Poměry hodonínské

14.12.2016

Rada města žaluje JUDr. Ondruše

Díky lhostejnosti Hodoňáků se již „hodonínským poměrům“ nevěnuji příliš aktivně, ale myslím, že jeden počin Rady města, z 06.12.2016, rozhodně stojí za trochu pozornosti. Z bodu programu č. 6/ zmiňované mimořádné rady města se dovídáme, že Rada drtivou většinou hlasů rozhodla podat žalobní návrh na vydání bezdůvodného obohacení ve výši 49.274,- Kč proti JUDr. Radku Ondrušovi, advokátovi, se sídlem Bubeníčkova 502/42, 615 00 Brno – Židenice, IČ: 71457623, a to na základě sdělení právníka Města, že JUDr. Ondrušovi byla proplacena částka za služby, které nebyly městem objednány.

Jen pro osvěžení paměti uvádím, že advokát JUDr. Ondruš byl „koněm“ bývalé starostky Grauové, zejména ve věci jejího umanutého honu na skalp tajemnice MěÚ Hodonín Ing. Horské. Argumenty Grauové, cválající na kulhavém koni, však odvolací orgán (Ministerstvo vnitra) NESHLEDAL za důvodné, a veškeré vynaložené VEŘEJNÉ PENÍZE, za služby předmětného advokáta v dané záležitosti, tak byly de facto vyhozeny z okna.

A dle aktuálního rozhodnutí Rady vše nasvědčuje tomu, že byly vyhozeny (spíš „vhozeny do okna JUDr. Ondruše“) další VEŘEJNÉ PENÍZE (pravděpodobně rukou bývalé starostky), a to za NĚCO, co Město neobjednalo!

Když tedy Město zaplatilo za NĚCO, co neobjednalo – tak KDO to NĚCO objednal? A jaká fyzická osoba (s trestně právní odpovědností), autorizovala BANKOVNÍ PŘEVOD platby z účtu Města Hodonína za to NĚCO? Obvykle je touto autorizující osobou statutární zástupce města, kterým v Hodoníně bývá starosta a 1. místostarosta. Je na konci těchto nitek osoba bývalé starostky Grauové?

Uvidíme s jakými závěry přijde vyšetřující orgán, který stejnou záležitost prošetřuje na základě trestního oznámení, podaného z podnětu Rady města na konci loňského roku. Pokud je tímto vyšetřujícím orgánem tatáž fyzická osoba, která za PČR vydávala rozhodnutí v dalších významných hodonínských kauzách, jež skončily obligátním „ODLOŽENÍM pod koberec“, je jeho závěr lehoulince předvidatelný  .


13.06.2016

Kde jsou ty časy, kdy pohádkám vládli Andersen, Němcová či nejslavnější Jára Cimrman?

Dnes už jsou pouze ve stínu hodonínských zastupitelů a jejich pohádkové scifi komedie s názvem LOGISTICKÉ CENTRUM, které má odbavovat lodě z Dunaje, železniční vagóny z Austrálie, Letadla z Ugandy a raketoplány ze souhvězdí Orionu. Tento projekt je přesně z ranečku projektů, jako byl projekt vědeckotechnického parku. A tak se jen budu modlit, aby z hodonínského rozpočtu nezmizely značné sumy za projekty do šuplíku a ve prospěch rozhodně ne široké hodonínské veřejnosti.


25.02.2016

Tak přeci jen všichni Hodoňáci „nespí“. Vladimír Holiš: Trestní oznámení na pana Muhammada Abbase za propagaci práva šaria. (pdf verze)


07.12.2015

Myslím, že článek na tomto odkazu je pěkným a srozumitelným shrnutím akce MADE OF METAL.


04.11.2015

… jen drobná gratulace k dobré věci. Nechť jedovatou zmiji stráví její vlastní zlo, aneb jeden citát ze známé pohádky: „… nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno“. I Vy z týmu pomahačů satana to mějte na paměti .

03.11.2015

… i smrtelně jedovatá zmije se dá polapit. Je však důležité mít pod absolutní kontrolou její vjemy, ale hlavně její (ne vždy dobře viditelné) zdroje informací. V opačném případě se lovec stává kořistí ! Přeji hodně štěstí … 


29.10.2015

Pokračování umanutého honu Grauové na skalp tajemnice …

Odvolací orgán (Ministerstvo vnitra, dále MV) NESHLEDAL v jednání tajemnice MěÚ Hodonín Ing. Jarmily Horské, dle odvolání „pytlíkovaného“ JUDr. Ondrušem, pod taktovkou Grauové, a ZA VAŠE PENÍZE, splnění důvodů pro její odvolání.

