Covid-19


29.04.2021

Rozmyslete se dobře před tím, než se necháte naočkovat – je to nevratný krok!

#zabití a zmrzačení vakcínami proti covid-19 (Moderna, Phizer) #smrt zdravotnice v přímém přenosu 17 minut po naočkování, #genetická manipulace, genetické inženýrství, #hrozba trvalé změny Vaší DNA, #vstřikování cizích genů do lidských těl: DNA opice, DNA myši, DNA papilomaviru, #genetická modifikace lidského organismu, #nulová zodpovědnost výrobců vakcín, #dokonalá zbraň, #na co je RNA naprogramovaná?klíčová otázka, #vakcíny nejsou podle žádné vědecké metodologie bezpečné, #masové pokusy na lidech, #zločin proti lidskosti

(zdroj: gloria.tv)

23.04.2021

Ministr Arenberger zneužil moc

„Právo může dohnat k odpovědnosti škůdce i po delší době. Někteří zločinci jsou souzeni až po desetiletích, ale nakonec spravedlnosti neuniknou. Zrušená omezení nařízená ministrem zdravotnictví byla zjevně protiprávní. Poškození mají právo na náhradu škody, materiální i psychické újmy například bráněním setkávání lidí či účasti na mši. Lidé mohou škodu žádat po státu. Ovšem stát může chtít náhradu škody po tom, kdo ji způsobil.“ Pokračování …


04.04.2021

Otevřený dopis lékařů vládě, parlamentu a médiím ohledně tzv. koronavirové krize – POKRAČOVÁNÍ

Vážení petenti, milí spoluobčané!
Dne 30. března 2021 měla naše petice po mnoha odkladech slyšení v Petičním výboru Parlamentu České republiky. Pro tuto příležitost sestavil kolega MUDr. Vladimír Čížek názornou prezentaci, jejíž video získalo během 24hodin na YouTube 65 000 shlédnutí. Poté však YouTube video stáhl z důvodu nepřípustného obsahu a uvalil na Goscha TV, jejímž prostřednictvím bylo prezentováno, sankce. Zde je odkaz, kde nyní můžete video shlédnout. Prosíme o sdílení.

Petiční výbor Parlamentu České republiky petici přijal. Nyní by se jí měl ujmout někdo z poslanců nebo poslanecký klub, abychom dosáhli konkrétních výsledků. V tomto můžete pomoci i vy tím, že svým poslancům napíšete. Nevzdáváme se. Děkujeme za vaši podporu.

Ing. Petra Cihlářová
MUDr. Vladimír Čížek
MUDr. Jan Hnízdil
MUDr. Ladislav Fiala
Mgr. Sabina Králová
MUDr. Kateřina Lucká
JUDr. Tomáš Nielsen
Bc. David Petrásek
MUDr. Šimon Reich
MVDr. Jiří Urbánek


31.03.2021

Zdravé fórum – Očkování? – vyjádření předních odborníků – věcně, bez hysterie


30.03.2021

Prof. Mudr. Jiří Beran, CSc. – člověk, který prodělal covid-19 očkování nepotřebuje!

(soukr. archiv)

29.03.2021

Oběti očkování proti Covid-19

(soukr. archiv & telegram)

13.03.2021

Jaký to nádherný svět ve svobodné zemi… ale vás se to netýká!


12.03.2021

Opravdu jsou všichni tito lékaři a vědci z různých koutů světa šílení … ???

Lidi proboha probuďte se ještě zbývá naděje 
(soukr. archiv)

Světlana Václavíková:

Právní ochrana proti testům – máte právo odmítnout a navrhnout jiný způsob, v nějž máte důvěru! Je to vaše tělo, Vaše volba! Jak se legálním způsobem NENECHAT testovat PCR testem nebo jiným testem, ke kterému nemám důvěru? Obdobně se dá postupovat při obraně proti očkování. Argumentaci pak nutno přizpůsobit. (Ve složce soubory ve skupině si můžete stáhnout formulář OZNÁMENÍ pojišťovateli zdravotní služby – postup proti testování)

