Rok 2012 ???

Výpověď na téma převibrování pozitivních lidí 21.12.2012 do 5.dimenze – www.pratele-nebe.cz

video již bohužel není na youtube k dispozici
 • 18:30 – ilumináti
 • 20:40 – Horovo  oko, bůh Ra – antikrist
 • 27:10 – příchod antikrista Hora (tělo se sokolí hlavou) 22.12.2012
 • 31:45 – Kam zmizeli vrabčáci, žádná mrtvá zvířata při tsunami
 • 42:10 – Země je nejnižším stupněm negativního stavu
 • 43:20 – Lidské tělo je šat
 • 47:00 – Jak z toho ven (nevzhlížet k lidem, poprosit Ježíše Krista o odpuštění, odpustit všem – očistit se od všech negací, předat Kristu svoji vůli svobodnou volbou – nechat jej rozhodovat za svou osobu). 01:27:00 – řídit se svou intuicí, hlavu a rozum nechat být.
 • 53:00 – čipování lidí, nový světový pořádek
 • 54:00 – Fema camp. (Federal Emergency Management Agency, neboli Federální agentura pro řízení krizových situací) – důmyslně vymyšlený systém shromáždění lidí do táborů pod záminkou zajištění jejich ochrany, které se mávnutím kouzelného proutku stanou koncentračními tábory. Nějaký tábor typu FEMA prý v utajení existuje i v ČR někde v severních Čechách poblíž dálnice Praha – Ústí n.L. Vypadá to prý jako sklady, co jich je kolem Prahy jako máku, ale jsou obehnány ploty s ostnatými dráty, a mají v trase a v nárožích strážní věže (tzv.špačky, ti co byli na vojně, ví o čem je řeč).
 • 58:50 – stravování pranou (světlem), breatharianství, Henri Monfort – člověk, který už devět let nejedl, Jasmuheen – žití bez jídla (1. část), Jasmuheen – žití bez jídla (2. část)
 • 01:19:00 – 11. září – dobře sehranné divadlo
 • 01:22:22 – poslední fáze transformace, 3 – 5 dnů tma etc.
 • 02:11:00 – proč stvořitel dopustil na Zemi zlo. Země = zobrazení stvoření světa bez stvořitele, bez lásky.

Richard Vošický – http://www.2012poselstvi.cz/

 • kruhy v obilí – vzkaz od mimozemšťanů rasy Gitaka
 • Aštarův vzkaz ve vysílání anglické televize 26.11.1977

O fema camps se můžete dozvědět i ze serveru tn.cz: zde. Související články na odkazech informují o Novém světovém pořádku. Jak může hrstka bohatých a vlivných ovládat a ovládnout svět? Doporučuji shlédnout tento dokument.


Tajemství (absolutní poznání). Mějte chvíli strpení – dokument má větší velikost.


Zajímavé povídání o roce 2012 a Mayském kalendáři s Adolfem Innemanem

Zajímavý článek (… dále je to jen a jen na Vás)

„V RUSKU ZVEŘEJNILI NA INTERNETU TUTO ZPRÁVU, KTEROU NASA ROZESLALA, UŽ V ČERVENCI 2012, VŠEM SVĚTOVÝM VLÁDÁM: VLÁDA OBDRŽELA INFORMACI V ČERVENCI 2012. OBEZNAMTE S TOUTO ZPRÁVOU SVOJI RODINU, PŘÁTELÉ A LIDI, KTEŘÍ JSOU SCHOPNI JI PŘIJAT. LABORATOŘE „NASA“ OZNÁMILY, ŽE JE MOŽNÉ, ŽE V KRÁTKÉ DOBĚ DOJDE K PŘECHODU PŘES GALAKTICKÉ (NULOVÉ) PÁSMO. Více ZDE.


Zajímavý příspěvek o „konci světa“ (pohledů je více)

Rozhodl ses uspořádat velkou meditaci dne 21.12.2012. Proč právě tento den?
Toto datum je magické. Symbolizuje předěl mezi starým světem, který odchází a zcela novým světem, který se před námi vynořuje. Poprvé jsem si uvědomil vyjímečnost tohoto data asi před 15ti lety, když jsem se v Mexiku setkal s jedním z indiánských znalců symbolického obrázkového jazyka nahuatl. Tento potomek Mayů byl schopen „přečíst mi“ z jednoho z kamenných kruhů starobylý odkaz svých předků, který souvisel s tímto datem. Mayové ve skutečnosti nepředpověděli zničení světa, ale jeho radikální proměnu. Celý článek. (odpovídá mé představě. Dílčí informace v sekci DUCHOVNO)


(z mailu: Posun pólů již nastal)

….. Děkuji všem, kdo se snaží a pomáhají planetě i lidstvu. Mluvila o posunu pólů, světová letiště už musela poprvé v historii předělat navigační systémy, protože sever už není na severu. Zmatení ptáci ztrácejí orientaci, umírají hejna velryb, která nemohou najít cestu.
O pohybu severního pólu se sem tam něco ví, ale o jižním pólu se mlčí. Je přísně zakázáno pořizovat jakékoli snímky Antarktidy, satelity byly odkloněny, nesmí se zveřejňovat žádné fotografie ani filmy…… Více ZDE.