Vyjádření MV (Č. j. MV-106296-18/ODK-2014) a jeho závěry k jednotlivým skutečnostem (domnělým porušením povinností), lépe řečeno k ingrediencím, které „pejsek s kočičkou“ vědomě a úmyslně přidávali do vražedného dortu pro tajemnici, uvedu jen v kostce nejběžnější rétoriku odvolacího orgánu:

 • Odvolací orgán považuje tento důvod pro odvolání tajemnice ZA BEZPŘEDMĚTNÝ
 • Odvolací orgán se V PLNÉM ROZSAHU ZTOTOŽŇUJE s právním názorem ředitelky Krajského úřadu (prvoinstanční orgán, který NEUDĚLIL Grauové souhlas s odvoláním tajemnice)
 • Uvedené jednání NELZE POVAŽOVAT ZA PORUŠENÍ ZÁKONA
 • POUZE DOMNĚLÁ porušení povinností nemohou být tajemnici přičítána k tíži
 • I kdyby neuplynula doba 6-ti měsíců od DOMNĚLÉHO PORUŠENÍ povinností, tak by takové porušení NEBYLO ZPŮSOBILÝM DŮVODEM PRO ODVOLÁNÍ TAJEMNÍKA

A co říci závěrem. Nemám žádné chuti opakovat již mnohokrát vyslovené závěry k jednání hodonínské starostky. Takže Hodoňákům pouze srdečně pogratuluji k tomuto skvostu v čele města.


25.09.2015

Pro připomínku těm starosvětsky dokonalým – výňatek z nálezu ústavního soudu IV. ÚS 1167/11

„23. Je vyloučeno, aby obec, jakožto územní společenství občanů majících právo na samosprávu (článek 100 odst. 1 Ústavy) a jsoucí veřejnoprávní korporací (článek 101 odst. 3 Ústavy) hospodařila s jí vyvlastněným majetkem prostřednictvím svých volených orgánů tak, že by na prvý pohled pochybným charakterem tohoto hospodaření podlamovala důvěru občanů, kteří obec tvoří, v to, že její správa je správou ve prospěch obce a nikoliv ve prospěch jiných subjektů. Samostatné spravování obce zastupitelstvem (článek 101 odst. 1 Ústavy) neznamená, že by zvolené zastupitelstvo a představitelé obce stáli nad společenstvím těch, kteří je k výkonu samosprávy zvolili. Ti, kdo obec spravují, neměli by ztratit ani na okamžik ze zřetele, že nejsou majiteli obce a že správa obce není poručníkováním těch, kteří obec tvoří. Vymkne-li se správa obce z těchto ústavních mantinelů, pak byť by i byla formálně ve shodě se zákonem, nelze jí přiznat soudní ochranu; je naopak úkolem soudů, aby takové ve své podstatě proti skutečné samosprávě namířené a tudíž protiústavní chování zastupitelstva neaprobovaly.“


22.09.2015

Co se komu honí hlavou na FB?


Kde už jsme něco podobného jenom slyšeli?

…, ale lidé říkali, že dvě tváře ta dcerka má. Čest nám prokažte a tu druhou všem lidem ukažte …


02.09.2015

Nemorální chování rodiny starostky“ – aneb „Taková normální rodinka“

Dle mého názoru naprosto šokující zjištění zastupitele Ing. Petra Buráně, ohledně vyhazování veřejných prostředků starostkou Grauovou do koše propleteného rodinnými vazbami! A nejen to. Je to vůbec možné?

Výzva Ing. Buráně starostce Grauové k okamžité rezignaci je naprosto na místě.