Hned po příchodu požadujte následující dokumenty, které Vám musí předložit. Máte na ně zákonný nárok dle zákona č. 372 / 2011 Sb., § 15 – § 27, § 31.
1. Certifikát kvality testu.
2. Podrobnosti o výrobci testu.
3. Dokumenty a licenci od výrobce testu.
4. Výpis ze státního rejstříku výrobní firmy či společnosti, která test vyrobila.
5. Dokumenty schválení a akreditace společnosti, která schvalování prováděla.
6. Platné firemní licence:
⁕ osvědčení o zkoušce testovacích tyčinek,
⁕ nežádoucí účinky testovacích tyčinek,
⁕ platnou pojistku firmy pro případ negativních následků, která testovací tyčinky vyráběla a výše případného odškodnění.
7. Dokumenty od osoby, která test podává:
⁕ Školení a zaškolení.
⁕ Certifikace osoby, která školila a zaškolila osobu, která test podává.
⁕ Pracovní povolení.
⁕ Její vlastní negativní certifikát, test na COVID-19.
8. Kolik roků byly dělány zkoušky a s jakým výsledkem. Normálně musejí být dělány zkoušky 5 až 7 let minimálně. Jaké měly testované osoby reakce a vedlejší účinky.
9. V ČR požadovat, a to BEZPODMÍNEČNĚ !!!!, POVOLENÍ OD SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv).
10. Můžete také požadovat testovací sadu (nebo očkovací látku), kterou odešlete do laboratoře na zkoušku. Není nutné, dle uvážení.
Máte právo požádat o písemné prohlášení osoby, která testy provádí, že z testů nebudete mít žádné poškození zdraví. V opačném případě ručí osoba veškerým svým majetkem. Nechat si předložit její doklad totožnosti (OP nebo cestovní pas).
Pokud poskytovatel zdrav. služby nedoloží uvedenou dokumentaci, neměla by být zdrav. služba poskytnuta. Pokud přesto postoupíte v poskytování zdravotní služby dále, máte zákonné právo na využití svých zákonem uložených práv.
U nezletilých obecně platí, že v souladu se zákonem č. 372 / 2011 Sb., Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, § 28, odst. 3 e), má pacient při poskytování zdravotních služeb právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem. To platí i v případě, kdy je dítě ve škole. Za nezletilého jedná tedy zákonný zástupce nebo můžete někoho pověřit.
Máte právo být přítomni jakémukoli poskytnutí zdravotní péče vašemu dítěti. Pokud se na hájení práv svého dítěte při poskytování zdravotní péče necítíte, můžete si zvolit jinou osobu, která je více neústupná a bude umět hájit práva pacienta důrazněji.


09.02.2021

Rozhodně doporučuji mrknout na video MUDr. Ctirada Musila – kvůli kterému přišlo udání od novinářů


19.01.2021

Může se hodit při jednání s orgánem veřejné moci ve věci porušování povinností stanovených zákonodárci v době krizového stavu.

Zákon č. 240/2000 Sb.Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

§ 31

Fyzické osoby
(1) Fyzická osoba pobývající na území České republiky má právo na nezbytné informace o připravovaných krizových opatřeních k ochraně jejího života, zdraví a majetku.
(2) Na výzvu příslušného orgánu krizového řízení je fyzická osoba povinna bezplatně poskytnout a aktualizovat požadované podklady uvedené v § 15 odst. 3 a další související údaje.
(3) Fyzická osoba je v době krizového stavu povinna

a) uposlechnout výzvy oprávněných orgánů krizového řízení k zaevidování na stanoveném místě z důvodu uložení pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci,
b) hlásit v obci, v jejímž správním obvodu bude pobývat, přechodnou změnu pobytu na základě povinného hlášení podle § 6 odst. 2 písm. a) a § 14 odst. 4 písm. f),
c) strpět omezení vyplývající z krizových opatření stanovených v době krizového stavu,
d) vykonávat uloženou pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc,
e) poskytnout požadované věcné prostředky,
f) zdržet se činností zakázaných krizovým opatřením vydaným na základě § 6 odst. 3.
(4) Plnění povinností uvedených v odstavci 3 může fyzická osoba odmítnout, pokud by jejich plněním ohrozila život nebo zdraví vlastní nebo jiných osob anebo pokud jsou povinnosti jí ukládané v rozporu se zákonem.


10.12.2020

Vynikající projev ve sněmovně poslance Lubomíra Volného k zákonu o očkování proti Covid-19

Důležité video 
(soukr. archiv)

10.12.2020

Otevřený dopis Vládě ČR a všem poslancům PS PČR

Apelace občana Ing. Oldřicha Lukáše k zákonu o distribuci očkování proti onemocnění COVID-19


20.10.2020

KLÍČOVÉ VIDEO EXTRÉMNĚ DŮLEŽITÉ ! Komplexní materiál, který vysvětluje covid 19 a jeho pozadí. Vystupují zde 10-tky lékařů informujících o existujicí léčbě, která je utajovaná s cílem vakcinace lidstva DNA ovlivňující látkou, která je prostředkem depopulace planety a NWO. Čipování lidí a jeho celosvětová kontrola je zde. Budu tento dokument vystavovat znovu a znovu, dokud to bude možné …

(soukr. archiv)

Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) přiznalo ve svém oficiálním dokumentu, že covid-19 nikdy nebyl izolovaný. Bez izolovaného viru je přitom výpovědní hodnota PCR testu nulová!


