Lék na politiku v ČR

14.02.2018

Karel Čapek – úvaha o parlamentní demokracii

Úryvek z Čapkova Politika. Nadčasová kritika parlamentní demokracie, která nemá se zájmy občanů nic společného, …: „nýbrž zbytečným a nedůstojným předstíráním veřejné kontroly nad politickým handlem“. Rozhodně stojí za poslech.

03.12.2011

Jaký je důvod bezbřehé korupce v ČR; jaký je důvod totálního morálního úpadku většiny politických reprezentantů?

Dle mého názoru je příčina zakotvena přímo v Ústavě České republiky a jmenuje se PARLAMENTNÍ DEMOKRACIE. Vláda politických stran vede k zakrývání trestně právní odpovědnosti jednotlivců. Vyvozuje se pouze politická odpovědnost, ale žádný z politiků, který spáchal trestný čin není potrestán soudem v souladu s trestním zákoníkem. Kde není trest, tam nemůže existovat ani náprava jednotlivců. Ve společnosti kde je politik-zločinec potrestán za své skutky vyhazovem z významného postu, avšak odchází si bezstarostně užívat nakradených peněz bez trestně právního postihu, pak nemůže existovat ani princip prevence výskytu dalších a dalších jedinců toužících po zbohatnutí touto snadnou a fungující cestou.

Co s tím?

Domnívám se, že pokud by se poměrná volba změnila na přímou volbu poslanců, tak máme vyhráno. Má-li mít Poslanecká sněmovna 200 poslanců, tak nechť je Česká republika rozdělena na 200 celků, ve kterém si občané budou volit svého poslance bez ohledu na to, jaké politické strany je členem. Jestliže v průběhu výkonu mandátu poslance budou mít občané tohoto celku pocit, že nedostatečně hájí jejich oprávněné zájmy, tak ho budou moci na základě demokratického prvku kdykoli odvolat. Demokratickým nástrojem může být referendum, či petice většiny občanů daného volebního území. Co se imunity týká, tak je třeba ji omezit pouze na svobodu projevu. Sám jsem se musel smířit se skutečností, že v tomto anarchistickém státě musí člověk vykonávající veřejnou funkci strpět 100%ní lež a to bez jakékoli možnosti právní ochrany. Sdělovací prostředky mohou kdykoli a bez jakýchkoli důkazů beztrestně likvidovat dobrou pověst člověka stejně jako ničit jeho rodinné či pracovní vztahy.

Závěrem si pak dovolím učinit ještě jedno konstatování. Toto konstatování se týká Senátu České republiky. Tato instituce je naprosto zbytečnou a předraženou institucí. Úloha senátu není absolutně žádná. Co senát může? Pouze pozdržet legislativní proces. Případný nesouhlas Senátu s návrhem zákona Poslanecké sněmovny vede k pozdržení přijetí daného zákona. Avšak pokud v druhém kole schvalování Sněmovna odhlasuje původní návrh zákona, tak je zákon přijat bez ohledu na nesouhlas Senátu. Jedinou skutečnou pojistkou demokracie v ČR je ÚSTAVNÍ SOUD, který má jako jediný možnost zrušit zákon přijatý Poslaneckou sněmovnou.

-JH-


…..

3 komentáře: Lék na politiku v ČR

  1. Ana napsal:

    The blog is cool

  2. Tristin napsal:

    Love the blog

  3. Phyllis napsal:

    cool!

Komentáře nejsou povoleny.