Shrnutí

Předpokládám, že řada lidí se alespoň párkrát v životě zamyslela nad otázkami typu:

 • kde se vzal vesmír?
 • existují mimozemské bytosti?
 • kde se vzal člověk?
 • má pravdu Darwin nebo existuje Bůh?
 • pokud existuje Bůh, proč je na Zemi tolik zla (války, genocidy, smrtelné choroby dětí apod.)
Toto video nabízí poměrně názornou a srozumitelnou formou jednu z hypotéz:
(soukromý archiv)

Pokud Vám Vaše mysl, přesvědčení či srdce umožní shlédnout tuto informaci bez negativních emocí, tak pokračujte dále. V opačném případě jděte raději třeba na pivo. Pokud jste se rozhodli pokračovat, tak je vhodný okamžik podívat se blíže na negativní mimozemské bytosti (na pozitivní samozřejmě také) – 2012_Poselství.

Stránku jsem rekonstruoval z minulosti. Je docela jedno jakým způsobem. Hlavně, že se podařilo zachránit data, která na svém původním zdroji již opravdu mnoho měsíců neexistují. V tomto okamžiku doporučuji přečíst si na předmětné stránce selektivně pouze informace k mimozemským rasám. Všechen ostatní obsah nechte zatím bez povšimnutí. Samozřejmě je možné zavítat i na stránku Mimozemšťané, ale v tuto chvíli by to bylo na úkor přehlednosti „shrnutí“.

Jak bylo naznačeno ve videu výše, tak náš svět řídí pár desítek lidí přímo napojených na negativní stav. Tito lidé řídí a kontrolují velké finanční instituce, které de facto ovládají politické reprezentanty. Ke kontrole světa je využíván (zhoubný) finanční systém. Na stránce Finanční systém – nástroj zla je vysvětlen jeho princip. Domnívám se však, že nejlepší a nejrychlejší způsob, jak problematiku vstřebat je shlédnout tento záznam přednášky Andrease Clause

Čtenáři, respektive diváci, kteří byli schopni vstřebat a pochopit informace Andrease Clause mohou plynule navázat  na skupinu Bilderberg. Níže nabízím velice zajímavý rozhovor s Danielem Estulinem na CT. Zajímavý je nejen svým závažným obsahem, ale také svou formou. Jakoby se snad ani nejednalo o oficiální materiál, který kdy měl spatřit světlo světa. Těm z Vás, kteří se již seznámili s obsahem v sekci „Finanční systém – nástroj zla“, nebude obsah sdělení připadat „neskutečný“ (je možné si případně zapnout české titulky).

V tomto okamžiku považuji za prospěšné přejít na problematiku Nového Světového Řádu (New World Order). Skvělým úvodem do problematiky je článek Světoví mocipáni. Je samozřejmě možné přesunout se na stránku Nový světový řád, která plynule přechází k problematice čipování lidí RFID čipy. A prostřednictvím problematiky RFID čipů se dostáváme zpět k prvnímu videu na této stránce Struktura stvoření. Nyní je již možné vrátit se na stránku 2012_Poselství a dočíst zprvu přeskočené informace.

A co z toho všeho vyplývá – zkuste si sami vyvodit závěr z následujícího textu:

 • svět není o penězích, ale o zdrojích
 • člověk vynalezl peníze – zjednodušující prvek směny výrobků a služeb
 • za peníze se dají koupit zdroje (alespoň prozatím)
 • pak nastoupí geniální tah skupiny vyvolených  – odtrhnout peníze od jejich reálné hodnoty (krytí např. zlatem), a to pěkně pomaloučku, potichoučku a polehoučku, aby si toho lidé nevšimli příliš brzy.
 • výsledkem toho procesu je tištění dolarových bankovek proti státnímu dluhu – tzv. kvantitativní uvolňování. Je nutné dávat jednoduchým věcem složité názvy, aby obyčejný člověk neporozuměl prostému podvodu mezinárodního rozměru.
 • následuje mnoho let blahobytu USA, které si za bezcenné zelené papírky kupují výrobky a zdroje především od Německa, Číny a dalších zemí, které měly důvěru v americký dolar. Nezřídka tyto státy navázaly svou domácí měnu na proradný dolar, a v této měně též drží své devizové rezervy (dnes již bezcenné).
 • v okamžiku kdy je hra spojených států s dolarem prokouknuta se tyto dostávají do patové situace – jak sehnat tolik potřebné přírodní zdroje? Je několik strategií:
 1. Vtrhnout pod různými záminkami do zemí jako je Lybie, Afghánistán, Irák apod., dosadit proamerickou vládu, která pokračuje s úsměvem v prodeji přírodních zdrojů ve prospěch USA za bezcenné dolary.
 2. U zemí, které jsou pro USA velkým soustem (Rusko, Čína), pak prostřednictvím „válečných štváčů“ a propagandy vyvolat bez mrknutí oka klidně světový válečný konflikt. Obsah videa je na začátku velmi drastický – reálné záběry z místa konfliktu. Nenechte se ale prosím odradit – informace v něm jsou opravdu hodně důležité!
Na YouTube jak jinak – scenzurováno! Proto níže z jiného zdroje.