23.10.2020

Demonstrace v Melbourne proti omezování základních lidských práv a svobod v souvislosti s umělou kauzou COVID-19. Je dobře patrné jak policisté zbytečně eskalují napětí a dopouští se zbytečného násilí na starších lidech, kteří se provinili třeba jen tím, že nesou transparent

(soukr. archiv)

19.10.2020

Titulky dnešních mainstreamových zpráv zní v duchu – demonstranti napadli policisty, házeli petardy, odpadkové koše apod. A já se ptám – opravdu víme přesně kdo je kdo? Provokující policisté v hadrech chuligánů, podněcující k výtržnostem opět v akci


18.10.2020

Vzkaz od Marka Obrtela, aneb říkal jsem Vám to samé

Marek Obrtel
18. října 2020 – 18:40
Neváhal jsem dorazit z moravské Olomouce, abych vyhověl žádosti některých organizátorů i širší veřejnosti o moje vystoupení z pozice lékaře a vlastence, uvedl Marek Obrtel, lékař, vlastenec a domobranec pro Prvnizpravy.cz. V posledních hodinách a nakonec i desítkách minut jsem však zdaleka nejen já zaznamenal celou řadu mimořádně znepokojivých signálů. Nasvědčují, že akce připravená v dobré víře a čestnými lidmi bude pravděpodobně vystavena různým zákeřným provokacím, které mají cíl mítink a jeho účastníky podpásově zdiskreditovat jako ty, kterým jsou životy a zdraví našich spoluobčanů lhostejné. Pravdou je pravý opak!
Byl jsem mimochodem velmi zaskočen, když jsem se na železniční stanici stal osobně svědkem toho, jak byl policejní kolega uniformovaných policistů, oblečen do šatů, působících dojmem fotbalového chuligána poučován, jak má postupovat, aby se vmísil do davu demonstrantů a vyprovokoval je k nepřístojnostem! Tím méně hodlám být hříčkou špinavých praktik („dirty tricks“)! Slova, jimiž jsem se chtěl obrátit na účastníky akce proto zveřejňuji alespoň touto náhradní cestou…

Vážení přítomní…
Dostalo se mi zvláštní příležitosti promluvit na tomto shromáždění na závěr jeho konání a to znamená nevýhodu v tom, že už bylo skoro všechno řečeno, ale výhodu v tom, že to co člověk uslyší nakonec, to si většinou zapamatuje. Já k vám chci dnes krátce promluvit jako lékař – záchranář, kterému denně projdou rukama spousty pacientů s COVIDem i bez něj, vidím a sleduji, jaký je stav a vývoj situace v daném regionu a jak fungují zavedená opatření. Dlouhé roky jsem sloužil také jako lékař a velitel ve zdravotnické službě armády a na zahraničních misích jsem poznal nenažranost a bezohlednost sil, řízených „deep state“, tedy toho světa, který nám kromě válek, terorismu, devastace národních států a ekonomik, ilegálních migrantů, daroval kdysi také AIDS, velmi pravděpodobně také SARS, MERS, ptačí chřipku, prasečí chřipku a nyní naprosto, ale naprosto bez jakýchkoliv pochyb také nový koronavirus, tzv. COVID-19. Také kvůli těmto věcem jsem se stal velitelem Národní domobrany, kterou jsem před pěti lety spoluzakládal a dovedl její úspěšné a bezúhonné fungování až do dnešního dne. Situace kolem COVIDu se od samého počátku zoufale snažila naplnit kritéria epidemie, ale naše poznatky a čísla tomu nenasvědčovala. Obrovská mediální masáž, restrikce, zfalšovaná statistika a vybičovaný strach společnosti nakonec dosáhl svého. My jako záchranáři jsme však i nadále situaci vnímali jinak.

Protestujeme proti opatřením, která stát zavádí a jimiž likviduje sám sebe, svou ekonomiku, své zdravotnictví, školství a děti školou povinné a nakonec i své občany. Zaštiťuje se, jak Prymula říká, jedním každým životem, ale jakkoliv jako lékař, kterému je jeho povolání celoživotně posláním, toto naprosto chápu, je ta cena, navíc v rámci zfalšovaných zdravotnických statistik o úmrtích na COVID, adekvátní? Mohou drastická (nebo drakonická podle Zemana) opatření zachránit těžce nemocného pacienta s mnoha chorobami, který dostane chřipku? No, nemohou! A to ani v případě, že dostane COVID-19. Ale moje dnešní poselství má být vážení přece jen trochu jiné. Odhlédněme od Prymuly a jeho roušek a dobrovolně povinného očkování „závadnými účelovými vakcínami“ a plošných testů, které byly celosvětově distribuovány pro účely COVID-19 již v roce 2017 s podpisem jednoho z principálů Rothschildova klanu. Odhlédněme od Hamáčka a Babiše, kteří dnes poslouchají na slovo nikým nevoleného a dosazeného Prymulu, nyní faktického premiéra a diktátora této země. Muže dávno až po uši ve službách nadnárodních korporací farmaceutického průmyslu… Položme si otázku, jak je to možné?
Měli bychom jako občané této země (spolu s ostatními zeměmi Evropy a světa) a ideálně v čele s naší politickou reprezentací (čehož se nikdy nedočkáme, protože to vzhledem k jejich vazalskému statusu není již možné) požadovat zatčení, souzení a ODSOUZENÍ k nejvyšším trestům hlavních představitelů této globální, destruktivní, zničující tragikomedie, která je (pro naše „dobro“ samozřejmě) definitivním začátkem konce nás jako národů, jako lidstva, každého svobodného a svéprávného občana. Lidé jako Bill Gates, Melinda Gatesová, Anthony Fauci a další, kteří dobře zaplaceni a „motivováni“ dlouhodobě vyvíjejí „zbraně proti lidstvu“ a následně „záchranné léky a vakcíny“ by měli mít strach se objevit na ulici, cokoliv říci, natož se chlubit cvičeními proti „náhodné pandemii na spadnutí“, svými prohlášeními o nezbytnosti pandemií a dalšími zaručenými zprávami.

