Covid-19

Úvodní materiál, který je trvale umístěn na začátku této stránky:


01.2023

Šéf Pfizeru Albert Bourla na WEF v Davosu ohledně snižování počtu lidí na planetě. Určitě je to zase nějaká metafora, konspirace, spiknutí apod. Video je určitě fake, Bourla není Bourla, ale je to zřejmě nějaká animovaná postavička z japonského komiksu vydávající se za generálního ředitele této ďábelské společnosti.

(soukr. archiv)

23.11.2022

Náhlá úmrtí: dokument o devastujícím dopadu COVID vakcín

„Velmi žádaný nový dokument Náhlá úmrtí o devastujícím dopadu COVID vakcín je tady. Uslyšíme přímá svědectví odborníků o nárůstu poškození lidí po očkování, a realistické záběry z pitevních sálů, kde balzamovači odebírají očkovaným obětem doposud neviděné bílé sraženiny z žil… a mnohem víc.“


31.08.2022

Tečkované příběhy

„Ač se očkování proti covidu většinově prezentuje jako zcela bezpečné, možných nežádoucích účinků je celá řada. Od banálních po velmi závažné až fatální. Oficiální statistiky vykazují vysokou míru podhlášení, ale i z nich už je vidět, že se děje něco, co bychom neměli zametat pod koberec. Lidé, kteří se nechali očkovat a pak se u nich objevily různě závažné zdravotní potíže, žijí mezi námi. Jejich příběhy jsou důležité, jejich příběhy chceme ukázat veřejnosti. Ne proto, abychom rozdmýchávali emoce a hloubili příkopy, ale proto, že každá doba a její průvodní jevy si zaslouží svůj dokument. Jako podnět k zamyšlení současníkům i memento pro generace budoucí.“ Cenzoři na YouTube opět nezklamali. Proto níže z platformy „vimeo“.


10.07.2022

Charta2022


05.05.2022

MUDr. Soňa Peková o umělém původu covid-19 a biologických laboratořích na Ukrajině

#vše o biologických laboratořích na Ukrajině je veřejně dostupné na stránkách OSN – viz. briefing Rady bezpečnosti OSN ze dne 18.03.2022

21.03.2022

Oni nás varovali …

#lidstvo je vedeno maniaky; #deep state; #bezcitné spiknutí; #cenzura; #očerňování těch, kteří přemýšlí odlišně; #používání hrubé síly; #NWO; #greit reset; #probuzení; #zlomení moci elit; #utajené technologie; #mediální lži; #naděje
(soukr. archiv)

15.03.2022

Evropský parlament se chystá odhlasovat univerzální povinné EU covid pasy

Určeno pro ty, kterým záleží na tom, zda budou žít ve svobodném světě či nikoli.

„Ačkoli nám to média šikovně tají, Evropský parlament se chystá odhlasovat univerzální povinné EU covid pasy. V příloze naleznete dokumentaci. Občané států EU ovšem mají právo zasílat do 8. dubna 2022 zpětnou vazbu, názory, připomínky. Evropská komise všechny obdržené připomínky zveřejňuje na svém webu a po uplynutí lhůty je zanalyzuje. Kdo má zájem vyjádřit (opět je nutné slušně a věcně) nesouhlas, může tak učinit. Je možné napsat například: 

„Nesouhlasím s prodloužením povinnosti předkládání potvrzení o očkování, o testu nebo o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 jakožto podmínky pro využití práva na volný pohyb občanů Evropské unie.“ 

Webová stránka má možnost přepnutí do češtiny a i připomínky je možné zasílat v češtině. Pro odeslání názoru je nutno se registrovat nebo se přihlásit pomocí loginů na sociálních sítích. 

Odkaz pro zaslání připomínky: 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13375-Extension-of-EU-Digital-COVID-Certificate-Regulation_cs 

Návrh nařízení ke stažení zde nebo přímo dole na odkazovaném článku.

Prosíme, šiřte tyto informace dále e-mailem i na sociálních sítích. Za první měsíc vymezené lhůty bylo zasláno 79 000 zpětných vazeb v mnoha jazycích. Připomínky jsou na webu Evropské komise uveřejněny

FIT VIA VI

Váš realizační tým Zlatého špendlíku“


02.02.2020

Uniklá data z amerického ministerstva obrany odhalují devastující efekt covid vakcín na armádní složky

#utajený výzkum účinků Pfizer vakcíny

01.12.2021

Kdo chce, může podpořit DEKLARACI LÉKAŘŮ K NÁTLAKU NA OČKOVÁNÍ svým podpisem. Pro představu uvádím zřejmě nejdůležitější odstavec zmíněné deklarace: „Nesouhlasíme s doporučením představenstva ČLK ohledně povinné celoplošné vakcinace, ale i profesních skupin. Vyjadřujeme tímto respekt těm lékařům v představenstvu ČLK, kteří se v této věci zdrželi hlasování. Vyjadřujeme jasný nesouhlas s očkováním dětí pro převažující rizika nad benefitem a neznámé dlouhodobé nežádoucí účinky. Od postupu a stanovisek ČLK se distancujeme!“ Uvědomme si prosím, že takovýchto mírumilovných projevu nesouhlasu již nebude mnoho. Blíží se čas, kdy svobodná volba bude omezena jen na dvě možnosti. Podvolit se kriminálnímu jednání nebo (bohužel opět) bránit život svůj a svých blízkých se zbraní v ruce. Važme si tedy těchto lékařů, kteří kopou i za nás a podpořme je svým podpisem. Je to to nejmenší, co můžeme udělat. -JH-


28.11.2021

Velká škoda, že v ČR nemáme v parlamentu takového poslance, jako je pan Mazurek v SK. Emotivní však velmi lidský projev plný pravdivých a logických argumentů, které jakoby náhodou docela přesně sedí i na situaci v České Republice.

(soukr. archiv)

20.11.2021

Vláda a část očkované populace vědomě nutí neočkované k jednání potenciálně vážně poškozující jejich zdraví bezohlednou vakcinací

Odmítám, coby neočkovaný člověk, rétoriku o své nezodpovědnosti vůči ostatním lidem. Obzvláště v situaci, kdy Vláda a řada očkovaných je zcela lhostejna k mému riziku vážných zdravotních komplikací. Nemluvím o potenciálních vedlejších účincích vakcín, které rozhodně nejsou zanedbatelné. Hovořím o stavu, kdy vláda koná nátlak na očkování jedince „za každou cenu“. Mimo jiné při plném vědomí existence vysoké míry rizika vážných zdravotních komplikací hrozících prvo-očkované osobě v situaci, kdy má tato přirozeně velký objem protilátek. Tento podstatný fakt Vláda zcela ignoruje, a to zvlášť okatým způsobem, když tvrdošíjně odmítá názor odborné veřejnosti, o významnosti testu na protilátky. To není péče o zdraví lidu. To je perverzní ruská ruleta nejvyšších představitelů státu a obyčejný hazard se zdravím skupiny občanů. A za takovéto úmyslné jednání musí být vláda vystavena následkům hněvu lidu a spravedlivě potrestána.

Dnes jsem si nechal z krve vypracovat IgG test protilátek proti SARS – coronavirus-2 s výsledkem 353,2 AU/ml. Antiinfekční imunitu má osoba s hodnotou protilátek od 50-ti AU/ml výše. V tuto chvíli tedy neexistuje žádný důvod pro to, abych byl kýmkoli nucen k očkování.

Debata o rozdílu šíření nemoci neočkovanými versus očkovanými pozbyla zcela významu dne 09.08.2021, kdy ředitelka společnosti CDC Dr. Rochelle Walensky na CNN informovala, že vakcinace proti Covid-19 neposkytuje očkovaným bezinfekčnost, čímž označila očkované za šiřitele nákazy a vydala doporučení k tomu, aby nosili ochranu dýchacích cest stejně jako neočkovaní. –JH-


20.11.2021

Lubomír Volný plánuje generální stávku proti útisku neočkovaných lidí. K videu jsem připojil svůj komentář: „Souhlasím s generální stávkou. Mám jen drobný dotaz. Jak říkáte – jsme ve válce, protože covid-fašisti nám jdou doslovat po krku. Z hlediska tohoto faktu, je generální stávka adekvátní obrana / protiútok? Nebylo by dobré toto spojit s veřejnou obžalobou těch politiků, kteří tato fašistická nařízení schválili / schvalují? Seznámit je s potenciálními tresty, které jim mohou hrozit ve všelidovém soudu až se lid této země rozhodne vzít si svou moc zpět z rukou tyranů?“


