Věnováno dětem

GYMPL“                                                                                                                                        .


HUDEBKA“                                                                                                                                 .


ZÁPAS“                                                                                                                                          .


FREESTYLE SCOOTER“                                                                                                         .


VESLÁK“                                                                                                                                      .


  • 2014 – Mistrovství Moravy – Lea I. místo (mladší žačky) – novinový článek
  • 2014 – Hodonínská regata
  • 2013 – Hodonínská regata – video
  • IX. ročník verejnej halovej regaty Piešťany – fotogalerie

13.03.2015

I staré věci mohou posloužit dobré věci. Třeba přinést radost těm nejmenším.

 


ZÁLESÁCI                                                                                                                                      .

Občanské sdružení ZÁLESÁCI pořádá každoročně pobyty v přírodě v několika čtrnáctidenních letních táborech, kterých se účastní více jak tři stovky dětí a mládeže převážně z města Hodonína pod vedením 58 vedoucích a hospodářských pracovníků. Děti prožívají krásné chvíle ve stanové táborové základně v Čeložnicích a rekreačním středisku JANA na Mlýnkách. Mnoho dětí se těchto táborů zúčastnuje opakovaně, neboť je čeká vždy poutavý program s celotáborovou hrou. Uznání patří všem vedoucím, kteří se na úkor svého času a dovolených věnují dětem na táborech a někteří i v rámci celoroční činnosti.…..