Novela RUD + dopis premiérovi

Tak se přeci jen vynaložené úsilí vyplatilo – pro Hodonín by to mohlo znamenat až cca 25 mil. Kč do rozpočtu každoročně navíc.

29. srpen 2012 je historickým milníkem pro drtivou většinu obcí a měst v ČR. Více než šest let tvrdé práce obcí a měst pod vedením SMS ČR se konečně zúročilo v podobě dalšího úspěchu. Děkujeme všem, kteří v boji za nový RUD stáli nejen v posledních týdnech letošního léta, ale již v roce 2006, i dříve, kdy téma srovnání příjmové základny mezi Prahou a malými obcemi patřilo spíše do říše snů. Schválení a podpis novely RUD je dokladem toho, že jen ve svornosti lze dosáhnout patřičných úspěchů ve prospěch obcí a měst.


Mail od předsedy SMS ČR:

… A ještě k RUD. V příloze Vám zasíláme tabulku s předpokládaným propočtem, jak by se měl od počátku příštího roku projevit v rozpočtech každé jednotlivé obce a města dopad novely zákona. Tato tabulka je konkrétním vyjádřením výsledku dlouholeté snahy a práce SMS ČR, jeho členů a příznivců. Všem, kteří nás na cestě od 6,5 násobku až k tomuto výsledku podporovali a provázeli, mnohokrát děkuji. Zasloužili se o lepší budoucnost nejen venkova.

Vám všem přeji co nejvíce dobrých zpráv ze všech stran.

S úctou

Josef Bartoněk, předseda SMS ČR, a pracovníci hlavní kanceláře
Ve Zlíně 24.5.2012

Teoretický propočet RUD (pro Hodonín + 23.631 tis. Kč)


Vládní novela RUD = + cca 25 mil. Kč navíc do rozpočtu města Hodonína; + cca 1,52 miliardy navíc do rozpočtů měst a obcí v Jihomoravském kraji

 
SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV děkuje za účast na pochodu k Úřadu vlády za účelem podpory přijetí vládní novely rozpočtového určení daní (RUD)

Ve středu 21.09.2011 jsem spolu s asi tisícovkou starostů a představitelů obcí ČR podpořil vládní novelu zákona o rozpočtovém určení daní, na základě které by měl Hodonín získat do svého rozpočtu navíc cca 25 mil. Kč. Dosáhli jsme slibu premiéra RNDr. Petra Nečase, že rozdíl mezi nejbohatším městem (Praha) a nejchudší obcí bude maximálně ve výši trojnásobku, což je běžný standard v zemích EU.

       

       

Vládní novela RUD = + cca 25 mil. Kč navíc do rozpočtu města Hodonína; + cca 1,52 miliardy navíc do rozpočtů měst a obcí v Jihomoravském kraji

Dalo by se očekávat, že Jihomoravský kraj bude podporovat přínos pro města a obce na svém území – jak vyplývá z dokumentu na níže uvedeném odkazu – opak je pravdou. Nyní můžeme být svědky „urputné snahy“ 4 největších měst (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň) zabránit přijetí vládní novely zákona o rozpočtovém určení daní, která odstraňuje zjevnou nespravedlnost v rozdělování výnosů ze sdílených daní na jednotlivé města a obce v ČR, zakotvenou v novele tohoto zákona z roku 2008, spočívající v neopodstatněném výrazném zvýhodnění těchto čtyř měst na úkor všech ostatních měst a obcí ČR. Více k vysvětlení problematiky RUD viz. níže.

Stanoviska Sdružení místních samospráv (SMS) k připomínkám JmK, ministrů, SMO a jiných k novele RUD (stojí za pozornost – politický alibismus)

Přínos pro město Hodonín a ostatní města a obce (vyjma oněch 4řech) je natolik významný, že by bylo více než nezodpovědné zanechat jej bez povšimnutí. Vše kolem vládní novely o RUD již delší čas sleduji a informuji své kolegy ve vedení města, radě města i členy finančního výboru. Na 16. schůzi rady města, konané dne 06.09.2011, jsem navrhl radě ke schválení usnesení o oficiální podpoře rady města Hodonína této novele zákona o RUD a vyslovení souhlasu s odesláním dopisu o této podpoře premiérovi ČR RNDr. Petru Nečasovi na Úřad vlády ČR.

Dopis zaslaný premiérovi ČR RNDr. Petru Nečasovi na Úřad vlády ČR ohledně podpory RUD

Kompenzace Praze, Brnu, Ostravě a Plzni

Stávající a nový stav výše daňových příjmů na občana v jednotlivých obcích dle počtu obyvatel (největší efekt u obcí v rozmezí 2001-5000 obyvatel = nárůst příjmů o 2.400 Kč na občana)

Vyjádření hejtmana JMK JUDr. Jaroslava Haška k oficiálnímu stanovisku JMK k novele RUD


DŘÍVE UVEDENO K RUD – viz. níže

Problematika rozpočtového určení daní RUD

vláda během léta projedná novelu zákona o rozpočtovém určení daní (RUD), kterou by měl na podzim schvalovat Parlament. Novelu již předložil ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) do připomínkového řízení. Podle jeho návrhu by se měly rozdíly v příjmech ze sdílených daní na jednoho obyvatele mezi největší a „nejchudší“ obcí v ČR snížit ze současného 4,5násobku na maximálně trojnásobek a přiblížit se tak standardům běžným v zemích EU. Pozitivní dopad novely RUD na Hodonín.

Teoretický propočet PŘÍNOSU sdílených daňových příjmů obcí dle návrhu Ministerstva financí ČR pro HODONÍN:

počet obyvatel Hodonína k (1.1.2010) 25.526 x 977,356421 navýšení sdílených daní na jednoho obyvatele dle návrhu nového RUD = 24.948.000 Kč

Domnívám se, že navýšení o cca 25 mil. Kč příjmů rozpočtu města Hodonína není zrovna zanedbatelné. Současně je však spravedlivé zmínit, že některé malé obce vlivem současného RUD nemají dostatek prostředků ani na pokrytí provozních nákladů svých obcí. Tato novela zmírňuje dle mého názoru nespravedlivý způsob rozdělování podílu obcí na sdílených daních, spočívající ve zvýhodňování měst Praha, Brno, Ostrava a Plzeň na úkor menších obcí. Na slavnostním obědě v rámci svatovavřineckých slavností jsem tuto problematiku probral se senátorem Ing. Škromachem, který přislíbil svoji podporu tomuto návrhu z dílny MF ČR.

Dle mého názoru nejnutnější změny směřující ke spravedlivějšímu RUD:

  • Zavedení kritéria rozlohy zastavěného území obce (více odpovídá realitě než kritérium výměry obce, protože zahrnuje celkovou plochu, kterou se musí daná obec fakticky spravovat)
  • Snížení koeficientů pro Prahu, Ostravu, Brno, Plzeň
  • Zahrnutí kritéria počtu žáků v obecních školkách a školách (SMS ČR navrhuje váhu ve svém systému 9,32 %[12])

Výzva SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV k novele RUD

 

SVAZ MĚST A OBCÍ (SMO)