20.11.2021

Výborně řečeno. Děkuji Karlu Janečkovi za jeho slova. Ještě máme naději, že mnoho lidí otevře oči, sebere odvahu a postaví se covid-fašistům, kteří zběsilým tempem nasunují nový totalitní režim. Jak je to možné, že to lidé nevidí? Řeč K. Janečka obsahuje vysvětlení – strach je ten klíč. Vystrašení – nebo lépe – vyděšení lidé se nejochotněji zbavují svých svobod pod falešnou představou, že své svobody vyměňují za bezpečí a „normální život“ 😢😢😢 -JH-

(soukr. archiv)

17.11.2021

Dnešní demonstrace proti covid-fašistické mafii na Staroměstském náměstí v Praze. Děkuji všem statečným lékařům, kteří se nebáli a nebojí řikat pravdu. Lékařům, kteří založili alternativní Lékařskou komoru, protože nechtějí mít nic společného s tou, které prezidentuje pan Kubek. Děkuji flotile právníků, kteří to nevzdali a pomáhají perzekuovaným občanům, živnostníkům, učitelům, lékařům atd. Děkuji i panu řediteli ZŠ v Troubkách Petru Vránovi, že odmítl a vytrval v boji proti zvrácené hře mocných. Díky policistům, kteří byli profesionální a přitom lidští. Veliké díky všem organizátorům. Ale především velké díky všem lidem, kteří pochopili, že dnes to byla jedna z posledních možností odprezentovat svůj názor, než nás zamknou dalším lockdownem. Dnes měl každý, kdo má stejné smýšlení, možnost posílit náš společný hlas a dokázat svým blízkým, že věc bere vážně a že je schopen za ni zabojovat. Díky všem, kteří se chopili této příležitosti -JH-


16.11.2021

Komentovaný článek Mudr. Vojtěcha Thona, Ph.D. z Masarykovy univerzity Janou Zwyrtek Hamplovou (25.10.2021) nejen o tom, proč nejsou lidem, kteří onemocněli covidem předepisovány účinné léky, čímž logicky někteří končí v nemocnicích s těžkými stavy. Rozhodně se nejedná o neodborný článek, který doplněn právním pohledem na věc získává extra přidanou hodnotu – zde (PDF)


13.11.2021

Někdy se i ČT24 splete v rámci podpory korona-diktatury a do studia pozve dopředu „neproklepnutého“ a předem „nepoučeného“ profesora imunologie Karla Drbala, který způsobil moderátorovi Kubalovi prekérní situaci, z níž jen s problémy vykličkoval. Pan profesor ve své nepodplacené naivitě mluvil o konzervativním řešení (dle něho) klasické epidemie…

Text nad videem 
(soukr. archiv)

10.11.2021

Italský soud stojí na straně sestry, která byla neprávem suspendována za odmítnutí vakcíny proti COVID-19

Rozhodnutí ruší precedenty a zakotvuje v zákoně nezákonnost propouštění nebo suspendování zaměstnanců bez nároku na odměnu za neprovedení očkování. Rozhodnutí pochází od jednoho z nejuznávanějších italských soudů a je považováno za zvláště významné, protože ruší precedenty a zakotvuje v zákoně nezákonnost propouštění nebo pozastavení zaměstnanců bez nároku na odměnu za neprovedení očkování. Pokračování v ANJ …08.11.2021

Lockdown ve státě Victoria skončil. Lidé v Melbourne protestují proti nucené vakcinaci. Premiér Victorie – šmejd Dan Andrews nikdy nebyl blíže všelidovému soudu. Zaslouží si přísný trest za všechny ty covid-fašistické útrapy, které uvrhl na obyvatele tohoto australského státu. Bojte se politici i v České Republice spravedlivého soudu svých občanů. Jednoho dne budete čelit následkům svých činů.

„Záběry z demonstrace v čase od 03:37“

19.10.2021

Senátor Rand Paul konfrontuje ministra zdravotnictví: „Přirozená imunita je lepší než očkování”

„Co na to promovaní inženýři, Kubek, Flegr, Hořejší, Smejkal, Vojtěch, Prymula? Všimněte si, jak všichni odpovídají stejně. Tohle už je neskutečně okaté, až trapně hloupé.“


04.10.2021

Nejen obyvatelé Melbourne v Austrálii pláčou. Totalitní praktiky spolu s odebráním základních lidských svobod, které historie nepamatuje. Policejní brutalita na mírumilovných demonstrantech proti polické zvůli. Je dobře, že zaměstnanci polské ambasády vyslali tento vzkaz světu ohledně aktuálního dění v AU

 
Tvrdé policejní zásahy proti demonstrujícím v Melbourne
(soukr. archiv)

01.10.2021

Rumble — Konference patologů odhalila zločinné složení injekcí kovid v pitvaných tělech zemřelých po injekcích Cov-19.

 

(zdroj: rumble.com)

09.09.2021

Co se to děje s krví lidí po očkování?

(soukr. archiv)

31.08.2021

CNN Prima NEWS – Češi po očkování hlásí tisíce nežádoucích účinků. PŘEHLED nejčastějších potíží

Za poslední dva týdny přibylo šest podezření na úmrtí po očkování proti covidu, celkově jich je 109. Mezi vakcínami a reakcemi může existovat jen časová a ne příčinná souvislost. Lidé za uplynulých 14 dní nahlásili také asi 340 podezření na jiné nežádoucí účinky, celkem jich je od začátku očkování 7 864. Celý článek.


23.08.2021

Lékař prezidenta Trumpa, dr. Vladimir Zelenko, svědčí u rady izraelských rabínů zkoumajících otázku mRNA „vakcín“

Renomovaný lékař, dr. Vladimir Zelenko, který léčil několik slavných lidí, v tomto videu mluví o závažných rizicích covid očkování a poskytuje důvody, proč by se covid očkování mělo okamžitě zastavit. 


Už v roce 2011 Bill Gates hovořil o snížení lidské populace pomocí povinné vakcinace
16.08.2021

Tentokrát výborná argumentace Tomia Okamury na téma očkování proti covid-19 a souvisejících tématech v TV CNN Prima News

(soukr. archiv)

25.07.2021

„Není žádný legitimní důvod, proč by mělo být zacházeno odlišně s osobami, které mají potvrzené protilátky oproti těm, kteří mají potvrzení, že prodělali covid,“ říká v rozsudku český soud. Upozorňuje na to advokátka Zuzana Candigliota, která dobrovolně pomáhá těm, kdo mají s orgány potíže kvůli různým protiepidemickým opatřením. „Cílem je nátlak na podstoupení experimentálního očkování, které stát ideologicky považuje za veřejné blaho,“ tvrdí právnička s tím, že lidé bez vakcíny jsou už nyní veřejně lynčováni. Nejdříve pečovatelka v domově seniorů, nyní lékař olympijské reprezentace.

Poslední významné rozhodnutí Nejvyššího správního soudu je z 30. června 2021, kdy rozhodl, že není žádný legitimní důvod, proč by mělo být zacházeno odlišně s osobami, které mají potvrzené protilátky oproti těm, kteří mají potvrzení, že prodělali covid. A zrušil část mimořádného opatření, které upravovalo podmínky přístupu k některým službám a veřejným akcím – test, očkování, prodělání covidu. Jenže aktuálně platí mimořádné opatření z 26. června 2021, kde tyto podmínky jsou také stanoveny a ministerstvo je dosud nezměnilo. Dokonce včera oznámilo, že bude rozsudek ignorovat a protilátky nebude uznávat, což je neslýchaná drzost. Číst dále na Parlamentní listy.cz. (pdf verze článku)

… české soudy dovodily možnost výjimky z povinného očkování na základě výhrady svědomí. Takže v případě, že by v budoucnu bylo stanoveno očkování proti covidu jako povinné, například pro zdravotníky, doporučuji předložit dobře sepsanou výhradu svědomí a v případě výpovědi nebo jiné sankce podat žalobu k soudu.

Poznámka – poslední možností pak je využít Ústavy ČR a přistoupit k občanské neposlušnosti a případně ke svržení diktátorské vlády jednající úmyslně v neprospěch občanů ČR (útisk, útlak, diskriminace). Potíž však představuje počet občanů, kteří „sedli na lep“ a nechali se naočkovat. Je-li číslo prezentované v mainstreamových médiích pravdivé (a to je důležitá otázka), pak se blížíme k hranici 50:50, což jsou ideální podmínky pro vznik občanské války. Obávám se, že to zapadá do celkového plánu globálních elit. Platí to co vždy – jen čas ukáže co byla pravda a co konspirace.