Měli bychom svou energii a potenciál soustředit právě a přesně tímto směrem místo půtek a rozmíšek uvnitř naší země, kde jsme nuceni hůře či lépe řešit pouhé důsledky konání mocných. A to v rámci nejen této pandemie, ale i těch, které přijdou po ní, dokud se systém nezhroutí a lidstvo nepodvolí…

Cílem těchto absurdních manévrů „elit“ není nic jiného, než jak hovoří mnozí osvícenci, hrozba korporátního fašismu se všemi jeho důsledky na práva a svobody lidí tohoto světa. Domníváte se, že je to řečnická nadsázka a nebo pečlivě skrývaný cíl?
Nebuďme slepí a postavme se tomu, dokud je čas!


09.10.2020

Simpsonovi z roku 2010 – předpověď dnešní pandemie

(soukr. archiv)

19.09.2020

Blanický manifest v Hodoníně

V pondělí 21.9. od 18:00 osobně přednese Daniel Landa BLANICKÝ MANIFEST ZA SVOBODU 2020. Na místě bude petiční stánek, kde můžete připojit svůj podpis.
Nejedná se o žádnou politickou akci ani volební kampaň. Zváni jsou všichni, komu záleží na zachování důstojnosti našich životů.
Chraňme svá osobní práva a svobody!!!


Zdroj: „blanickymanifest.cz

(soukr. archiv)

07.09.2020

Co se to jen v té Austrálii děje. Obyvatelé státu Victorie jsou zděšení a obávají se, že jsou novým územím pro testování obdobně jako Wuhan či severní Itálie

V neděli bylo orgány státu Victoria rozhodnuto o prodloužení karantény a stanného práva až do letošních Vánoc. Lidská bezmoc, tíživé sociální a ekonomické podmínky dovádí některé obyvatele k hluboké frustraci, beznaději a v nejhorších případech až k sebevraždám. Podotýkám, že všechna opatření jsou kvůli 5-ti mrtvím v souvislosti s Covid-19 a v souvislosti s méně než 100 infikovanými lidmi. Opět podotýkám – z celého státu Victoria, které má více jak 6 miliónů obyvatel. Takto vysokou míru restrikcí právem považuje většina obyvatel za naprosto nepřiměřenou a řada z nich si začíná pokládat otázky stylu „co se to sakra tady děje?“. Záběry na vylidněné město Melbourne s armádou a extra policií v ulicích jsou skutečně skličující. Političní představitelé se zřejmě chystají na masivní vlnu nepokojů, když se příslušníci armády ze dne na den vyzbrojili automatickými zbraněmi.


04.09.2020

Aktuální informace z Melbourne – Austrálie

Situace je v Austrálii hodně komplikovaná. Vůbec nejhorší je pak v Melbourne a celém státě Victoria. Premiér Victorie je dle místních obyvatel psychopat a miluje moc. Dnes má tento stát vyhlášen stav ohrožení státu („state of disaster“) stupně 4. Obyvatelé jsou v karanténě (lockdown) od 2. srpna s tím, že karanténa má trvat až do 13.09.2020. Takže 6 týdnů. Ovšem premiér již nyní prohlašuje, že karanténa bude prodloužena o další dva týdny.

Obyvatelé tohoto státu mohou vyjít ven z obydlí pouze na jednu hodinu denně a maximálně 5 km daleko od obydlí. Od 20:00 do 05:00 hodin ráno nesmí z domu nikdo a nikam. Restrikce platí i pro podnikatele a řemeslníky, přičemž mají nárok na určitý druh podpory. Slovy jednoho z nich: „lepší než nic“. Zítra, tj. 05.09.2020, jsou naplánovány protesty po celé Austrálii. 05. září je oficiální „Den demokracie“. Plánovaný protest v Melbourne (na stejný den) je bohužel odsunutý o týden. Premiér Victorie se totiž nechal slyšet, že po demonstraci vyhlásí další opatření, přičemž tato skutečnost má být jakousi „odplatou“ za občanskou neposlušnost. Takže se organizátoři demonstrace rozhodli její termín odložit a počkat na plánované vystoupení premiéra. A až poté, s ohledem na nově sdělené, protestovat za odvolání viktoriánské vlády. Státní zřízení v Austrálii je stejné jako v Americe, tzn. že každý stát má svoji vládu a federální vláda nemůže zasahovat do řízení jednotlivých států.

Stát Victoria vykazuje nízká čísla korona virem infikovaných lidí. Přesto jsou občané neustále drženi v karanténě, což pro řadu lidí začíná být obrovský problém. Jak informuje občan Melbourne: „Je tu strašně moc sebevražd, krachů businessů, lidé ztrácejí bydlení atd.. Je to tu na piču, demokracie a svobody jsou pryč„.