27.08.2015

Velice zajímavé závěry člena pracovní skupiny (Ing. Teplý  – Nezávislí Hodonín), která měla za úkol provést kontrolu u příspěvkové organizace Dům kultury Hodonín v souvislosti s konáním akce „Made Of Metal“ v roce 2014 v areálu tzv. vodního cvičiště. Tyto závěry, které měly být prezentovány na zastupitelstvu města dne 01.09.2015, ovšem na ZM nezazní. Proč? Plně se ztotožňuji s názorem Mgr. Bělohoubka na webu Nezávislých (pdf):

Je jasné, že zájmem většiny členů obou výborů (zástupců členů oficiálního koaličního seskupení i koaličních čekatelů) je tvářit se, že se nic nestalo i za cenu, že posunou splnění úkolu zadaného zastupitelstvem města. Transparentnost nade vše. Bohužel zákon o obcích vyžaduje existenci výborů zastupitelstva. Že ve městě Hodonín je činnost výborů úplně zbytečná už zákon postihnout nemůže.

Jan Bělohoubek


26.08.2015

Tomu já říkám byznys, aneb není projev jako projev

Město Hodonín objednává u manžela starostky projevy pro vedení města v jednotkové ceně 400 korun za projev. Osobně považuji tento počin za projev dehonestace zaměstnanců MěÚ Hodonín činných v záležitostech vnějších vztahů a za projev naprosté nesoudnosti starostky Grauové. Je až s podivem, co všechno jsou ostatní členové vedení Města této osobě ochotni tolerovat. Neuvědomují si snad svůj vlastní díl odpovědnosti na dané věci?

V každém případě se nabízí otázka, zda takovéto počiny jsou ku prospěchu hodonínským občanům, či jedné nejmenované hodonínské domácnosti?!? (doporučení – pravý klik – otevřít v novém okně)

 


Tak trochu se nabízí drobná parafráze známého díla, které jistě nebude těžké rozpoznat (Starosta Froliš Mrňús)  🙂 :


25.08.2015

Výzva k návratu k transparentnosti jednání Rady města

01.09.2015 bude probíhat 7. zasedání ZM Hodonína. V rámci bodu 5. Odpovědi na interpelace je možno se seznámit (na str. 06. a 07.) s odpovědí starostky na výzvu L. Ambrozka členům rady města k návratu k transparentnímu jednání a rozhodování tohoto orgánu města. Obvyklou „vševysvětlující“ odpověď starostky, která dělá z objektivně správně argumentujícího tazatele tak trochu blbce, nehodlám komentovat.

Jen s mírným údivem bych se mohl ptát, co činil zastupitel Ambrozek v době, kdy jsem v červenci 2014 aktivně upozorňoval na situaci, kdy Grauová přiměla radu města ke schválení nového jednacího řádu rady, který právě přinesl onu sníženou transparentnost a tragicky sníženou vypovídací hodnotu tohoto záznamu?

Stejně tak bych se mohl ptát, co činili ostatní zastupitelé, když jsem v květnu 2014 aktivně upozorňoval na situaci, kdy Grauová vydala zákaz asistentce tajemnice komukoli vydat zápis z rady města, což je příkaz vedoucí k vyslovenému porušení zákona – viz. první oddíl psaný červeným písmem na stránce „Satan nikdy nespí„?

Nerad plýtvám svým časem. Formulaci závěrů tedy ponechám na čtenáři – na hodonínském občanovi, který se dobrovolně nechá omezovat na svých právech s pasivitou sobě vlastní. A nejen to …


24.08.2015

MěÚ Hodonín hodlá utratit milión za nadstandardní osobní automobil – viz. výběrové řízení na webu města

Specifikace vozidla:

Osobní automobil v konfiguraci minimálně zahrnující:

 • automatická převodovka 6ti stupňová,
 • obsah motoru 2 l TDI, výkon motoru 140 kW
 • palivo – nafta
 • typ 4×4
 • sedadla potah kůže s ventilací, 3zónová klimatizace, zásuvka 230V, 2x USB
 • hlavové a boční airbagy na zadních sedadlech, sledování mrtvého úhlu, udržování v jízdních pruzích, asistent únavy řidiče, automatické odclonění světel,
 • navigace s DVD, rozpoznání dopravních značek, digitální radiopříjem
 • zatmavená skla
 • adaptivní tlumiče, bezklíčové startování, zamykání a odemykání vozu¨
 • provedení – tmavá metalíza
 • Smluvní záruka výrobce: 3 roky
 • Samostatné nezávislé topení s dálkovým ovládáním
 • ABS s asistenčním systémem brzd, ESP
 • zimní pneumatiky s disky

Kdopak bude prohánět tuto „nadupanou káru“ za Vaše peníze? A jakými to cestami necestami, že je na to třeba 4×4?