13.07.2021

Pravda o Španělské chřipce – co se před sto lety opravdu odehrávalo? Plno zajímavých náhod

#50 miliónů mrtvých; #Propuknutí na vojenské základně Fort Riley v USA v roce 1918, nikoli ve Španělsku; #Naočkování vojáků experimentální bakteriální menengitisovou vakcínou, vyvinutou v Rockefeller Institute For Medical Research v New Yorku (dnes Rockefeller University); #Odpovědný vědec za experimentální vakcínu = Dr. Frederick Gates; #Nejednalo se o chřipku, ale o bakterii způsobující těžký zápal plic; #1720 = Dýmějový mor ve Francii; #1820 = cholerová pandemie; #1920 = Španělská chřipka; #2020 = Covid-19 pandemie

10.07.2021

Grafen – nanočástice ve vakcínách proti covidu

#grafen; #nanotechnologie; #uhlíková mřížka o tloušťce jednoho atomu; #extrémní vodivost grafenu a citlivost na elektromagnetické vlny (5G); #grafen = nekovový magnet; #magnetický efekt místa vpichu vakcíny; #španělská skupina La Quinta Columna (v ANJ na orwell.city; v CZ na tasco.org) odhalující ve spolupráci se španělskou universitou grafen (oxid grafenu) ve vakcínách a jeho vliv na lidský organismus; #vliv grafenu – vyvolává zánět osrdečníku (perikardie) a krevní sraženiny (tromby); #graphene-flagship.eu – za pomocí grafenu lze skenovat lidský mozek (pdf); #5G síť = dar z nebes pro vládnoucí vrstvu, protože skrze ní a grafen v lidském těle (funkční přijímač), lze lidi ovlivňovat (stimulovat, tlumit, paralyzovat); #chystá se další lockdown na srpen 2021; #vliv alkoholu, křenu a extraktu z pampelišky na grafen
(soukr. archiv)

30.06.2021

Před další vlnou uměle vyrobeného viru COVID-XX znovu připomínám velmi levnou a účinnou léčbu všech (nejen) virových onemocnění, prostřednictvím přípravdu CDC. Neodkládejte nákup levných komponent. Připravte si koncentrát už nyní. Další verze viru má mít, dle materiálů z roku 2012, daleko vyšší míru mortality. Je to na Vás.


09.06.2021

Konspirační teorie se naplňují a potvrzují s děsivou přesností, přítomnost HIV viru jako součást rekombinantního SARS-Cov-1 v roce 2005 je naprostý šok!

V uveřejněných Fauciho emailech se nachází laboratorní popis a návod na výrobu první generace SARS-Cov-1 v podobě produkční metody výroby biologické zbraně s použitím sekvencí HIV a ptačího sarkom-viru způsobujícího rakovinu v kuřatech! Výzkum proběhl už v roce 2005 na univerzitě v Pensylvánii! V dalším emailu špičkový vědec a jeho kolegové upozorňují, že změny ve viru neodpovídají teorii o evolučním vzniku! Američané tak disponují již od roku 2005 programem pro syntetickou výrobu virů rodiny SARS-Coronavirus! Pokračování … (pdf verze)


08.06.2021

Proč? Martiny Kociánové: Rodiče na odpis?


08.06.2021

Poselství od Igora Chauna – Neprodávejme svobodu za výhody a pasy

Krátký výtažek podstatného z originálního videa
(soukr. archiv)

28.05.2021

Přijde ještě ničivější virus, varuje záchranář Marek Obrtel !

Bohužel, nepovzbudivá informace od kompetentní osoby – v současnosti lékaře záchranné služby a v nedávné minulosti účastníka vojenských misí v rámci NATO pplk. MUDr. Marka Obrtela, který v roce 2015 vrátil všechny získané medaile a ocenění, získané při působení v misích od velení NATO. Celé video na této stránce.

?! – opravdu podivuhodná shoda s informacemi o budoucí pandemii na stránkách Rockefellerovy nadace – viz. klíčové video níže (25.08.2020).


28.05.2021

Dr. Mercola: „Vakcíny na Covid mohou způsobit lavinu neurologických nemocí

Stephanie Seneffe, Ph.D., vedúci výskumná vedecká pracovníčka v MIT hovorí o očkovaní proti covidu a jeho rizikách. V tomto rozhovoru hovoří o vakcínách na COVID-19 Stephanie Seneff, Ph.D., vedoucí výzkumná vědecká pracovnice v MIT (Massachusettský technologický institut), již více než pět desetiletí. Od roku 2008 se primárně zaměřuje na glyfosát a síru, ale v posledním roce se hluboce ponořila do vědy o těchto nových, bezprecedentních injekcích, a nedávno na toto téma vydala vynikající článek. Pokračování … (PDF verze článku)


24.05.2021

Naomi Wolfová, jednatelka společnosti DailyClout, varuje před Covid Pasy

Podobnost s informacemi o Novém světovém řádu a s ním spojené čipové totalitě, které na tomto webu shromažďuji od roku 2012 nemůže být náhodná. Kdo chce, tak si může nastudovat  a porovnat data z tohoto odkazu. Blíží se zřízení horší naž fašismus. Na to můžete vzít jed. -JH-


24.05.2021

Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), který byl založen v roce 1990, je národním systémem včasného varování k detekci možných bezpečnostních problémů u vakcín s licencí USA

Ze sytému VAERS je možné čerpat velice zajímavé informace o nežádoucích účincích rozličných vakcín. Na této stránce (klik na: „http://wonder.cdc.gov/vaers.html.„, následně na zobrazené stránce dole klik na tlačítko I Agree) můžete vyplnit online „poptávkový formulář“ (záložka „Request Form“) s výběrem požadovaných kritérií a klikem na tlačítko SEND se Vám vzápětí zobrazí výsledek. Tak si můžeme např. vybrat vakcínu proti covid-19 a vybereme si z nabídky nežádoucích účinků „smrt„, přičemž si výsledky necháme třídit podle výrobců. Klikneme na send a vidíme, že k dnešku bylo v USA nahlášeno celkem 4.477 případů smrti po naočkování vakcínou proti covid-19. Na pomyslném prvním stupni je se svou vakcínou společnost MODERNA se 2.083 mrtvými po naočkování. Na druhém místě vakcína firmy PFIZER\BIONTECH se 2.039 mrtvými. Na třetím místě výrobce JANSSEN s 333 zemřelými. Zbylých 22 mrtvých připadají na „neznámé výrobce“, což je dáno opomenutím lékařů, kteří zapomněli při hlášení vyplnit kolonku „výrobce vakcíny“. Znovu zdůrazňuji, že data se mění každý den, takže tato jsou platná k dnešnímu dni. Každý se může k datům dostat. Jen ovce zapomněla význam termínu „kritické myšlení“ a pasivně přebírá informace z mainstreamových médií, které slepě následuje aniž by si data alespoň občas ověřovala. Na závěr bych si tedy dovolil vypůjčit slova Pavla Kamaze: „mou cílovou skupinou jsou majitelé mozků“. -JH-


21.05.2021

Názorné vysvětlení – zvážení PRO a PROTI – očkování proti Covid-19

Opětovné varování – je to nevratný krok !!! DNA je obsažena v každé lidské buňce. MRNA je „posel“, který doručuje informace z DNA tělu, co má dělat. Vakcína proti Covid-19 je syntetickou MRNA, která má oficiálně sdělovat lidskému tělu, že má tvořit virus covidu-19. Jak si ale můžeme být jistí tím, jaké další instrukce tělu dává. Může to totiž být cokoli. Například instrukce k pomalejší regeneraci buněk (předčasnému stárnutí), ovlivnění funkce imunitního systému, stimulace nádorových onemocnění apod. Zkrátka možné je cokoli. Cokoli !!!
(soukr. archiv)

21.05.2021

Projev proti očkování v rakouském parlamentu

Nebojme se projevit svůj názor – zase!
(soukromý archiv)


15.05.2021

Pavel Kamaz – O virus tu nejde III.

#kde se berou nemocní v nemocnicích, #jak jsou léčeni pacienti s kovidem, #problém použití plicních ventilátorů – mohou pacienty zabít – Dr. Cameron Kyle-Sidell, #50% nemocných s covid-19 na plicní ventilaci zemře, #covid business-platby za covidové pacienty vylepšily rozpočty nemocnic, #Český Rozhlas 17.02.2021 = 22.500 Kč/den pro nemocnici za každého covid pacienta – za každého napojeného na plicní ventilaci = 59.000 Kč/den, #šéf ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek-„preventivní hospitalizace, #mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava: „měli jsme v hospitalizaci přes 800 pacientů v souvislosti s covidem 19. Z toho jen 220 mělo pozitivní test. Ostatní byli v podezření, které se později vyvrátilo“, #zbytečné hospitalizace, #odříkání zkutečně potřebných zdravotnických zákroků, #Nozokomiální pneumonie – druhotná nemocniční nákaza z důvodu pobytu v nemocnici (vysoce infekčním prostředí), #remdesivir-imunosupresivum nesmyslně potlačující přirozenou reakci imunitního systému na přítomnost viru v těle, #terapeutický skandál v 05.2020 – nesprávné dávkování Hydroxychloroquine (na pokyn WHO – 2,4 gramu místo 200 miligramů) prokazatelně zabíjelo lidi, kteří umírali na fibrilaci srdečních komor bezbolestnou smrtí, #kolik lidí bylo uléčeno k smrti? …
(soukr. archiv)

13.05.2021

Vakcíny proti covid-19 = genterapeutický experiment

Právník Rainer Füllmilch
(www.volnyblok.cz)

29.04.2021

Rozmyslete se dobře před tím, než se necháte naočkovat – je to nevratný krok!

