Různé


20.11.2015

71. výročí od tragického bombardování Hodonína

Článek Petra Turka

Petr Gruber – Peklo přišlo z nebe 20.11.1944
Reportáž regionální televize

21.11.2014

Lesy České republiky, s. p., zdárně dokončily revitalizaci vodního toku Medvídka v lužním lese mezi Strážnicí a Petrovem u Hodonína  v Jihomoravském kraji. Obnovily tak průtočnost Medvídky, která je zásobována vodou ze soustavy umělých koryt vodních toků navázaných na Baťův kanál. Revitalizace se týkala přírodního koryta Medvídky v délce jednoho kilometru. Díky vynaloženému úsilí Lesů ČR se zlepšil nejen vodní režim zdejšího lužního lesa, ale zároveň i krajinotvorná funkce vodního toku. Došlo též k vytvoření podmínek pro zvýšení biodiverzity zdejšího území. Kromě Lesů ČR se na financování projektu podílela také Evropská unie prostřednictvím Státního fondu životního prostředí, konkrétně z Operačního programu Životní prostředí.

   


Jak Cyril s Metodějem putovali přes Hodonín

…..