Nibiru

Nibiru – planeta X. Informace k tomuto tématu publikuji na svém webu již od roku 2012. Byly to zejména informace od Richarda Vošického, které jsou stále platné. Stále je možno se přesvědčit o podivně „zamaskované“ části hvězdné oblohy v aplikaci Google Earth na koordinátech: 5h 53m 27s, -6 10 56

(soukr. archiv)

Zecharia Sitchin, absolvent Londýnské university a autor knih propagující myšlenku mimozemského původu lidstva, tvrdí, že z planety Nibiru přišly před asi půl milionem let na Zemi bytosti, jimž Sumerové říkali AN.UNNA.KI – „ti, kteří sestoupili na Zemi od Ana“ (vládce „nebe“). Svá tvrzení přesvědčivě dokladuje dlouhými pasážemi původních sumerských textů. Uveďme si malou ukázku – viz. oddíl „Původ Anunnaki“ – zde.

I Kronika palmových listů („indická bible“) poměrně podrobně popisuje událost, při které obrovská planeta vlétne do naší sluneční soustavy a jen těsně mine Zemi – prolétne mezi ní a Měsícem a její gravitační síla způsobí na Zemi četná zemětřesení a mohutné záplavy. Tuto událost však zmíněný pramen datuje až na rok 2046.

V každém případě existuje mnoho zdrojů informací, které dokládají existenci planety Nibiru (někdy nazývané jako druhé slunce). Patří mezi ně starobylé sumerské texty nebo moderní vědecká pozorování. NASA oznámila nález 10. planety naší sluneční soustavy 29.07.2005 a dala jí název XENA. NASA také zjistila, že se tato planeta vrací do blízkosti Země každých 3.600 let a způsobuje na zemi velmi vážné problémy. Někteří vědci se domnívají, že příčina řady přírodních katastrof posledních let neleží v klimatických změnách, ale že se jedná o kataklyzmatické vlivy planety Nibiru, která již vstoupila do našeho vnitřního solárního systému. Objevují se i první výpočty dat, kdy se Nibiru dostane naší planetě nejblíže (2016-2022). Pokud by datum 21.07.2017 bylo spočteno správně, tak nám (obyčejným lidem) věru mnoho času na přípravu nezbývá…

A tak je to nakonec možná právě planeta NIBIRU,

která při svém pravidelném průletu vychyluje zemskou osu, následkem čeho se bortí dosavadní rovník a Země si „vydouváním“ v novém směru působení odstředivé síly (díky své rotaci) vytváří rovník nový. Možná to jsou ty opravdové síly, které posouvají kontinenty, mění polohy oceánů, způsobují potopení kontinentů (Atlantida) a naopak formují nová pohoří. Někteří lidé se domnívají, že podivné zvuky (i na Slovensku, USA – Clintonville, USAKyjev, Španělsko) vycházející z nitra Země v posledních letech, stejně jako fenomén „sinkholes“ jsou prvními příznaky sil, které začaly působit na naši planetu v souvislosti s návratem planety NIBIRU. Možná, že fema-campy, které v posledních letech v USA (a nejen tam) vyrůstají jak houby po dešti a jejichž smysl jsem doposud zasazoval výhradně do konceptu NWO, mají sehrát roli při evakuaci lidí z celého východního pobřeží USA (Maine, New York, Pensylvánie, Virginia, Severní a Jižní Carolina, Georgia, Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana), ale i části západního (západní část Californie, Oregonu a Washingtonu), které se do několika let ocitnou pod mořskou hladinou. Možná, že fakt, že se řada vysloužilých důstojníků USA armády stěhuje se svými rodinami z východního pobřeží do Missouri či Arkansasu, je pouhou náhodou. Dle odborníků však vlny tsunami výrazně poškodí pevninu s nadmořskou výškou 120 metrů a nižší. Vše na pevnině s nadmořskou výškou 30 metrů a nižší pak (údajně) bude zničeno zcela.

Ať už zmíněné události nastanou či nikoli, je dobré být připraven a nemůže být na škodu když člověk (stejně jako státy mají ve svých státních hmotných rezervách):

  • umí vypěstovat něco k snědku
  • má zásobu trvanlivých potravin
  • umí a má prostředky pro úpravu vody na pitnou vodu
  • umí poskytnout první pomoc a má prostředky první pomoci
  • umí obsluhovat a vlastní vysílačku (nejlépe spolu s širokopásmovým přehledovým přijímačem pro nalezení frekvence, na které probíhá radiokomunikace)
  • umí a má prostředky pro získání a uchování elektrické energie pro napájení nezbytně nutných zařízení (dobíjení baterií)
  • drží alespoň část svých volných prostředků v podobě zlata, či jiných (lehce směnitelných) drahých kovů
  • vlastní prostředky obrany a lovu
  • udržuje přiměřenou zásobu pohonných hmot

Nejzajímavější videa zmiňující/zachycující planetu NIBIRU:

Anunnaki – ako STVORITELIA človeka?
(soukr. archiv)
Nibiru v živém zpravodajství CNN (11.11.2012)
Nibiru je daleko větší než slunce. Záběry jsou pořízeny těsně před příletem „chemplanes“ s „chemtrails„, které nám (mimo jiné) „brání ve výhledu“. Lidé by měli mít na paměti, že se NASA snaží zatajit zprávy o velkém kosmickém tělese, o kterém se vědělo již v roce 1980. A teď má být toto nebeské těleso velice blízko, což má být možné nejlépe pozorovat při východu a západu slunce.
(soukr. archiv)
Nibiru zaznamenaná 09.06.2016 nad Aljaškou – jasný důkaz
Nibiru zblízka díky ruským pilotům (24.4.2016)
Annunaki se blíží – planeta Nibiru je blízko (1.4.2016)
25.08.2016 – Proč Merkelová vyzývá Němce k zásobení se potravinami? Protože NIBIRU !!!
Planeta NIBIRU existuje 2016 (18.01.2016).

Související:


Poznámka pod čarou. Nepovažuji se za příznivce konspiračních teorií, jen jsem neztratil schopnost samostatně myslet. Smyslem mých článků není vzbuzovat obavy, ale pomoci se připravit. Proč? Protože „co kdyby…“