Pokusím se situaci sledovat a o dění v této části Austrálie informovat i nadále. Alespoň bude možnost porovnání informací z centra dění a těch z mainstreamových médií.
-JH-


29.08.2020

Demonstrace v Berlíně proti Gatesovi, Faucimu a zavádění NWO. Světová a samozřejmě česká média nehorázně lžou. Synovec JFK varoval národy před nástupem otroctví a totality pod rouškou opatření proti koronavirové pandemii!


25.08.2020

Klíčové video – Plán redukce lidstva na stránkách Rockeffelerovi nadace

Nabízím zamyšlení nad srovnáním dvou věcí:

1/ informace v čase 11:21 výše uvedeného videa o patentu Microsoftu 060606, týkajícího se ekonomického modelu (software), založeného na analýze jednání a chování lidských bytostí spolu s ochotou podřídit se novému systému a

2/ informace o Zolově algoritmu z filmu Kapitán Amerika – návrat zimního vojáka. Náhoda? Nechám již na Vás.

(soukromý archiv)
 
V řadě zemí světa se konají masové demonstrace proti vládám a jimi prosazovanými opatřením, která lidem ubírají stále více a více svobod pod záminkou ochrany jejich zdraví. Lidé se svých svobod nevzdávají snadno, ale když jim jde o zdraví či bezpečnost tak je to hned snadnější (způsob zavedení NWO). Není dobré podceňovat filmová sdělení. Někdy docela přesně popisují reálný stav, který je pouze zasazen do nějakého příběhu.
 
(soukromý archiv)
 

Setkal jsem se s údivem jednoho člověka, který se pozastavoval nad mým pokusem vydávat filmové děje za realitu. Znovu tedy vystavuji jedno z nejdůležitějších KLÍČOVÝCH VIDEÍ na mém webu o pozadí ukrajinského konfliktu, které je celosvětově cenzurované. Sami můžete porovnat míru shody filmového a reálného scénáře. Opět varuji, že jeho obsah je nesmírně vážný a činy v něm nesmírně kruté leč pravdivé a skutečné. Video by rozhodně neměly vidět děti. Více na stránce „USA=zlo

Klíčové video – Jistota v předsíni pekla
(soukromý archiv)
 
Je velice důležité pochopit, že demonstrace proti vládám nic nezmění. Je potřeba eliminovat působení osob, které financují a režírují reálný scénář depopulace planety a nástupu NWO, a které de facto diktují vládám, co mají dělat. Připojuji video-odkaz z minulosti.
(soukromý archiv)

26.06.2020

Abyste věděli, kde (nebo lépe řečeno v čem) to žijeme

Duškovi smazali záznam pořadu: Smazali to ze strachu! Byli neklidní, že by se někdo mohl uzdravit

20.04.2020

KLÍČOVÉ VIDEO – Dr. Buttar odhaluje pravdu o Covid-19 a propagovaném povinném očkování

Rozhovor s Dr. Buttarem nejen o koronaviru, ale o jeho pozadí, které opět směřuje do jednoho bodu. Zmíněné jsou nejen chemtrails, RFID čipování lidí, povinné očkování, které bylo, je a bude zneužíváno k oslabování imunity lidí, ale také 5G sítě, které skvěle zapadají do celkového konceptu NWO. Jde prostě pořád o totéž. Nejprve o depopulaci planety a následně o totální kontrolu nad zbytkem populace. Je nesmírně důležité, aby lidé konečně procitli a postavili se na odpor. Je to jediná cesta. Jak zmiňuje Dr. Buttar – nebojme se vyjít do ulic. Žádná vláda nemůže pozatýkat tisíce lidí v každém městě. My – občané jsme jedinou silou, která může zastavit šílence prahnoucí po globální světovládě a kontrole lidí. Zatím jsme my obyčejní lidé ve výrazné početní většině a v tom je naše naděje a hybná síla.

(soukromý archiv)

zdroj: otevrisvoumysl.cz


15.04.2020

Bývalý ruský tenista Marat Safin: „Vypuštění viru naplánovali už před lety, všechny nás chtějí očipovat“

Zájímavý článek na sport.aktualne.cz (záloha pdf)


05.04.2020

Vše jede podle plánu. Chystá se povinná vakcinace

Povinná vakcinace proti viru covid-19 spojená s DIGITÁLNÍM PRŮKAZEM, bez něhož nebude možné cestovat (později pracovat, platit za zboží a služby, mít zdravotní péči, existovat). Můžete se vsadit, jakou formu bude mít onen digitální průkaz  – co takhle RFID čip? Ne každý si uchoval schopnost zamyslet se. Možná by stačilo si pouze připomenout historii. Lidé se vždy dobrovolně vzdávali svobod pouze v situacích, kdy chtěli odvracet to, z čeho měli strach. Tento psychologický jev je základním prostředkem v rukou globalistů prahnoucích po zavedení NWO.