Rok 2012, předpověď Mayů tzv. přepólování Země, které se cyklicky opakuje. V Bibli je psáno o potopě světa (datováno do cca 10 tis. let před našim letopočtem). Legendy o potopení bájné Atlantidy datují tyto události do stejného období. Naprosto jasné stopy horizontální vodní eroze velké svingy v Egyptě jsou oficiálně připisovány velkým záplavám doloženým pro oblast Egyptu cca 10 tis. let př.n.l. (viz. dokumentární film Vzpomínky na budoucnost a dokumentární film Okem boha Hóra níže). Mimochodem i Einstein spočetl dobu změny pozice severního a jižního pólu Země na rok 2012. Je to vše jen náhoda? Na níže uvedeném odkazu je rozhovor s vědcem Brentem Millerem o předpovědích Máyů a přepólování Země: ZDE


Fraška jménem fyzika; Tajemství měsíců Marsu; Máme se bát roku 2012?; 2011 – rok lží a vymývání mozků; Deset největších lží o zdravotní péči; a další zajímavé čtení v WM Magazínu: ZDE


Pyramidy po celém světě začaly vyzařovat paprsky do fotonového mračna

(… názor o pyramidách, tak jen tuším, že se něco děje. Něco, co už bylo dávno předpovězeno a souvisí to s celkovým propojením. Pyramidy jsou ve skutečnosti na více místech než se uvádí, jsou takzvaně skryté pod hlínou a prorostlé stromy a keři a čekají na svá odhalení a na svá poslání. Pyramidy nesou v sobě víc než se uvádí v knihách. Žádná z nich nestojí na svém místě náhodou, vše je cíleně propracováno a připraveno pro tento čas. Cítím z nich velkou sílu a pomoc. To je vše, co Ti k tomu můžu zatím napsat. Postupně se bude vše odhalovat.)

UDÁLOSTI KONCE ROKU 2012 ???

MOTTO:   Kdo chce hledat odpovědi – může, kdo nechce – toho nutit nelze.

PROROCTVÍ O EVROPĚ z knihoven palmových listů                                      (seřazeno chronologicky)

2011

Od roku 2011 podle západního kalendáře se krize ještě prohloubí, protože v USA a potom i v Evropě začnou peníze stále rychleji ztrácet svou hodnotu. To bude důsledek nesprávné hospodářské a finanční politiky, která je postavena na falešném základě – na představě neustálého ekonomického růstu. Vlivné kruhy v USA i v Evropě věřily po celá desetiletí, že svět je hrou, při níž rozhoduje chamtivost a vlastní prospěch. Dojdou však k trpkému poznání svého omylu a stanou se obětí kruté hry iluze hmotného světa, májina závoje. Pozemský svět není nekonečný a stejně tak není bez hranic ani lidské štěstí, ani neomezený ekonomický růst.

Systém narazí na limitující hranici. V roce 2012 zkolabuje finanční systém USA. Stát již nebude schopen dostát svým závazkům vůči osobám, které zaměstnává. To povede k řetězové reakci a k chaosu v celé společnosti. Řada obchodů, továren a bank zkrachuje, stále více lidí bude bez práce, a tím i bez obživy. Ve velkoměstech bude docházet k nepokojům a k rabování, ozbrojené bandy budou řádit také na venkově. Lidé budou umírat. Vláda se pokusí dostat situaci pod kontrolu nasazením loajálního zbytku armády, což se jí ovšem podaří jenom zčásti. Hospodářská situace tak povede k poměrům, které budou připomínat občanskou válku. Tato situace potrvá až do poloviny roku 2017. Více ZDE.


Rok 2012 – Mayská proroctví a kruhy v obilí

Kruhy v obilí, nebo komunikace prostřednictvím přesných výjevů z Mayského kalendáře, sdělování informací prostřednictvím binárního kódu a trojrozměrných fotografií. Úžasný dokument, který stojí za to zhlédnout.

– Zajímavá prezentace o kruzích v obilí

– Stránky o kruzích v obilí


Vzpomínky na budoucnost

Tajemné a záhadné nálezy dávno zaniklých civilizací a božstev, staré architektury a texty z Bible či jiné starověké textové odkazy. Děj se prolíná křížem krážem celým světem a pátrá po dosud nevysvětlených jevech a záhadách lidstva.


Velmi zdařilý cyklus Okem boha Hóra – díl 3. Svinga – strážkyně horizontu

Svinga – astronomické hodiny. Potvrzení existence vyššího řádu vědění. Potopa světa před 12.960 lety. Elektromagnetický uzel země – elektromagnetický vír, galerie kartuší v chrámu Osirida v Abydosu – více ZDE.


Různá proroctví – Edgar Cayce(1877-1945)

pro jednoduchou představu: Vše je virtualní realita tvořena pocity,myšlenkama a činy … vše souvisí se vším … Pocity, myšlenky, činy jsou zaznamenany v astralni urovni (v jine dimenzi) kde pak dochazi k programovani naši reality. Opět zmínka o budoucí změně pólů Země. Více zde a zde.