Radějov – toť země kopečků, kopců a řady nezpevněných cest … Nebo, že by bylo určeno k převážení „obzvláště  těžkého nákladu“?


24.08.2015

Starostka odmávla dotace manželově akci“ – novinový článek MF DNES ke „grau-akci“ „Made of metal“

Myslím, že není nutné znovu připomínat všechny okolnosti tohoto ukázkového případu, jenž demonstruje zlomek toho, co starostka Grauová „dokáže“. Jeden kamarád kdysi u skleničky vína pronesl: „Grauová – jó ta Vám ještě ukáže. To budete koukat čeho všeho je schopna“. Z Předmětného článku bych tedy upozornil zejména na text Hynka Zdeňka, který popisuje de facto pomstu městského úřadu pod vedením Grauové občanům (chatařům) ve formě úpravy územně plánovací dokumentace, tak trochu ve stylu „zabili jste nám Ferdinanda, tak tady máte přes držku“.

Možná, že nyní některým z dotčených občanů dojde význam mých slov z doby, kdy jsem nejen na případu „VILLA VERONIKA“ poukazoval na praktiky Obecného stavebního úřadu v kooperaci s Odborem rozvoje města, pod taktovkou starostky ve prospěch soukromé společnosti na úkor občanů.

Možná, že si lidé konečně uvědomí sílu rozdílu mezi procedurou „Změny územního plánu“ a „Úpravy územního plánu“. Zatímco jeden proces musí projít schválením kompetentními orgány města, tak druhý je zcela samostatným počinem Odboru rozvoje města! Klidně i na pokyn starostky. A kdo by jí nevyhověl, že ano? Snad jen ten, kdo chce mít mizerné, či v horším případě žádné mimořádné odměny


14.8.2015

Další zneužití veřejných prostředků. Další z poměrně trefných článků Terezie Iškové volně navazující na předešlý článek „STBácké praktiky na Hodonínské radnici„. Pozastavím se jen u takové malé drobnosti. Využívat web města k prezentování soukromého dopisu fyzické osoby adresovaného zastupitelce Iškové je skutečná „prasárna“. Je zcela zjevné, že tak bylo učiněno plánovitě s úmyslem využít možnosti sdílení na facebook a tak trochu „nepřímo“ dehonestovat paní Iškovou „na pozadí“ oficiálního webu města. Pro prostého člověka to přeci bude mít jistě větší „punc“, že ano?

Kdo ví, kdo vlastně zmíněný obsah na web města umístil. Učinil tak totiž až s nápadně velkou neobratností. Že by „Jeri“?! Jehož esence vystupuje z každé věty zmíněného dopisu?

 

07.08.2015

Dne 22.07.2015 jsem si prostřednictvím e-podalny MěÚ Hodonín požádal na základě InfZ o platy a odměny vedoucích oddělení MěÚ Hodonín za rok 2014. Pokračování …


15.07.2015

STBácké praktiky na hodonínské radnici. Velmi zajímavý článek Terézie Iškové na webu Svobodných

Považuji ho za nejpádnější reakci na článek Hodonínského deníku „Dopis kritizuje řízení městského úřadu. Anonymně„, ve kterém starostka Grauová překypuje sebelichotivými výrazy o své vstřícnosti a komunikativnosti s tím, že negativní skutečnosti popsané v anonymním přípisu zaměstnanců jsou pouze účelové desinformace. Pokračování


12.07.2015

Pravda vždy vyjde najevo – je jen otázkou času kdy a jakou formou

Za uplynulé dva dny ke mně doputovaly dva důležité dokumenty. Vezměme je pěkně popořadě.

A/ osobní přípis tajemnice zaměstnancům města

B/ anonymní mail od nejmenovaných zaměstnanců města zastupitelům o nesnesitelných poměrech, které nastolila Grauová po svém usednutí do židle starostky. Pokračování


10.07.2015

Umanutý hon starostky Grauové na skalp tajemnice postoupil do další, velmi významné etapy.