27.02.2020

Klíčové informace ke koronaviru. Už není možné nadále informace o chemtrails, dvousložkovém viru a jeho původu a o NWO považovat za konspirační teorie

Poslechněte si šéfredaktora zpravodajského portálu Aeronet.cz pana VK, který komentuje aktuální události:

Přehraj     
 
 • čas 01:43 – cenzura a špiclování internetu, mobilních telefonů black-boxy
 • čas 04:34 – koronavirus jako nástroj pro zrychlené nasunutí NWO
 • čas 05:38 – Giuseppe Remuzzi, šéf italského institutu pro farmakologický výzkum potvrdil, že první případy koronaviru byly v Itálii již na přelomu září a října 2019
 • čas 07:10 – plíce zemřelých s vážným průběhem nemoci jsou černé – plicní mor
 • čas 13:47 – rozprašování látek ze zvláštních letů nad severní Itálií v létě 2019 (důkazy nejsou)
 • čas 15:38 – jak to, že se virus nachází na celé planetě? I na téměř neobydlených ostrovech v Tichomoří ???
 • čas 17:18 – koronavirus = dvousložkový virus
 

SVOBODNÝ VYSÍLAČ

 • můžete si připomenout zpověď biochemika z roku 2015 (v sekci Chemtrails), který spolupracoval na výrobě chemtrails, pomocí kterých se ovlivňovalo klima, emoce lidí stejně jako chřipkové symptomy. Už tehdy se „ladil“ dopad těchto symptomů při užití volně prodejných léků jako je např. ibuprofen. Nepřipomíná Vám to něco z posledního měsíců?
 • můžete si třeba také připomenout rozhovor s Dr. Horowitzem z 04.03.2016 o chemtrailsové chřipce.
 • nebo si můžete připomenout článek ze srpna 2016 o profesorce Ulrike Lohmannové a její dlouholetý výzkum, který je možné označit za konspirační teorii a výplod blázna, což se běžně děje, když ostatním chybí argumenty. Anebo si můžete začít klást otázky … Pokračování na ŠIFRA.cz
 • můžete si také připomenout reportáž o chemtrails a potenciálním nedobrovolném očkování na TV Prima, za kterou byla hlasatelka i reportér vyhozeni – videa z 04.10.2016 na stránce Chemtrails.

22.03.2020

Ředitel CDC přiznal před americkým kongresem, že v USA umírali lidé na Coronavirus dlouho předtím, než virus propukl v Číně!

Česká špičková bioložka v rozhovoru šokovala, když potvrdila informace Aeronetu, že Coronavirus má zjevně laboratorní původ a nevznikl přírodní cestou! Mluvčí čínského ministerstva zahraničí obvinil USA, že virus do Wuhanu zatáhli američtí armádní sportovci minulý rok v říjnu! Virus podle Číňanů pochází z vojenského laboratorního výzkumu laboratoře NAMRU-2 v Silver Spring v Marylandu! Mike Pompeo obvinění ze strany Číny ostře odmítá, že USA to nebudou tolerovat! Pokračování článku včetně videí na Aeronet.cz


17.03.2020

Jak by mohla vypadat budoucnost? Ale kdo ví …

Krok 1 – pandemie
Krok 2 – ochromení ekonomiky – spuštění světové ekonomické krize
Krok 3 – za viníka hospodářské krize bude označena pandemie – všichni akceptují
                 tento důvod (zdá se být logický)
Krok 4 – zrušení fyzických peněz
Krok 5 – povinné očipování lidí RIFD čipy
Krok 6 – FEMA campy pro odmítače RFID čipů pod kontrolou armády
Krok 7 – nástup NWO


12.03.2020

V ČASE ŠÍRIACEJ SA EPIDÉMIE SMERUJE DO EURÓPY NAJVÄČŠIA AMERICKÁ ARMÁDA 🇺🇸

„Kým ľudia panikária a médiá vypisujú prakticky len o koronavíruse ☣️, tak medzičasom sa v 7 európskych krajinách potichučku vyloďuje 20 000 amerických vojakov, 13 000 amerických ťažkých tankov, obrnených vozidiel a helikoptér spolu s ďalším vojenským vybavením. Tieto americké divízie sa pridajú k ďalším 10 000 americkým vojakom, ktorí v Európe už sú. Pokračování …

??? Proč asi ???


03.03.2020

Šok! Tušené se stává realitou: Na americké ambasádě ve Wu-chanu byly po její evakuaci nalezeny zakopané boxy s biologicky nebezpečnými materiály. Ty teď zkoumají vojenští biologové. Bezpečnostní síly ČLR zakázaly další diplomatické mise USA v krajině!

Čína také začíná požadovat naléhavé zasedání Bezpečnostní rady OSN, uvedla zástupkyně ministerstva zahraničních věcí Číny Hua Chunying. Ministerstvo uvedlo, že bylo nalezeno celkem osm kontejnerů s biologicky nebezpečnými značkami. Agentura Xinhua News Agency zveřejnila svoji fotografii ve vojenském skladě v blízkosti konzulátu. Boxy byly zabalené do dvou vrstev plachty a zakopané na zahradě generálního konzulátu v hloubce jeden a půl metru. Jejich obsah nyní studují čínští vojenští biologové. Je známo, že Koronavirus je patentovaný v USA, Koronavirus vytvořil Bill Gates. Nyní je vlastník licence na vir The Pirbright Institute, sídle Surrey, England. Celý článek na nwoo.org. (pdf verze)


26.02.2020

Korona virus – startovní výstřel instalace NWO ???