#zabití a zmrzačení vakcínami proti covid-19 (Moderna, Phizer) #smrt zdravotnice v přímém přenosu 17 minut po naočkování, #genetická manipulace, genetické inženýrství, #hrozba trvalé změny Vaší DNA, #vstřikování cizích genů do lidských těl: DNA opice, DNA myši, DNA papilomaviru, #genetická modifikace lidského organismu, #nulová zodpovědnost výrobců vakcín, #dokonalá zbraň, #na co je RNA naprogramovaná?klíčová otázka, #vakcíny nejsou podle žádné vědecké metodologie bezpečné, #masové pokusy na lidech, #zločin proti lidskosti

(zdroj: gloria.tv)

23.04.2021

Ministr Arenberger zneužil moc

„Právo může dohnat k odpovědnosti škůdce i po delší době. Někteří zločinci jsou souzeni až po desetiletích, ale nakonec spravedlnosti neuniknou. Zrušená omezení nařízená ministrem zdravotnictví byla zjevně protiprávní. Poškození mají právo na náhradu škody, materiální i psychické újmy například bráněním setkávání lidí či účasti na mši. Lidé mohou škodu žádat po státu. Ovšem stát může chtít náhradu škody po tom, kdo ji způsobil.“ Pokračování …


12.04.2021

Skvělá písnička z dílny Daniela Landy. Zkuste se zamyslet. Každé slovo má svůj význam.


04.04.2021

Otevřený dopis lékařů vládě, parlamentu a médiím ohledně tzv. koronavirové krize – POKRAČOVÁNÍ

Vážení petenti, milí spoluobčané!
Dne 30. března 2021 měla naše petice po mnoha odkladech slyšení v Petičním výboru Parlamentu České republiky. Pro tuto příležitost sestavil kolega MUDr. Vladimír Čížek názornou prezentaci, jejíž video získalo během 24hodin na YouTube 65 000 shlédnutí. Poté však YouTube video stáhl z důvodu nepřípustného obsahu a uvalil na Goscha TV, jejímž prostřednictvím bylo prezentováno, sankce. Zde je odkaz, kde nyní můžete video shlédnout. Prosíme o sdílení.

Tak tedy z mého serveru:
(soukr. archiv)

Petiční výbor Parlamentu České republiky petici přijal. Nyní by se jí měl ujmout někdo z poslanců nebo poslanecký klub, abychom dosáhli konkrétních výsledků. V tomto můžete pomoci i vy tím, že svým poslancům napíšete. Nevzdáváme se. Děkujeme za vaši podporu.

Ing. Petra Cihlářová
MUDr. Vladimír Čížek
MUDr. Jan Hnízdil
MUDr. Ladislav Fiala
Mgr. Sabina Králová
MUDr. Kateřina Lucká
JUDr. Tomáš Nielsen
Bc. David Petrásek
MUDr. Šimon Reich
MVDr. Jiří Urbánek


31.03.2021

Zdravé fórum – Očkování? – vyjádření předních odborníků – věcně, bez hysterie


30.03.2021

Prof. Mudr. Jiří Beran, CSc. – člověk, který prodělal covid-19 očkování nepotřebuje!

(soukr. archiv)

29.03.2021

Oběti očkování proti Covid-19

(soukr. archiv & telegram)

13.03.2021

Jaký to nádherný svět ve svobodné zemi… ale vás se to netýká!


12.03.2021

Klíčové video – Opravdu jsou všichni tito lékaři a vědci z různých koutů světa šílení … ???

Lidi proboha probuďte se ještě zbývá naděje; #očkování proti covid-19 = hrozná ignorace mezinárodních studií a uznávaných odporníků; #RNA očkování se schopností trvalé (a neznámé) změny genetického materiálu člověka s nenapravitelnými poškozeními; #atmosférou strachu ze smrtelné nemoci nutí lidi k sebepoškození genetickou vakcínou; #celosvětový mafiánský zločin; #Bill Gates na přednášce – snížení populace o 10-15% prostřednictvím vakcín; #pokusy na lidech=zločiny proti lidskosti; #očkovaní lidé = geneticky modifikované organismy; #vakcíny = prostředek hromadného ničení; #vakcíny obsahující nanočipy; #vyhrožování, bití při zatýkaní a věznění lékařů z různých států, kteří veřejně promlouvají o pozadí covid-19 a vakcinaci lidstva; #virus není nebezpečný – skutečně nebezpečná je vakcína proti němu; #odstraňování webových stránek lékařů, cenzura v míře, která nemá obdoby; #PROBUĎTE SE !  
(soukr. archiv)

Světlana Václavíková:

Právní ochrana proti testům – máte právo odmítnout a navrhnout jiný způsob, v nějž máte důvěru! Je to vaše tělo, Vaše volba! Jak se legálním způsobem NENECHAT testovat PCR testem nebo jiným testem, ke kterému nemám důvěru? Obdobně se dá postupovat při obraně proti očkování. Argumentaci pak nutno přizpůsobit. (Ve složce soubory ve skupině si můžete stáhnout formulář OZNÁMENÍ pojišťovateli zdravotní služby – postup proti testování)

Hned po příchodu požadujte následující dokumenty, které Vám musí předložit. Máte na ně zákonný nárok dle zákona č. 372 / 2011 Sb., § 15 – § 27, § 31.
1. Certifikát kvality testu.
2. Podrobnosti o výrobci testu.
3. Dokumenty a licenci od výrobce testu.
4. Výpis ze státního rejstříku výrobní firmy či společnosti, která test vyrobila.
5. Dokumenty schválení a akreditace společnosti, která schvalování prováděla.
6. Platné firemní licence:
⁕ osvědčení o zkoušce testovacích tyčinek,
⁕ nežádoucí účinky testovacích tyčinek,
⁕ platnou pojistku firmy pro případ negativních následků, která testovací tyčinky vyráběla a výše případného odškodnění.
7. Dokumenty od osoby, která test podává:
⁕ Školení a zaškolení.
⁕ Certifikace osoby, která školila a zaškolila osobu, která test podává.
⁕ Pracovní povolení.
⁕ Její vlastní negativní certifikát, test na COVID-19.
8. Kolik roků byly dělány zkoušky a s jakým výsledkem. Normálně musejí být dělány zkoušky 5 až 7 let minimálně. Jaké měly testované osoby reakce a vedlejší účinky.
9. V ČR požadovat, a to BEZPODMÍNEČNĚ !!!!, POVOLENÍ OD SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv).
10. Můžete také požadovat testovací sadu (nebo očkovací látku), kterou odešlete do laboratoře na zkoušku. Není nutné, dle uvážení.
Máte právo požádat o písemné prohlášení osoby, která testy provádí, že z testů nebudete mít žádné poškození zdraví. V opačném případě ručí osoba veškerým svým majetkem. Nechat si předložit její doklad totožnosti (OP nebo cestovní pas).
Pokud poskytovatel zdrav. služby nedoloží uvedenou dokumentaci, neměla by být zdrav. služba poskytnuta. Pokud přesto postoupíte v poskytování zdravotní služby dále, máte zákonné právo na využití svých zákonem uložených práv.
U nezletilých obecně platí, že v souladu se zákonem č. 372 / 2011 Sb., Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, § 28, odst. 3 e), má pacient při poskytování zdravotních služeb právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem. To platí i v případě, kdy je dítě ve škole. Za nezletilého jedná tedy zákonný zástupce nebo můžete někoho pověřit.
Máte právo být přítomni jakémukoli poskytnutí zdravotní péče vašemu dítěti. Pokud se na hájení práv svého dítěte při poskytování zdravotní péče necítíte, můžete si zvolit jinou osobu, která je více neústupná a bude umět hájit práva pacienta důrazněji.


09.02.2021

Rozhodně doporučuji mrknout na video MUDr. Ctirada Musila – kvůli kterému přišlo udání od novinářů


19.01.2021

Může se hodit při jednání s orgánem veřejné moci ve věci porušování povinností stanovených zákonodárci v době krizového stavu.

