dokončili svou volbu a rozhodli tak o své budoucnosti. Nebudu ji nikterak komentovat. Rád bych se s Vámi pouze rozloučil a vrátil do Vašich rukou svůj mandát. Řada z Vás mi psala, jiní volali. Někdy adresně a někdy anonymně. Nebudu se dlouze rozepisovat a v rámci svého vyjádření na závěr použiji mail od pisatelky a svou odpověď na ni. Jméno pisatelky nebudu uvádět, protože nemám svolení s jeho uveřejněním.

4. října 2014 22:39

Dobrý večer,
pane Hýbnere, ráda bych se seznámila s Vašim „zhodnocením současných zastupitelů a volebním doporučením“. Na Vašich webových stránkách je to pro mně nedostupné. Děkuji za možný přístup (navigaci) či zaslání „materiálu“.
 
Děkuji Vám také za informace, které jste na webových stránkách zveřejňoval – určitě mi budou scházet. Je škoda, že již do zastupitelstva nekandidujete, i když chápu, že “ s větrnými mlýny se bojovat nedá“. Snad po načerpání nových sil a změně klimatu ?!?!?!?
 
Mějte se hezky. Ještě jednou Vám děkuji za odvahu, navzdory tomu, že poznámky a komentáře na Vaši osobu byly různé.
 
S přáním dalších úspěchů

odpověď:

4. října 2014 23:41

Dobrý večer paní XY. Děkuji za Váš mail. Budu věcný a pokusím se nebýt moc rozsáhlý. Není to výraz arogance, ale opatrnosti.

  1. brzy se k materiálu dostanete. Správný okamžik je již za dveřmi.
  2. i proti větrným mlýnům je někdy dobré a správné bojovat. Když však člověk po čase zjistí, že bojuje sám, a že vlastně není ani pro koho bojovat, tak je pouze logickým závěrem, že bojovat přestane. Lidé zapomněli, že pravda, spravedlnost a svoboda nikdy nepřichází na tomto světě samovolně, ale že je třeba si ji nejprve vybojovat a následně dále pečlivě pracovat na jejím udržení.
  3. náznakem, respektive faktickou existencí negativních poznámek a komentářů na mou osobu se netrápím. Ve svém životě nekonám nic kvůli tomu, aby mi ostatní lidé „blahořečili“. Žiji a konám tak, abych měl sám před sebou čisté svědomí. To je mnohem více než vrtkavá přízeň lidských bytostí. Osobně nesoudím druhé lidi dle poznámek a komentářů ostatních, nýbrž na jejich kvalitu usuzuji podle jejich existujících, doložitelných a prokazatelných činů a v neposlední řadě podle své osobní zkušenosti s nimi.

Přeji Vám jen to dobré, a jsem rád, že nejste lhostejná k tomu všemu kolem, čehož je Váš mail důkazem.
J. Hýbner

PS: mé rozhodnutí je neměnné. Síly mohou zvýšit svou kapacitu, klima se může zlepšit, ovšem lidé … lidé jsou pravým obrazem svých stvořitelů. V budoucnu již hodlám spolupracovat jen s (a pro) bytosti z pozitivního stavu. Mějte se krásně.