„Tajná bitva o planetu Zemi probíhá s Anglií, Ruskem, Čínou a Pentagonem, který vede obvinění proti satanské chazarské mafii. Největší posun minulého týdne je ten, že Bill Gates, který se obává o svůj život, vzdal Číňanům a poskytuje jim zasvěcené informace o farma-mafii, jak nám sdělily zdroje Asijské tajné společnosti a Pentagonu. Zprávy oficiální čínské tiskové agentury Xinhua News uvádí, že Gates nabídl 100 milionů dolarů na boj proti „novému koronaviru.“ Čínský prezident Xi Jinping napsal Gatesovi toto:

„Vítám vaši spolupráci s příslušnými čínskými institucemi a těším se na lepší koordinaci a společné úsilí v rámci mezinárodního společenství v zájmu zdraví a pohody všech.“

K „relevantním čínským institucím,“ se kterými Gates spolupracuje, patří s největší pravděpodobností čínské tajné služby. Zdroje Asijské tajné společnosti minulý týden Pentagonu řekly, že si jsou vědomy, že útok biologickou zbraní na Čínu byl proveden stejnými lidmi, kteří zavraždili prezidenta Johna F. Kennedyho a zorganizovali 11. září. Asiaté a Pentagon tedy spolupracují a sdílejí přesné informace za účelem zajištění všech viníků a jejich dohnání před spravedlnost.

Nyní se musíme podívat na roli prezidenta USA Donalda Trumpa a jeho režimu v tomto celém divadlu. Klíčovým aspektem je eskalace paniky ohledně „koronaviru,“ jinak známý jako běžný virus při nachlazení. Šíření paniky se zintenzivnilo poté, co vláda Spojených států amerických do 16. února neprovedla potřebné úhrady a nedodržela své závazky (angl. default, pozn. př.). Tato pandemie poskytuje krytí pro odstřižení financování (a tedy schodku financovaného dovozu), kterým USA právě prochází. Také si všimněme, že Trump ztratil velkou část podpory armády. Proto byl nucen jmenovat sionistického velvyslance USA v Německu, Richarda Grenella (který se netají svoji homosexualitou), jako úřadujícího ředitele pro národní zpravodajství (National Intelligence Director). To je také důvod, proč Trump (Q-anon) zmiňuje Kashyap Patela jako „jméno k zapamatování.“

Bývalý agent CIA a příslušník námořnictva Robert David Steele uvádí:

„Tajní vysocí úředníci budou lhát úřadujícímu řediteli a jeho novým lidem, jako je Kashyap Patel, z nichž všichni nemají zkušenosti z prostředí tajných služeb, přesto velmi dobře vědí, co prezident potřebuje, ale nedostane to – na rozdíl od podvratných rad a lží. Stejně jako u ministra zahraničí Pompea.“ Ve hře je samozřejmě mnohem více. Shromáždění ministrů financí skupiny G20 minulý týden v Saúdské Arábii, bez Velké Británie, Ruska a Číny, napovídá, co je v sázce. Je to „velmi důležité to synchronizovat,“ řekl indonéský ministr financí Sri Mulyani Indrawati v rozhovoru pro Bloomberg v Rijádu. Indrawati dodal:

„Všichni ministři financí, kteří sem přijeli, a zástupci centrálních bank, mají nástroje a nástroje a svou politiku, které mohou implementovat a provádět, včetně fiskální expanze, pokud je to nutné.“

V podstatě říká, že centrální bankéři vytvoří neomezené množství podnětů nebo počítači vytvořené biliony dolarů jako kredit. Tentokrát to ale již nebude fungovat, protože jsme v konečné hře (END GAME). Vypadá to, že Indonésie byla vybrána sionistickou kabalou jako náhrada Číny ve výrobním sektoru. Žádné náhody neexistují. Jak poznamenal ruský zdroj FSB, „i kdyby nový koronavirus neexistoval, musel by být vynalezen, protože bylo třeba udělat něco, co by zabránilo Číně převzít svět.“

Jinými slovy, Západ potřeboval udělat tlustou čáru a ujistit se, že neskončíme ve světě, ve kterém vládne jen Čína. Zdroje lóže P3 říkají, že plánem je rozvířit paniku po celém světě nad novým vykonstruovaným virem jako záminku k zavedení stanného práva, které je nutné pro zahájení světové federace.

Asijské zdroje tajné společnosti říkají, že chápou a podporují potřebu volné světové federace, podobně jako britské společenství (British Commonwealth). To by bylo multipolární uspořádání světa omezené na řešení problémů celoplanetárního významu.
To, co tyto skupiny nepodporují, je sionisty ovládaný fašistický Nový světový řád (NWO), který provozují chazarští gangsteři a uctívači satana. Tito lidé stále tvrdohlavě lpí na biblickém scénáři konce časů, který zahrnuje zabití 90% světové populace a zotročení zbytku. Některé z jejich nedávných strachů o „10 ran, které zasáhly planetu“, lze vidět na následujícím odkazu.