Před tím, než uvedu pár slov k článku na Hodonínském deníku „Odvolání tajemnice? Proti návrhu hodonínské starostky se postavil krajský úřad„, připomenu události nedávno minulé. Pokračování


07.07.2015

Astronomické odměny pro vybrané úředníky na MěÚ Hodonín

19.06.2015 se obrátila Mgr. Bielinová na Město Hodonín se žádostí o poskytnutí informace o platech a odměnách nejvýše postavených úředníků za rok 2014. Informace byly poskytnuty a osobně je považuji za „velice zajímavé“. Úsudek ponechám na každém z Vás. Pokračování.


26.06.2015

Výbory zkontrolují loňský festival i Vodní cvičiště – Hodonínský deník

Článek vztahující se k případu, který jsem uvedl níže (24.06.2015). Dle mého názoru článek opět neobsahuje ty podstatné informace. Za to obsahuje neskutečně sebevědomé až poněkud drzé vyjádření společnosti Growling Lion, že celý dluh byl vůči DK Hodonín uhrazen. Před kolika hodinami??? Před 3-mi dny starostka Grauová na zastupitelstvu města uvádí, že „zbytek (dluhu – poznámka -JH-) pak bude zaplacený do konce týdne“ (do 26.06.2015). Dlužník se přes půl roku nemá k uhrazení svých závazků a „5 minut“ po uhrazení dluhu, který učiní v okamžiku, kdy je zřejmé, že se celou problematikou bude zabývat (zabývá) zastupitelstvo města za účasti veřejnosti a médií, se bude v tisku „naparovat“, že dluh je zcela uhrazen???

To je vskutku drzost nevídaná. Osobně znám paní, která drzostí této úrovně oplývá. A když se jen na zlomek vteřiny zamyslím, tak si opravdu nejsem jistý, zda autorem vyjádření společnosti Growling lion je ta osoba, jenž má k němu připojené jméno.


24.06.2015

Shnilé království hodonínské, aneb ryba smrdí od hlavy

Tento příspěvek pojmu netradičně. Jen strohý příběh v odrážkách:

 • Manžel starostky Grauové spolu se svou dcerou vlastní podíly na společnosti GROWLING LION s.r.o. v celkové výši 67,5%. Tato společnost mimo jiné působí na poli pořádání hudebních festivalů.
 • Manželka a matka v křesle starosty Hodonína jistě nebude překážkou záměru uspořádat v Hodoníně hudební festival metalových skupin. Co na tom, že proti jeho uspořádání vznikla petice. S tou si paní starostka poradila způsobem sobě vlastním. Přeci nebude bránit vlastní rodině v podnikání, no ne? (samotná odpověď).
 • A tak se 20.12.2013 podepisuje mezi společností GROWLING LION s.r.o. a Domem kultury Hodonín smlouva o spolupráci na předmětné akci.
 • Co na tom, že je spolupráce dohodnuta ve stylu „Dome kultury pronajmi, zajisti, rozmísti, doprav, ukliď – zkrátka zajisti vše potřebné, ale hlavně zaplať 800 tis. Kč společnosti GROWLING LION s.r.o. za zajištění vybraných účinkujících, přičemž jedinou povinností společnosti GROWLING LION s.r.o. je zaplatit Domu kultury 960 tis. Kč za provedené služby nejpozději do 30.09.2014. Jenže !!!
 • Společnost GROWLING LION s.r.o. se k úhradě svého smluvního závazku nikterak nemá. Dům kultury, v rámci péče řádného hospodáře, píše dlužníkovi 21.10.2014 upomínku č. 1. (obr. č.3.). Reakce dlužníka je nulová. DK píše dlužníkovi 23.02.2015 upomínku č. 2. (obr. č.4.). Opět nulová odezva dlužníka. Následuje, v rámci pokusu o smírné řešení situace, uzavření Dohody o splacení dluhu (obr. č.5.). A jak příběh pokračuje? V dubnu skutečně společnost GROWLING LION s.r.o. zaplatila DK 200 tis. Kč. Ovšem dál už ani korunu! Třeba dlužník v podobě firmy, fakticky ovládané příslušníky rodiny Grauových, svůj dluh zaplatí. Třeba je firma ve finančních obtížích, které „nějak“ překoná. A třeba skončí v insolvenci a Domu kultury, coby příspěvkové organizaci města, zůstane v kapse díra hluboká 760 tis. Kč. To ukáže až čas. V každém případě si myslím, že je nejvyšší čas začít hledat a vyvozovat odpovědnost nikoli politickou. (14 dnů uplyne již brzy).

