Pozitivní zprávy

  • Polibek je krásný vynález přírody, jak zastavit řeč, když už jsou slova zbytečná.
  • Každý jsme anděl s jedním křídlem. Abychom vzlétli, musíme se obejmout.

26.10.2022

Skvělý rozhovor s pedagogem a psychologem Markem Hermanem na témata tradiční rodina, výchova dětí, role rodičů, selhání otců apod. Rozhovor je sice z roku 2018, ale je velice důležité si v této zvrácené době připomínat zdravé názory. Takoví lidé by se měli podílet na vedení našeho státu. V tom by byla obrovská naděje na návrat k normálu.


05.11.2018

Bylo pro mne příjemným překvapením, jak trefně tento občan USA (některými svými větami) argumentoval pomýleným účastníkům demonstrace proti Donaldu Trumpovi. Cílem videa není jakkoli se vyjadřovat k osobě prezidenta USA. Cílem je ukázat absurditu jednání těchto demonstrantů, kterou pěkně shrnul, u jiné příležitosti, náš pan prezident Zeman: „kdo protestuje proti výsledkům demokratických voleb, ten není demokrat“. Už aby si Sorose čert vzal …

(soukr. archiv)

02.01.2017

Že by se konečně objevil zdravý rozum mezi ústavními činiteli? Chci věřit, že ano

Ministerstvo uvedlo, že v okamžiku takových útoků jsou možnosti státních orgánů účinně a rychle zabránit ztrátám na životech a dalším škodám omezené. Proto chce umožnit provést obranný zásah i majitelům legálně držených střelných zbraní. Navrhuje k tomu změnu ústavního zákona o bezpečnosti České republiky.


04.11.2016

Touha léčí – přečtěte si úžasný příběh Petra Piláta – mistra Evropy 2015 ve freestyle motokrosu. Rozhodně stojí za přečtení!


04.10.2015

Proniklo zpoza zdí Vatikánu

Hlava katolické církve papež František šokoval sněm Vatikánských ortodoxních kardinálů mj. i těmito interními diskusními výroky: Co si myslíte, kdo jsem já, že jsem nějaký zástupce Boha na zemi, nějaký polobůh? Jsem jen obyčejný člověk jako i Vy všichni! Nač jsou Vám obrovské majetky? Nač Vám byla Vatikánská banka? Do Božího království si je i tak neseberete. Zde na zemi alespoň pomáhejte chudým tohoto světa najíst a obléknout se. Proč převážně všichni kněží hypnotizují lidí náboženstvím a nepochopitelnými kázáními? Naučme raději lidi žít s Bohem tak, aby nemuseli chodit do kostela jako náměsíční bez rozmýšlení o tomto světě. To mi připadá jako když nemocný musí chodit na dialýzu. Věřící nejsou nemocní! Neučte věřících nazpaměť písmo svaté a bibli, naučte je raději opravdově šťastně žít! Z církve svaté se udělala jakási zvláštní škola a v ní je nenaučíte opravdově žít. Jménem církve se omluvte tak jako já všem nevinným lidem za všechny války světa, neboť pod všemi byla a je podepsána církev a náboženství! A to od nespravedlivých náboženských výprav křižáků do Svaté země, až po dnešní nevýslovné projevy náboženské nesnášenlivosti. Jménem církve se také ospravedlňujte všem obětem sexuálního zvěrstva kněží spáchaných na dětech a ženách. S celibátem budeme muset něco udělat, protože všem normálním kněžím je jasné, že tyto ostudné činy jsou důsledkem potlačování přirozených hormonálních a pudových potřeb člověka jak byl stvořen. Sestupte s piedestalu, i my kněží jsme jen lidé a i když si hrajeme na bohy a nasazujeme si masku čistých a neposkvrněné hříchem, příroda si s člověkem tak jak byl stvořen své vždy udělá. Byli jsme stvořeni i s pohlavními orgány a ty jsou nedílnou součástí našich těl a jsou řízeny mozkem a hormony. To co Vám řeknu, není sebechvála. Pochopte prosím Vás co jsem pochopil já už dávno. To ne Bůh stvořil člověka k obrazu svému, ale člověk si odpradávna vytvářel Bohy na svůj obraz!!! Jděte ve jménu Božím!