V Japonsku probíhá hra korporátních médií o lidech v karanténě na výletní lodi, kteří byli propuštěni a posláni do svých domovů po celém světě, aniž by byli řádně testováni. Také Írán se účastní divadla okolo pandemie. Vypadá to však, že Jižní Korea, jejíž film „Parazit“ nedávno získal Oscara, se nyní chystá získat nejlepší „pandemickou“ hereckou cenu.

Zdroje CIA a australské tajné služby k tomu řekly toto:

„Daegu, Jižní Korea je dalším vybraným centrem mimo Čínu.“ Tam bude spousta úmrtí. Tento koronavirus byl namířen i proti Jižní Korei, aby se zpomalila ekonomika. A už to funguje to, protože index KOSPI klesl o 3,2%. Zaměřuje se na výrobní centra pro hi-tech. Daegu je výrobní průmyslové město. Je to hospodářské a průmyslové jádro regionu Daegu-Gyeongbuk, jedna z hlavních průmyslových oblastí v Korei.

Je to jen náhoda, že tento zrežírovaný koronavirus zasáhl výrobní odvětví? Tato bio-inženýrská pandemie byla ve skutečnosti plánována na vytvoření globální pandemie. Je to všechno o kolapsu hlavních ekonomik světa a bankovního systému.“ Světový obchod zpomaluje a trhy se chystají explodovat. Jen v minulém týdnu bylo z globálních trhů vymazáno 7 bilionů dolarů (a to jsou všechno položky v počítačích).

Začínáme také vidět prázdné regály v obchodech a uvidíme toho ještě spoustu, než to všechno skončí. V Japonsku už není možné si koupit obličejové masky nebo dezinfekci, pouze od šmelinářů a vydřiduchů. Snížení dodávek zdravotnického materiálu z Číny bude stále více ovlivňovat také USA. To je jen vrchol pyramidy.

Jak mi nedávno řekl obchodník z Goldman Sachs: „Budu tančit, dokud párty pokračuje, ale zůstanu u dveří.“ Stejně jako Mongolové používali lidské štíty k ochraně svých válečníků, oligarchové nyní používají maloobchodní investory k ochraně svých zisků.

Pamatujte lidi, ke konci časů, se počítají jen reálné věci, které skutečně existují, na tom záleží. To je důvod, proč zlato stojí cca 1 645 dolarů za unci (v pátek) a zdá se, že je v silném býčím běhu (silném vzestupu) na cestě ke hranici 2 000 dolarů za unci.

Také Rhodium (patřící mezi Platinum Group Metals), který je držen mimo pozornost, uzavřelo pátek na hodnotě 12 300 dolarů za unci. Před šesti měsíci to bylo 3 500 dolarů za unci. Před rokem to bylo 2 500. „Používá se v tajném vesmírném programu.“ Mám o tom přímé znalosti. “ vysvětluje zdroj CIA.

Mexičtí politici mezitím požadují zákaz vývozu stříbra a naléhají na občany, aby investovali své úspory do stříbra.

Zdá se však, že Číňané jsou nejmoudřejší investoři ze všech – kupují potraviny. Pamatujte, že zlata ani stříbra se nenajíte. Podle ruských zdrojů FSB nakupuje Čína obrovské zásoby ořechů, sušeného ovoce a konzervovaného masa a ryb. Jde o potraviny, které nevyžadují chlazení nebo vaření a používají se pro vojenské akce a pro případ nouzové pomoci v případě katastrofy.
Číňané se možná na něco chystají. Teď by mohl být čas, abyste se ujistili, že máte vlastní zásoby jídla (rýže a fazole jsou levné a prakticky „nezničitelné“).

A konečně, tento týden zde uvádíme některé další nejnovější zprávy, které stojí za zmínku.

Jednou z nich je, že takzvaní aktivisté First Nations (První národy) se snaží zastavit železniční provoz v Kanadě. Kanadské vládní zdroje říkají, že tito lidé dostávají peníze od nadace Rockefeller Brothers, aby zastavili plynovody určené k vývozu ropy do Asie.

Další zprávou je, že turecký prezident Recep Erdogan bude brzy odstraněn kvůli jeho neo-osmanským expanzivním plánům. „Erdogan je dočasný.“ Jakmile překročí hranici, kterou Putin určil, bude odstraněn,“ vysvětlil zdroj FSB. Pokusil se oslovit USA s žádostí o pomoc, ale tento most je již „spálen.“

Ruské a tchajwanské zdroje nám sdělily, že čínský prezident Xi Jinping byl zabit a nahrazen dvojníkem. To je důvod, proč nedávno zmizel na 12 dní z veřejného života během vypuknutí epidemie koronaviru. Tuto zprávu se nám však nepodařilo potvrdit od čínských vládních zdrojů.“

zdroj: tadesco.org