Poznámka na závěr: frekvenci upomínek ze strany DK Hodonín považuji za hrubě nedostatečnou. Nehledě na absenci úroku z prodlení. Jakoby „druhá strana“ diktovala CO, KDY a JAK. Ovšem jsou to jen moje domněnky, či bujná fantazie?! Tak nějak to obvykle vyjadřujete, že ano paní inženýrko?


29.04.2015

Krátké ohlédnutí za kauzou „Škodík“ v kontextu včerejšího zastupitelstva města Hodonína

Zastupitelé včera schválili prodej majetku města p. Škodíkovi za původní cenu (cca 8 mil. Kč) poníženou o cca 3,6 mil. Kč. Jen pro připomenutí uvádím, že je to onen případ, který souvisel s mnou podaným trestním oznámením. Očima nezaujatého pozorovatele, muselo projednávání tohoto bodu včerejšího ZM připomínat tak trochu komedii – cca 7 dopředu navržených usnesení, která byla všechna zamítnuta. Následně bylo navrženo další v duchu prodeje za původní cenu, sníženou o cca 3,6 mil. Kč jako odečtený nájem. Zmatení zastupitelů vyústilo v 10-ti minutovou přestávku za účelem projednání předloženého návrhu zastupitelskými kluby. JUDr. Navrátil odešel. Že by snad raději rychle pryč? Následně se vytvořil „chumel“ kolem p. Škodíka, později návrat do zastupitelských lavic a SCHVÁLENÍ návrhu zastupiteli.

A co říci na závěr? Zdá se, že se dřívější dohody (dle materiálu MPO ze ZM 25.06.2013) mezi p. Škodíkem, MUDr. Šimečkem (jako tehdejším starostou) a Ing. Grauovou (jako tehdejší místostarostkou) podařilo v roce 2015 dotáhnout do „zdárného konce“.

Úsměvná, až skoro pitomostí zavánějící, skutečnost, že p. Škodík žaluje město Hodonín o to, aby mu předmětný nemovitý majetek prodalo za původní cenu (cca 8 mil. Kč), a zastupitelé mu jej prodají za cenu o cca 3,6 mil. Kč nižší, se zdá, že nikoho netrápí. Hodoňákům je lhostejno, že přišli o 3,6 mil. Kč, policie taktéž ve věci nevidí žádný problém, takže je asi vše v naprostém pořádku.

Jen pro ty, kterým se na celé věci něco nezdá, přikládám výňatek z materiálu MPO (str. 48) zachycující údajné vyjádření p. Škodíka:

… Pan Š. uvádí, že po výběrovém řízení, na kterém předložil nejvyšší nabídku kupní ceny za objekt, proběhlo jednání u tehdejšího pana starosty, MUDr. Šimečka, za účasti pravděpodobně i místostarostky Ing. arch. Grauové a zástupců odboru rozvoje města. Na tomto jednání bylo přislíbeno, že nájemné si bude moct pan Š. v době uzavření kupní smlouvy odečíst z kupní ceny objektu. Pokud by tento zápočet nebyl možný, žadatel by budoucí kupní smlouvu neuzavřel

Znamená snad toto vyjádření, že celá obálková metoda prodeje majetku města byla jen pouhou fraškou a divadlem, ve kterém p. Škodík nabízí městu nejvyšší nabídku kupní ceny s vědomím, či příslibem, že ji vlastně nikdy nebude muset platit? A když, tak za výrazně nižší cenu? Nevím. Nedivím se však, že někteří lidé v tomto nefungujícím státě berou spravedlnost do svých rukou.


16.04.2015

Video na youtube: „Hodonín aneb Jak se žije v ulicích Brandlova a Pravoslava Veselého“ od autora „No Name„. Anonymní sdělení obecně nepovažuji za příliš statečný počin. Na druhou stranu se ovšem nedá autorovi moc divit. Žijeme v neprávním státě, kde darebáci lžou, kradou, ovlivňují policii a obsazují veřejné funkce. Je to smutný výsledek demokracie. Sokrates měl pravdu … Pro autora snad jenom jedna rada – jména a ani ksichty politiků netřeba nijak anonymizovat.