Zákon č. 240/2000 Sb.Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

§ 31

Fyzické osoby
(1) Fyzická osoba pobývající na území České republiky má právo na nezbytné informace o připravovaných krizových opatřeních k ochraně jejího života, zdraví a majetku.
(2) Na výzvu příslušného orgánu krizového řízení je fyzická osoba povinna bezplatně poskytnout a aktualizovat požadované podklady uvedené v § 15 odst. 3 a další související údaje.
(3) Fyzická osoba je v době krizového stavu povinna

a) uposlechnout výzvy oprávněných orgánů krizového řízení k zaevidování na stanoveném místě z důvodu uložení pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci,
b) hlásit v obci, v jejímž správním obvodu bude pobývat, přechodnou změnu pobytu na základě povinného hlášení podle § 6 odst. 2 písm. a) a § 14 odst. 4 písm. f),
c) strpět omezení vyplývající z krizových opatření stanovených v době krizového stavu,
d) vykonávat uloženou pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc,
e) poskytnout požadované věcné prostředky,
f) zdržet se činností zakázaných krizovým opatřením vydaným na základě § 6 odst. 3.
(4) Plnění povinností uvedených v odstavci 3 může fyzická osoba odmítnout, pokud by jejich plněním ohrozila život nebo zdraví vlastní nebo jiných osob anebo pokud jsou povinnosti jí ukládané v rozporu se zákonem.


10.12.2020

Vynikající projev ve sněmovně poslance Lubomíra Volného k zákonu o očkování proti Covid-19

Důležité video 
(soukr. archiv)

10.12.2020

Otevřený dopis Vládě ČR a všem poslancům PS PČR

Apelace občana Ing. Oldřicha Lukáše k zákonu o distribuci očkování proti onemocnění COVID-19


20.10.2020

KLÍČOVÉ VIDEO EXTRÉMNĚ DŮLEŽITÉ ! Komplexní materiál, který vysvětluje covid 19 a jeho pozadí. Vystupují zde 10-tky lékařů informujících o existujicí léčbě, která je utajovaná s cílem vakcinace lidstva DNA ovlivňující látkou, která je prostředkem depopulace planety a NWO. Čipování lidí a jeho celosvětová kontrola je zde. Budu tento dokument vystavovat znovu a znovu, dokud to bude možné …

(soukr. archiv)

Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) přiznalo ve svém oficiálním dokumentu, že covid-19 nikdy nebyl izolovaný. Bez izolovaného viru je přitom výpovědní hodnota PCR testu nulová!


23.10.2020

Demonstrace v Melbourne proti omezování základních lidských práv a svobod v souvislosti s umělou kauzou COVID-19. Je dobře patrné jak policisté zbytečně eskalují napětí a dopouští se zbytečného násilí na starších lidech, kteří se provinili třeba jen tím, že nesou transparent

(soukr. archiv)

19.10.2020

Titulky dnešních mainstreamových zpráv zní v duchu – demonstranti napadli policisty, házeli petardy, odpadkové koše apod. A já se ptám – opravdu víme přesně kdo je kdo? Provokující policisté v hadrech chuligánů, podněcující k výtržnostem opět v akci


18.10.2020

Vzkaz od Marka Obrtela, aneb říkal jsem Vám to samé

Marek Obrtel
18. října 2020 – 18:40
Neváhal jsem dorazit z moravské Olomouce, abych vyhověl žádosti některých organizátorů i širší veřejnosti o moje vystoupení z pozice lékaře a vlastence, uvedl Marek Obrtel, lékař, vlastenec a domobranec pro Prvnizpravy.cz. V posledních hodinách a nakonec i desítkách minut jsem však zdaleka nejen já zaznamenal celou řadu mimořádně znepokojivých signálů. Nasvědčují, že akce připravená v dobré víře a čestnými lidmi bude pravděpodobně vystavena různým zákeřným provokacím, které mají cíl mítink a jeho účastníky podpásově zdiskreditovat jako ty, kterým jsou životy a zdraví našich spoluobčanů lhostejné. Pravdou je pravý opak!
Byl jsem mimochodem velmi zaskočen, když jsem se na železniční stanici stal osobně svědkem toho, jak byl policejní kolega uniformovaných policistů, oblečen do šatů, působících dojmem fotbalového chuligána poučován, jak má postupovat, aby se vmísil do davu demonstrantů a vyprovokoval je k nepřístojnostem! Tím méně hodlám být hříčkou špinavých praktik („dirty tricks“)! Slova, jimiž jsem se chtěl obrátit na účastníky akce proto zveřejňuji alespoň touto náhradní cestou…

Vážení přítomní…
Dostalo se mi zvláštní příležitosti promluvit na tomto shromáždění na závěr jeho konání a to znamená nevýhodu v tom, že už bylo skoro všechno řečeno, ale výhodu v tom, že to co člověk uslyší nakonec, to si většinou zapamatuje. Já k vám chci dnes krátce promluvit jako lékař – záchranář, kterému denně projdou rukama spousty pacientů s COVIDem i bez něj, vidím a sleduji, jaký je stav a vývoj situace v daném regionu a jak fungují zavedená opatření. Dlouhé roky jsem sloužil také jako lékař a velitel ve zdravotnické službě armády a na zahraničních misích jsem poznal nenažranost a bezohlednost sil, řízených „deep state“, tedy toho světa, který nám kromě válek, terorismu, devastace národních států a ekonomik, ilegálních migrantů, daroval kdysi také AIDS, velmi pravděpodobně také SARS, MERS, ptačí chřipku, prasečí chřipku a nyní naprosto, ale naprosto bez jakýchkoliv pochyb také nový koronavirus, tzv. COVID-19. Také kvůli těmto věcem jsem se stal velitelem Národní domobrany, kterou jsem před pěti lety spoluzakládal a dovedl její úspěšné a bezúhonné fungování až do dnešního dne. Situace kolem COVIDu se od samého počátku zoufale snažila naplnit kritéria epidemie, ale naše poznatky a čísla tomu nenasvědčovala. Obrovská mediální masáž, restrikce, zfalšovaná statistika a vybičovaný strach společnosti nakonec dosáhl svého. My jako záchranáři jsme však i nadále situaci vnímali jinak.

Protestujeme proti opatřením, která stát zavádí a jimiž likviduje sám sebe, svou ekonomiku, své zdravotnictví, školství a děti školou povinné a nakonec i své občany. Zaštiťuje se, jak Prymula říká, jedním každým životem, ale jakkoliv jako lékař, kterému je jeho povolání celoživotně posláním, toto naprosto chápu, je ta cena, navíc v rámci zfalšovaných zdravotnických statistik o úmrtích na COVID, adekvátní? Mohou drastická (nebo drakonická podle Zemana) opatření zachránit těžce nemocného pacienta s mnoha chorobami, který dostane chřipku? No, nemohou! A to ani v případě, že dostane COVID-19. Ale moje dnešní poselství má být vážení přece jen trochu jiné. Odhlédněme od Prymuly a jeho roušek a dobrovolně povinného očkování „závadnými účelovými vakcínami“ a plošných testů, které byly celosvětově distribuovány pro účely COVID-19 již v roce 2017 s podpisem jednoho z principálů Rothschildova klanu. Odhlédněme od Hamáčka a Babiše, kteří dnes poslouchají na slovo nikým nevoleného a dosazeného Prymulu, nyní faktického premiéra a diktátora této země. Muže dávno až po uši ve službách nadnárodních korporací farmaceutického průmyslu… Položme si otázku, jak je to možné?
Měli bychom jako občané této země (spolu s ostatními zeměmi Evropy a světa) a ideálně v čele s naší politickou reprezentací (čehož se nikdy nedočkáme, protože to vzhledem k jejich vazalskému statusu není již možné) požadovat zatčení, souzení a ODSOUZENÍ k nejvyšším trestům hlavních představitelů této globální, destruktivní, zničující tragikomedie, která je (pro naše „dobro“ samozřejmě) definitivním začátkem konce nás jako národů, jako lidstva, každého svobodného a svéprávného občana. Lidé jako Bill Gates, Melinda Gatesová, Anthony Fauci a další, kteří dobře zaplaceni a „motivováni“ dlouhodobě vyvíjejí „zbraně proti lidstvu“ a následně „záchranné léky a vakcíny“ by měli mít strach se objevit na ulici, cokoliv říci, natož se chlubit cvičeními proti „náhodné pandemii na spadnutí“, svými prohlášeními o nezbytnosti pandemií a dalšími zaručenými zprávami.

Měli bychom svou energii a potenciál soustředit právě a přesně tímto směrem místo půtek a rozmíšek uvnitř naší země, kde jsme nuceni hůře či lépe řešit pouhé důsledky konání mocných. A to v rámci nejen této pandemie, ale i těch, které přijdou po ní, dokud se systém nezhroutí a lidstvo nepodvolí…

Cílem těchto absurdních manévrů „elit“ není nic jiného, než jak hovoří mnozí osvícenci, hrozba korporátního fašismu se všemi jeho důsledky na práva a svobody lidí tohoto světa. Domníváte se, že je to řečnická nadsázka a nebo pečlivě skrývaný cíl?
Nebuďme slepí a postavme se tomu, dokud je čas!


