Mé kroky coby zastupitele

  • průběžně – mé příspěvky k materiálům předkládaným zastupitelstvu města – zde
  • 15.07.2014 – žádost o stanovisko MVČR – výsledek: současná rada města (2014) nepřípustným způsobem obchází zákonzde
  • 08.07.2014 – kontrola usnesení rady města – výsledek: Grauová zavírá úřad veřejnosti a jako bonus očerňuje nevinného člověka – zde
  • 20.05.2014 – kontrola usnesení rady města – výsledek: odhalení skandálního pozadí schválené smlouvy o právním zastoupení s JUDr. Ondrušem. Podrobně popsáno na stránce Satan nikdy nespí – zde
  • 13.04.2014– Školení zastupitelů nebo skrytá oslava narozenin s podílem veřejných prostředků??? – více – zde

  • 11.02.2014 – Vyhlašuji bojkot aktivní účasti mé osoby na zastupitelstvech do konce aktuálního volebního období. Nemá žádnou cenu snažit se odbornými a logickými argumenty přetlačit onu většinu zastupitelů spojených  někdy hůře a jindy snáze viditelným pojivem. Přes vyhlášený bojkot zastupitelstev budu nadále materiály předkládané zastupitelům studovat a vyjadřovat se k nim zcela veřejně prostřednictvím svého webu. Současně hodlám svůj zastupitelský mandát stále uplatňovat v zájmu spravedlnosti a ve prospěch řádných občanů, zaměstnanců MěÚ Hodonín, či zaměstnanců příspěvkových organizací města.

  • 04.2013 – 02.2014 – nechutný případ anonymních SMS. Trestní oznámení, opakovaná stížnost proti usnesení policejního orgánu – více zde
  • 22.10.2013 – trestní oznámení na usnesení ZM č. 1663 – více zde
  • 18.04.2013 – Nezákonné rozhodnutí rady města dne 09.04.2013 ve věci odvolání tajemnice MěÚ Ing. Jarmily Horské – více zde
  • 01.-10.2011 – mé kroky coby místostarosty – zde

…..