A co se starostky Grauové a jejich skutečných zájmů týče? Informace jsou dostupné, ale hodonínskému stádu „tupoovcí“ je všechno jedno. Hlavně strčit do úst kus žvance a pobavit se na pár akcích města pořádaných pro sprostý lid. Zůstane po ní jen spálená (se spotřebovanými zdroji) a zadlužená země, byť s pár opravenými fasádami. Za jakou cenu však? Jen marně bych si šoupal písmenka na klávesnici …


02.04.2015

Hodonínská elita, aneb sami si je vybíráte. Ať už aktivně anebo svým pasivním postojem k věcem veřejným. Nebudu spekulovat nad tím, co patří do sféry domněnek, ale vyjádřím se k naprosto jasné části věty: „… abychom z toho nemuseli platit daně…„. Zde je naprosto jednoznačné přiznání bývalého starosty SOKOLA, že docházelo k vědomému a úmyslnému krácení daně, což je v případě většího rozsahu trestný čin minimálně ve stadiu pokusu. Trestní oznámení ve věci je podáno, tak uvidíme co „vypadne“ z příslušných orgánů.

 


28.11.2014

Ustavující zastupitelstvo města Hodonína chtěla mít lady Grauová zřejmě ve velkém stylu. Hlavní sál Domu kultury naplněný novináři a zpravodajskou technikou měl ovšem výrazný kaz = občané jaksi neměli o toto divadýlko valný zájem. To ovšem vybraným reprezentantům místního, nejen politického, zla jistě nevadilo. Hlavně když se mohou natřásat před objektivy.

„Moderátorka“ ustavujícího ZM lady Grauová se svými „poddanými“ však dokázali celkem nudný „obřad“ docela oživit svým „řešením technických obtíží“. O co, že se konkrétně jednalo?

 • zde     
  – vystříhaný (pauzy) audio záznam (délka: 00:01:55)
 • zde     
   -nevystříhaný audio záznam (délka: 0:07:18)
 • zde     
   – kompletní audio záznam ustavujícího ZM (délka: 1:40:26)

13.11.2014

Rozhodnutí soudu 64A_10_2014_13 v řízení o neplatnosti voleb do ZM v Hodoníně

Chtělo by se napsat něco ve stylu: „aneb něco je shnilého ve městě Hodoníně“. Ovšem to by zdaleka nevystihlo úroveň hnilobného rozkladu hodonínské demokracie pod taktovkou místních sociopatů. Kdo má zájem, nechť si předmětné rozhodnutí o 17-ti stranách přečte z odkazu v názvu tohoto příspěvku. Pro ostatní uvedu jen nejzávažnější zjištění soudu a jejich následky:

 • ve volebním okrsku č. 18 bylo přepočtem odevzdaných hlasovacích lístků zjištěno, že NEZÁVISLÍ získali 1.790 platných hlasů, proti původním 569-ti hlasům spočítaných volební komisí. Důsledek: volba kandidáta za ČSSD Květoslava Přibila do ZM Hodonína je neplatná a místo něj je zvolen do ZM Hodonína kanditát za NEZÁVISLÉ Josef Konečný.
 • v tom samém okrsku přepočtem zjištěno, že KSČM ve skutečnosti získalo o 484 hlasů více než dle oficiálního závěru volební komise.
 • byly zjištěny i další rozdíly, ovšem chybu v součtu u NEZÁVISLÝCH ve výši 1.221 hlasů lze jistě označit za významnou statistickou chybu.

Krajský soud v Brně neshledal veškeré okolnosti komunálních voleb v Hodoníně za pádné, pro jejich faktickou anulaci. Uvidíme, zda vznikne prostor pro vyjádření Ústavního soudu.

 


16.10.2014

Co stalo se, nemůže se odestát – OMYL – může!

Volební účast v Hodoníně (29,26%) jasně ukázala dvě věci. Tou první je nechuť a nezájem občanů o věci veřejné. Tou druhou je pak potvrzení funkčnosti mnou popsané volební matematiky. Jednou větou. Když lidé k volbám nepřijdou tak mají 100% jistotu, že darebáci budou opět zvoleni, protože tito mají 100% volební účast.