09.10.2020

Simpsonovi z roku 2010 – předpověď dnešní pandemie

(soukr. archiv)

19.09.2020

Blanický manifest v Hodoníně

V pondělí 21.9. od 18:00 osobně přednese Daniel Landa BLANICKÝ MANIFEST ZA SVOBODU 2020. Na místě bude petiční stánek, kde můžete připojit svůj podpis.
Nejedná se o žádnou politickou akci ani volební kampaň. Zváni jsou všichni, komu záleží na zachování důstojnosti našich životů.
Chraňme svá osobní práva a svobody!!!


Zdroj: „blanickymanifest.cz

(soukr. archiv)

07.09.2020

Co se to jen v té Austrálii děje. Obyvatelé státu Victorie jsou zděšení a obávají se, že jsou novým územím pro testování obdobně jako Wuhan či severní Itálie

V neděli bylo orgány státu Victoria rozhodnuto o prodloužení karantény a stanného práva až do letošních Vánoc. Lidská bezmoc, tíživé sociální a ekonomické podmínky dovádí některé obyvatele k hluboké frustraci, beznaději a v nejhorších případech až k sebevraždám. Podotýkám, že všechna opatření jsou kvůli 5-ti mrtvím v souvislosti s Covid-19 a v souvislosti s méně než 100 infikovanými lidmi. Opět podotýkám – z celého státu Victoria, které má více jak 6 miliónů obyvatel. Takto vysokou míru restrikcí právem považuje většina obyvatel za naprosto nepřiměřenou a řada z nich si začíná pokládat otázky stylu „co se to sakra tady děje?“. Záběry na vylidněné město Melbourne s armádou a extra policií v ulicích jsou skutečně skličující. Političní představitelé se zřejmě chystají na masivní vlnu nepokojů, když se příslušníci armády ze dne na den vyzbrojili automatickými zbraněmi.


04.09.2020

Aktuální informace z Melbourne – Austrálie

Situace je v Austrálii hodně komplikovaná. Vůbec nejhorší je pak v Melbourne a celém státě Victoria. Premiér Victorie je dle místních obyvatel psychopat a miluje moc. Dnes má tento stát vyhlášen stav ohrožení státu („state of disaster“) stupně 4. Obyvatelé jsou v karanténě (lockdown) od 2. srpna s tím, že karanténa má trvat až do 13.09.2020. Takže 6 týdnů. Ovšem premiér již nyní prohlašuje, že karanténa bude prodloužena o další dva týdny.

Obyvatelé tohoto státu mohou vyjít ven z obydlí pouze na jednu hodinu denně a maximálně 5 km daleko od obydlí. Od 20:00 do 05:00 hodin ráno nesmí z domu nikdo a nikam. Restrikce platí i pro podnikatele a řemeslníky, přičemž mají nárok na určitý druh podpory. Slovy jednoho z nich: „lepší než nic“. Zítra, tj. 05.09.2020, jsou naplánovány protesty po celé Austrálii. 05. září je oficiální „Den demokracie“. Plánovaný protest v Melbourne (na stejný den) je bohužel odsunutý o týden. Premiér Victorie se totiž nechal slyšet, že po demonstraci vyhlásí další opatření, přičemž tato skutečnost má být jakousi „odplatou“ za občanskou neposlušnost. Takže se organizátoři demonstrace rozhodli její termín odložit a počkat na plánované vystoupení premiéra. A až poté, s ohledem na nově sdělené, protestovat za odvolání viktoriánské vlády. Státní zřízení v Austrálii je stejné jako v Americe, tzn. že každý stát má svoji vládu a federální vláda nemůže zasahovat do řízení jednotlivých států.

Stát Victoria vykazuje nízká čísla korona virem infikovaných lidí. Přesto jsou občané neustále drženi v karanténě, což pro řadu lidí začíná být obrovský problém. Jak informuje občan Melbourne: „Je tu strašně moc sebevražd, krachů businessů, lidé ztrácejí bydlení atd.. Je to tu na piču, demokracie a svobody jsou pryč„.

Pokusím se situaci sledovat a o dění v této části Austrálie informovat i nadále. Alespoň bude možnost porovnání informací z centra dění a těch z mainstreamových médií.
-JH-


29.08.2020

Demonstrace v Berlíně proti Gatesovi, Faucimu a zavádění NWO. Světová a samozřejmě česká média nehorázně lžou. Synovec JFK varoval národy před nástupem otroctví a totality pod rouškou opatření proti koronavirové pandemii!


25.08.2020

Klíčové video – Plán redukce lidstva na stránkách Rockeffelerovi nadace

#Rockefeller; #laboratoř Fort Detrick; #HIV sekvence v corona viru, právě proto, aby mohl coronavirus nakazit člověka (vazba na tvrzení držitele nobelovy ceny za izolaci viru HIV Lucka Montaignera, jenž zastává názor, že corona virus je vyroben v laboratoři); #fáze nasazení mutací virů: 1/ nejprve virus s nízkou mortalitou – restrikce jako test ochoty lidí vzdávat se svých svobod pod záminkou zajištění zdraví, 2/ uvolnění restrikcí na základě demonstrací a jiných projevů občanské neposlušnosti 3/ nasazení viru s vysokou mírou úmrtnosti (30%) – „my jsme Vám to říkali, že restrikce mají význam a současně strachem přimět osoby odmítající očkování k akceptaci vakcíny; #Gatesům „event 201“ – říjen 2019; #naplánování lockdownů step by step; #zveličování úmrtnosti viru = každé úmrtí = příčina covid-19; #zničení místních ekonomik; #umělý nedostatek potravin; #vyvolání zdání, že vakcinace je jediné řešení; #nasaďte armádu do ulic, aby bránila pohybu osob; #postupně zvyšujte pokuty za nedodržování restrikcí; #zvyšujte sledování lidí pomocí povinných sledovacích mobilních aplikací; #OZNAČUJTE PROSTEJTUJÍCÍ OBYVATELE ZA VEŘEJNÉHO NEPŘÍTELE TĚCH, KTEŘÍ SE PODROBILI (očkování); #cíl = podrobit většinu lidí, protože pomocí ní pak eliminují vzdorující menšinu – stanou se outsidery společnosti bez možnosti pracovat, nakupovat, žít. Skončí ve vyhlazovacích táborech FEMACAMP (porovnej s obsahem filmu Vytržení z roku 1998 !!!); Kissingerova zpráva z poloviny 70. let – snaho USA o depopulaci Afriky za účelem získání obrovského nerostného bohatství tohoto kontinentu;

Nabízím zamyšlení nad srovnáním dvou věcí:

1/ informace v čase 11:21 výše uvedeného videa o patentu Microsoftu 060606, týkajícího se ekonomického modelu (software), založeného na analýze jednání a chování lidských bytostí spolu s ochotou podřídit se novému systému a

2/ informace o Zolově algoritmu z filmu Kapitán Amerika – návrat zimního vojáka. Náhoda? Nechám již na Vás.

(soukromý archiv)
 
V řadě zemí světa se konají masové demonstrace proti vládám a jimi prosazovanými opatřením, která lidem ubírají stále více a více svobod pod záminkou ochrany jejich zdraví. Lidé se svých svobod nevzdávají snadno, ale když jim jde o zdraví či bezpečnost tak je to hned snadnější (způsob zavedení NWO). Není dobré podceňovat filmová sdělení. Někdy docela přesně popisují reálný stav, který je pouze zasazen do nějakého příběhu.
 