Jistota v předsíni pekla
(soukromý archiv)

Co ovšem se znehodnoceným dolarem a de facto znehodnocenými domácími měnami, které jsou na dolar navázané?

 • finanční systém založený na bankách, fyzických platidlech, finančních derivátech apod. bude označen za pravou příčinu světové hospodářské krize.
 • veškerá směna bude realizována prostřednictvím elektronických peněz. Ovšem ne prostřednictvím platebních karet, ale prostřednictvím RFID čipů, které nám budou chtít implementovat pod kůži. Mimochodem bezkontaktní platební karty v sobě nesou technologii RFID čipu.
 • následovat bude „nápad“ sloučit veškeré záznamy o člověku do jednoho RFID čipu. Ať už bankovní účty, zdravotní dokumentaci, osobní identifikaci apod. V USA má čipování již schválený zákonný rámec. Obama o čipování hovoří v souvislosti s reformami:

A jaká je skutečná f-ce RFID čipu. Lecos o ní vypoví samotný název = Radio Frequency Identification = identifikace na rádiové frekvenci. A víte proč je důležitá rádiová frekvence? Jak komunikují např. astronauti s pozemním střediskem? Rádiové vlny o vyšším kmitočtu se totiž šíří vesmírem a umožní tak ovlivňování lidských bytostí s implementovaným RFID čipem z místa mimo planetu Zemi. Někdo vše nazývá konspirační teorií, ovšem v řadě případů existuje vědecké potvrzení. Schopnost čipu navázat se na neuropřenašeče (serotonin a dopamin) je prokázaná. Prostřednictvím čipu tak lze ovlivňovat nervovou soustavu očipovaného organismu.

(soukr. archiv)

Více informací k RFID čipům naleznete na stránce Nový světový řád. Přesto však ještě krátce zmíním fenomém Chemtrails. Na své stránce Chemtrails uvádím vzorek informací, které jsou k dispozici všude na internetu. Nebudu se tedy na tomto místě dlouze rozepisovat. Jen uvedu informaci z věrohodného zdroje – pravým důvodem Chemtrails je zvýšení vodivosti atmosféry. Nejste překvapeni? Tak to je správně.

Pravým cílem negativního stavu je prostřednictvím NWO zredukovat množství lidí na planetě Zemi (omezenost zdrojů) a nad zbytkem lidstva získat 100% kontrolu. Veškerou moc a bohatství pak koncentrovat do rukou úzké, s negativním stavem spolupracující, skupiny lidí.

Vytržení

Níže přikládám poslední video, které může být pro mnoho lidí nepřijatelné svým náboženským podtextem. Osobně si myslím, že stojí za shlédnutí. Film vznikl v roce 1998 a seznamuje diváka s technologiemi, které spatřily světlo světa až o nějaký ten rok později. A jen tak mimochodem, vyprávěný příběh v sobě tak nějak obsahuje vše, o čem jste se doposud dověděli z předcházejícího textu a videí. Je osobní záležitostí každého člověka jak přistoupí k obsahu tohoto video-sdělení.

(soukr. archiv)

A na úplný závěr připomenu největší moudro světa: „všechno je jinak“. Jak to kdo cítí, jak to komu vyhovuje. Svobodná vůle je nedotknutelná.