23.12.2013

PF 201418.12.2013

„Ahoj všichni! Jsem si jistá, že se Vám tohle video bude líbit. Dejte si to nahlas! Je to jako výlet po celé planetě s úsměvem. Užijte si to! Tam venku jsou lidé, kteří jsou šťastní. Ne všichni se jen zabíjejí, bojují, politikaří a kradou. Ať máte lepší náladu a ať se Vám na naší planetě líbí!“


Poslanci definitivně zachovali účast veřejnosti

Účast veřejnosti ve stavebním řízení dnes (05.11.2012) definitivně schválili poslanci. Občané budou mít nadále právo vyjadřovat se k záměrům a požadovat změny u stavebních projektů, které by mohly negativně ovlivnit prostředí, v němž žijí. Pro zákon hlasovalo 122 poslanců, pouze komunisté se hlasování zdrželi. Zákon už podepsal prezident a novela tak bude platit od ledna 2013. Více v článku >>>

Arnika pořádala seminář o novinkách, které novela stavebního zákona přináší. Prezentace najdete na webu >>>


Senát zachoval práva lidí ve stavebním řízení

Senát vrátil do Poslanecké sněmovny novelu stavebního zákona. Účast veřejnosti v řízení zachovali v podobě, jakou schválili poslanci. Změny, které senátoři v zákoně udělali, považují nevládní organizace za drobná vylepšení. Zachování občanských práv v rozhodování pomohla petice, k níž se připojilo více než 3 500 lidí.

Článek na webu >>>

Podívejte se na fotky | Přehrajte si video z předávání petice


Průlomový nález Ústavního soudu: Právo upozorňovat na nesprávnosti a nespravedlnosti nelze omezovat soukromoprávními dohodami

08.02.2013

http://blisty.cz/art/67423.html
Aleš Uhlíř

Bez zájmu médií zůstal nález Ústavního soudu ČR III. ÚS 298/12 z 13. 12. 2012, přestože se bezprostředně týká (nejen) práv zaměstnanců (Loajalita k zaměstnavateli vs. ochrana veřejného zájmu). Na vyhlášení tohoto důležitého a průlomového nálezu novináři nepřišli. Text je dostupný na stránkách Ústavního soudu ČR. Nález je významný nejen z hlediska ekologických iniciativ, nýbrž zejména tím, že boří „zlatá telata“ naší postkomunistické právní ideologie, kupř. ad absurdum dováděné principy jako je zásada „pacta sunt servanda“ nebo ničím neomezené pojetí principu „smluvní svobody“. Svůj význam má nález i v oblasti pracovněprávních vztahů, kde se rozrůstá zneužívání institutu okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnavateli, včetně vyloženě kriminálního jednání některých zaměstnavatelů.

Pokud jde o podrobnosti, případní zájemci se mohou obrátit na stránky
ÚS ČR. Zde alespoň krátce, oč šlo.

Zaměstnanci privatizované obecní čističky upozornili příslušné státní orgány na skandální porušování předpisů svým zaměstnavatelem. Firma provozující čističku dostala pokutu a whistleblowery potrestala okamžitým zrušením pracovního poměru. Zaměstnanci prohráli všechny soudy s tím, že prý „porušili obchodní tajemství“.

Nejvyšší soud shodně s Krajským soudem v Brně kvalifikoval jednání zaměstnanců jako zvlášť hrubé porušení pracovní kázně a s okamžitým zrušením pracovního poměru se tak ztotožnil. Zaměstnanci přitom neměli jinou možnost, jak závady na pracovišti odstranit a ve snaze zabránit závažnému poškození životního prostředí upozornili na porušování předpisů státní orgán. Tyto rozsudky Krajského soudu v Brně a Nejvyššího soudu byly nálezem ÚS zrušeny.