(soukromý archiv)
 

Setkal jsem se s údivem jednoho člověka, který se pozastavoval nad mým pokusem vydávat filmové děje za realitu. Znovu tedy vystavuji jedno z nejdůležitějších KLÍČOVÝCH VIDEÍ na mém webu o pozadí ukrajinského konfliktu, které je celosvětově cenzurované. Sami můžete porovnat míru shody filmového a reálného scénáře. Opět varuji, že jeho obsah je nesmírně vážný a činy v něm nesmírně kruté leč pravdivé a skutečné. Video by rozhodně neměly vidět děti. Více na stránce „USA=zlo

Klíčové video – Jistota v předsíni pekla
(soukromý archiv)
 
Je velice důležité pochopit, že demonstrace proti vládám nic nezmění. Je potřeba eliminovat působení osob, které financují a režírují reálný scénář depopulace planety a nástupu NWO, a které de facto diktují vládám, co mají dělat. Připojuji video-odkaz z minulosti.
(soukromý archiv)

26.06.2020

Abyste věděli, kde (nebo lépe řečeno v čem) to žijeme

Duškovi smazali záznam pořadu: Smazali to ze strachu! Byli neklidní, že by se někdo mohl uzdravit

20.04.2020

KLÍČOVÉ VIDEO – Dr. Buttar odhaluje pravdu o Covid-19 a propagovaném povinném očkování

Rozhovor s Dr. Buttarem nejen o koronaviru, ale o jeho pozadí, které opět směřuje do jednoho bodu. Zmíněné jsou nejen chemtrails, RFID čipování lidí, povinné očkování, které bylo, je a bude zneužíváno k oslabování imunity lidí, ale také 5G sítě, které skvěle zapadají do celkového konceptu NWO. Jde prostě pořád o totéž. Nejprve o depopulaci planety a následně o totální kontrolu nad zbytkem populace. Je nesmírně důležité, aby lidé konečně procitli a postavili se na odpor. Je to jediná cesta. Jak zmiňuje Dr. Buttar – nebojme se vyjít do ulic. Žádná vláda nemůže pozatýkat tisíce lidí v každém městě. My – občané jsme jedinou silou, která může zastavit šílence prahnoucí po globální světovládě a kontrole lidí. Zatím jsme my obyčejní lidé ve výrazné početní většině a v tom je naše naděje a hybná síla.

(soukromý archiv)

zdroj: otevrisvoumysl.cz


15.04.2020

Bývalý ruský tenista Marat Safin: „Vypuštění viru naplánovali už před lety, všechny nás chtějí očipovat“

Zájímavý článek na sport.aktualne.cz (záloha pdf)


05.04.2020

Vše jede podle plánu. Chystá se povinná vakcinace

Povinná vakcinace proti viru covid-19 spojená s DIGITÁLNÍM PRŮKAZEM, bez něhož nebude možné cestovat (později pracovat, platit za zboží a služby, mít zdravotní péči, existovat). Můžete se vsadit, jakou formu bude mít onen digitální průkaz  – co takhle RFID čip? Ne každý si uchoval schopnost zamyslet se. Možná by stačilo si pouze připomenout historii. Lidé se vždy dobrovolně vzdávali svobod pouze v situacích, kdy chtěli odvracet to, z čeho měli strach. Tento psychologický jev je základním prostředkem v rukou globalistů prahnoucích po zavedení NWO.


27.02.2020

Klíčové informace ke koronaviru. Už není možné nadále informace o chemtrails, dvousložkovém viru a jeho původu a o NWO považovat za konspirační teorie

Poslechněte si šéfredaktora zpravodajského portálu Aeronet.cz pana VK, který komentuje aktuální události:

Přehraj     
 
 • čas 01:43 – cenzura a špiclování internetu, mobilních telefonů black-boxy
 • čas 04:34 – koronavirus jako nástroj pro zrychlené nasunutí NWO
 • čas 05:38 – Giuseppe Remuzzi, šéf italského institutu pro farmakologický výzkum potvrdil, že první případy koronaviru byly v Itálii již na přelomu září a října 2019
 • čas 07:10 – plíce zemřelých s vážným průběhem nemoci jsou černé – plicní mor
 • čas 13:47 – rozprašování látek ze zvláštních letů nad severní Itálií v létě 2019 (důkazy nejsou)
 • čas 15:38 – jak to, že se virus nachází na celé planetě? I na téměř neobydlených ostrovech v Tichomoří ???
 • čas 17:18 – koronavirus = dvousložkový virus
 

SVOBODNÝ VYSÍLAČ

 • můžete si připomenout zpověď biochemika z roku 2015 (v sekci Chemtrails), který spolupracoval na výrobě chemtrails, pomocí kterých se ovlivňovalo klima, emoce lidí stejně jako chřipkové symptomy. Už tehdy se „ladil“ dopad těchto symptomů při užití volně prodejných léků jako je např. ibuprofen. Nepřipomíná Vám to něco z posledního měsíců?
 • můžete si třeba také připomenout rozhovor s Dr. Horowitzem z 04.03.2016 o chemtrailsové chřipce.
 • nebo si můžete připomenout článek ze srpna 2016 o profesorce Ulrike Lohmannové a její dlouholetý výzkum, který je možné označit za konspirační teorii a výplod blázna, což se běžně děje, když ostatním chybí argumenty. Anebo si můžete začít klást otázky … Pokračování na ŠIFRA.cz
 • můžete si také připomenout reportáž o chemtrails a potenciálním nedobrovolném očkování na TV Prima, za kterou byla hlasatelka i reportér vyhozeni – videa z 04.10.2016 na stránce Chemtrails.

22.03.2020

Ředitel CDC přiznal před americkým kongresem, že v USA umírali lidé na Coronavirus dlouho předtím, než virus propukl v Číně!

Česká špičková bioložka v rozhovoru šokovala, když potvrdila informace Aeronetu, že Coronavirus má zjevně laboratorní původ a nevznikl přírodní cestou! Mluvčí čínského ministerstva zahraničí obvinil USA, že virus do Wuhanu zatáhli američtí armádní sportovci minulý rok v říjnu! Virus podle Číňanů pochází z vojenského laboratorního výzkumu laboratoře NAMRU-2 v Silver Spring v Marylandu! Mike Pompeo obvinění ze strany Číny ostře odmítá, že USA to nebudou tolerovat! Pokračování článku včetně videí na Aeronet.cz


17.03.2020

Jak by mohla vypadat budoucnost? Ale kdo ví …

Krok 1 – pandemie
Krok 2 – ochromení ekonomiky – spuštění světové ekonomické krize
Krok 3 – za viníka hospodářské krize bude označena pandemie – všichni akceptují
                 tento důvod (zdá se být logický)
Krok 4 – zrušení fyzických peněz
Krok 5 – povinné očipování lidí RIFD čipy
Krok 6 – FEMA campy pro odmítače RFID čipů pod kontrolou armády
Krok 7 – nástup NWO


12.03.2020

V ČASE ŠÍRIACEJ SA EPIDÉMIE SMERUJE DO EURÓPY NAJVÄČŠIA AMERICKÁ ARMÁDA 🇺🇸

„Kým ľudia panikária a médiá vypisujú prakticky len o koronavíruse ☣️, tak medzičasom sa v 7 európskych krajinách potichučku vyloďuje 20 000 amerických vojakov, 13 000 amerických ťažkých tankov, obrnených vozidiel a helikoptér spolu s ďalším vojenským vybavením. Tieto americké divízie sa pridajú k ďalším 10 000 americkým vojakom, ktorí v Európe už sú. Pokračování …

??? Proč asi ???


03.03.2020

Šok! Tušené se stává realitou: Na americké ambasádě ve Wu-chanu byly po její evakuaci nalezeny zakopané boxy s biologicky nebezpečnými materiály. Ty teď zkoumají vojenští biologové. Bezpečnostní síly ČLR zakázaly další diplomatické mise USA v krajině!

Čína také začíná požadovat naléhavé zasedání Bezpečnostní rady OSN, uvedla zástupkyně ministerstva zahraničních věcí Číny Hua Chunying. Ministerstvo uvedlo, že bylo nalezeno celkem osm kontejnerů s biologicky nebezpečnými značkami. Agentura Xinhua News Agency zveřejnila svoji fotografii ve vojenském skladě v blízkosti konzulátu. Boxy byly zabalené do dvou vrstev plachty a zakopané na zahradě generálního konzulátu v hloubce jeden a půl metru. Jejich obsah nyní studují čínští vojenští biologové. Je známo, že Koronavirus je patentovaný v USA, Koronavirus vytvořil Bill Gates. Nyní je vlastník licence na vir The Pirbright Institute, sídle Surrey, England. Celý článek na nwoo.org. (pdf verze)


26.02.2020

Korona virus – startovní výstřel instalace NWO ???

„Tajná bitva o planetu Zemi probíhá s Anglií, Ruskem, Čínou a Pentagonem, který vede obvinění proti satanské chazarské mafii. Největší posun minulého týdne je ten, že Bill Gates, který se obává o svůj život, vzdal Číňanům a poskytuje jim zasvěcené informace o farma-mafii, jak nám sdělily zdroje Asijské tajné společnosti a Pentagonu. Zprávy oficiální čínské tiskové agentury Xinhua News uvádí, že Gates nabídl 100 milionů dolarů na boj proti „novému koronaviru.“ Čínský prezident Xi Jinping napsal Gatesovi toto:

„Vítám vaši spolupráci s příslušnými čínskými institucemi a těším se na lepší koordinaci a společné úsilí v rámci mezinárodního společenství v zájmu zdraví a pohody všech.“

K „relevantním čínským institucím,“ se kterými Gates spolupracuje, patří s největší pravděpodobností čínské tajné služby. Zdroje Asijské tajné společnosti minulý týden Pentagonu řekly, že si jsou vědomy, že útok biologickou zbraní na Čínu byl proveden stejnými lidmi, kteří zavraždili prezidenta Johna F. Kennedyho a zorganizovali 11. září. Asiaté a Pentagon tedy spolupracují a sdílejí přesné informace za účelem zajištění všech viníků a jejich dohnání před spravedlnost.

Nyní se musíme podívat na roli prezidenta USA Donalda Trumpa a jeho režimu v tomto celém divadlu. Klíčovým aspektem je eskalace paniky ohledně „koronaviru,“ jinak známý jako běžný virus při nachlazení. Šíření paniky se zintenzivnilo poté, co vláda Spojených států amerických do 16. února neprovedla potřebné úhrady a nedodržela své závazky (angl. default, pozn. př.). Tato pandemie poskytuje krytí pro odstřižení financování (a tedy schodku financovaného dovozu), kterým USA právě prochází. Také si všimněme, že Trump ztratil velkou část podpory armády. Proto byl nucen jmenovat sionistického velvyslance USA v Německu, Richarda Grenella (který se netají svoji homosexualitou), jako úřadujícího ředitele pro národní zpravodajství (National Intelligence Director). To je také důvod, proč Trump (Q-anon) zmiňuje Kashyap Patela jako „jméno k zapamatování.“

Bývalý agent CIA a příslušník námořnictva Robert David Steele uvádí:

„Tajní vysocí úředníci budou lhát úřadujícímu řediteli a jeho novým lidem, jako je Kashyap Patel, z nichž všichni nemají zkušenosti z prostředí tajných služeb, přesto velmi dobře vědí, co prezident potřebuje, ale nedostane to – na rozdíl od podvratných rad a lží. Stejně jako u ministra zahraničí Pompea.“ Ve hře je samozřejmě mnohem více. Shromáždění ministrů financí skupiny G20 minulý týden v Saúdské Arábii, bez Velké Británie, Ruska a Číny, napovídá, co je v sázce. Je to „velmi důležité to synchronizovat,“ řekl indonéský ministr financí Sri Mulyani Indrawati v rozhovoru pro Bloomberg v Rijádu. Indrawati dodal:

„Všichni ministři financí, kteří sem přijeli, a zástupci centrálních bank, mají nástroje a nástroje a svou politiku, které mohou implementovat a provádět, včetně fiskální expanze, pokud je to nutné.“

V podstatě říká, že centrální bankéři vytvoří neomezené množství podnětů nebo počítači vytvořené biliony dolarů jako kredit. Tentokrát to ale již nebude fungovat, protože jsme v konečné hře (END GAME). Vypadá to, že Indonésie byla vybrána sionistickou kabalou jako náhrada Číny ve výrobním sektoru. Žádné náhody neexistují. Jak poznamenal ruský zdroj FSB, „i kdyby nový koronavirus neexistoval, musel by být vynalezen, protože bylo třeba udělat něco, co by zabránilo Číně převzít svět.“

Jinými slovy, Západ potřeboval udělat tlustou čáru a ujistit se, že neskončíme ve světě, ve kterém vládne jen Čína. Zdroje lóže P3 říkají, že plánem je rozvířit paniku po celém světě nad novým vykonstruovaným virem jako záminku k zavedení stanného práva, které je nutné pro zahájení světové federace.

Asijské zdroje tajné společnosti říkají, že chápou a podporují potřebu volné světové federace, podobně jako britské společenství (British Commonwealth). To by bylo multipolární uspořádání světa omezené na řešení problémů celoplanetárního významu.
To, co tyto skupiny nepodporují, je sionisty ovládaný fašistický Nový světový řád (NWO), který provozují chazarští gangsteři a uctívači satana. Tito lidé stále tvrdohlavě lpí na biblickém scénáři konce časů, který zahrnuje zabití 90% světové populace a zotročení zbytku. Některé z jejich nedávných strachů o „10 ran, které zasáhly planetu“, lze vidět na následujícím odkazu.

V Japonsku probíhá hra korporátních médií o lidech v karanténě na výletní lodi, kteří byli propuštěni a posláni do svých domovů po celém světě, aniž by byli řádně testováni. Také Írán se účastní divadla okolo pandemie. Vypadá to však, že Jižní Korea, jejíž film „Parazit“ nedávno získal Oscara, se nyní chystá získat nejlepší „pandemickou“ hereckou cenu.

Zdroje CIA a australské tajné služby k tomu řekly toto:

„Daegu, Jižní Korea je dalším vybraným centrem mimo Čínu.“ Tam bude spousta úmrtí. Tento koronavirus byl namířen i proti Jižní Korei, aby se zpomalila ekonomika. A už to funguje to, protože index KOSPI klesl o 3,2%. Zaměřuje se na výrobní centra pro hi-tech. Daegu je výrobní průmyslové město. Je to hospodářské a průmyslové jádro regionu Daegu-Gyeongbuk, jedna z hlavních průmyslových oblastí v Korei.

Je to jen náhoda, že tento zrežírovaný koronavirus zasáhl výrobní odvětví? Tato bio-inženýrská pandemie byla ve skutečnosti plánována na vytvoření globální pandemie. Je to všechno o kolapsu hlavních ekonomik světa a bankovního systému.“ Světový obchod zpomaluje a trhy se chystají explodovat. Jen v minulém týdnu bylo z globálních trhů vymazáno 7 bilionů dolarů (a to jsou všechno položky v počítačích).

Začínáme také vidět prázdné regály v obchodech a uvidíme toho ještě spoustu, než to všechno skončí. V Japonsku už není možné si koupit obličejové masky nebo dezinfekci, pouze od šmelinářů a vydřiduchů. Snížení dodávek zdravotnického materiálu z Číny bude stále více ovlivňovat také USA. To je jen vrchol pyramidy.

Jak mi nedávno řekl obchodník z Goldman Sachs: „Budu tančit, dokud párty pokračuje, ale zůstanu u dveří.“ Stejně jako Mongolové používali lidské štíty k ochraně svých válečníků, oligarchové nyní používají maloobchodní investory k ochraně svých zisků.

Pamatujte lidi, ke konci časů, se počítají jen reálné věci, které skutečně existují, na tom záleží. To je důvod, proč zlato stojí cca 1 645 dolarů za unci (v pátek) a zdá se, že je v silném býčím běhu (silném vzestupu) na cestě ke hranici 2 000 dolarů za unci.

Také Rhodium (patřící mezi Platinum Group Metals), který je držen mimo pozornost, uzavřelo pátek na hodnotě 12 300 dolarů za unci. Před šesti měsíci to bylo 3 500 dolarů za unci. Před rokem to bylo 2 500. „Používá se v tajném vesmírném programu.“ Mám o tom přímé znalosti. “ vysvětluje zdroj CIA.

Mexičtí politici mezitím požadují zákaz vývozu stříbra a naléhají na občany, aby investovali své úspory do stříbra.

Zdá se však, že Číňané jsou nejmoudřejší investoři ze všech – kupují potraviny. Pamatujte, že zlata ani stříbra se nenajíte. Podle ruských zdrojů FSB nakupuje Čína obrovské zásoby ořechů, sušeného ovoce a konzervovaného masa a ryb. Jde o potraviny, které nevyžadují chlazení nebo vaření a používají se pro vojenské akce a pro případ nouzové pomoci v případě katastrofy.
Číňané se možná na něco chystají. Teď by mohl být čas, abyste se ujistili, že máte vlastní zásoby jídla (rýže a fazole jsou levné a prakticky „nezničitelné“).

A konečně, tento týden zde uvádíme některé další nejnovější zprávy, které stojí za zmínku.

Jednou z nich je, že takzvaní aktivisté First Nations (První národy) se snaží zastavit železniční provoz v Kanadě. Kanadské vládní zdroje říkají, že tito lidé dostávají peníze od nadace Rockefeller Brothers, aby zastavili plynovody určené k vývozu ropy do Asie.

Další zprávou je, že turecký prezident Recep Erdogan bude brzy odstraněn kvůli jeho neo-osmanským expanzivním plánům. „Erdogan je dočasný.“ Jakmile překročí hranici, kterou Putin určil, bude odstraněn,“ vysvětlil zdroj FSB. Pokusil se oslovit USA s žádostí o pomoc, ale tento most je již „spálen.“

Ruské a tchajwanské zdroje nám sdělily, že čínský prezident Xi Jinping byl zabit a nahrazen dvojníkem. To je důvod, proč nedávno zmizel na 12 dní z veřejného života během vypuknutí epidemie koronaviru. Tuto zprávu se nám však nepodařilo potvrdit od čínských vládních zdrojů.“

zdroj: tadesco.org