Pokud by se komunální volby do zastupitelstva města Hodonína opakovaly – změnili byste svůj pasivní přístup a přišli k volbám? Nebo je Vám jedno, že město s velkou pravděpodobností povedou ti samí neřádi, kteří v řadě případů v Hodoníně „řádili, řádí a (ne)budou řádit jak na Klondiku“ ?

Pokud stane se, co má se stát, pak bych Vás rád přiměl k tomu, abyste k volbám šli a volili způsobem, který zabrání návratu starých struktur z řad hodonínského zla. Je to na Vás.


19.09.2014

Hospodaření současné rady á la kníže Rohan, aneb po nás potopa

Při chvilce volného času mě napadlo podívat se na nedávná usnesení současné rady. Zejména při konci volebních období, kdy „panující“ nemají jistotu, že zůstanou u korýtek, nebývá překvapivé, když se tu a tam objeví nějaká ta „trafika“. Zkrátka usnesení, která vládnoucím (nebo kamarádíčkům) jednoduše přinese nějakou tu výhodičku na úkor veřejného rozpočtu. Zda je možno uplatnit výše uvedené na mnou analyzované usnesení rady města č. 8183, ze dne 05.08.2014 posuďte sami – ZDE.


15.08.2014

Dle stanoviska MVČR současná rada města v čele s Grauovou nepřípustným způsobem obcházejí zákon !

Dne 15.07.2014 jsem se obrátil na ministerstvo vnitra ČR, coby zastupitel města Hodonína, s žádostí o stanovisko v několika záležitostech – více zde


10.08.2014

Grauová zavírá úřad občanům

… aneb další lež …

Jako již několikrát jsem se začetl do usnesení Rady města Hodonína. Tentokrát usnesení, které rada přijala dne 8.7.2014, o zrušení starého jednacího řádu rady města a přijetí nového. Doufaje v nové progresivní znění jednacího řádu s důrazem na transparentnost rozhodování rady, kterou se mi za mého působení v pozici místostarosty nepodařilo prosadit (konkrétně jmenovité hlasování po jednotlivých radních), jsem si jako zastupitel okamžitě nový jednací řád vyžádal dle InfZ. Pokračování zde.


27.06.2014

Grauová skutečně využila JUDr. Ondruše ve svém umanutém honu za účelem odvolání tajemnice MěÚ Hodonín Ing. Horské !!! – pokračování na stránce zde – opět dole. Skutečně nikomu nevadí za co jsou utráceny VAŠE peníze ???


13.04.2014

Školení zastupitelů nebo skrytá oslava narozenin s podílem veřejných prostředků???

6. března jsem uveřejnil následující informaci – více zde


24.03.2014 (19.03.2014)

Dnes jsem dopracoval poměrně náročný rozbor neúčastí hodonínských zastupitelů na ZM v aktuálním volebním období. Informace uvedené v Hodonínském deníku jsou NEPŘESNÉ, NEÚPLNÉ A ZÁVÁDĚJÍCÍ. Některé zastupitele neprávem POŠKOZUJÍ a z jiných činí neoprávněně zastupitele s lepší účastí než tomu ve skutečnosti je. Více zde.

Zastupitelstvo? Účasti brání nemoc i svědomí

Opět je nezbytné, abych korigoval novinářský text, který převyprávěl mé původní vyjádření. Považuji za hrubé porušení pravidel citace dávat do uvozovek text autora, který si novinář sám pozměnil ! Více zde.


4.2.2014

Postřehy bez komentáře


25.01.2014

Hodonín – jedno z nejzadluženějších měst v kraji – události v regionech 23.01.2014 (více – zde)


TRESTNÍ OZNÁMENÍ NA USNESENÍ ZM Č.1663 (09.04.2014, 27.11.2013, 22.10.2013)

Na zastupitelstvu města, konaném dne 15.10.2013, jsem upozornil zastupitele na usnesení ZM č. 1663, na které jsem byl nucen podat trestní oznámení. Včera mi byl poštou doručen přípis z Okresního státního zastupitelství v Hodoníně, ZN 242/2013-6, ve kterém mi bylo sděleno, že vyšetřování a dozor nad přípravným řízením spadá do působnosti krajských orgánů činných v trestním řízení. Více zde.


30.07.2013

Projekt Regionu Slovácko prověřuje Nejvyšší státní zastupitelství

Dopadne „kladivo“ spravedlnosti i na zjedy z řad hodonínských zastupitelů ?


18.04.2013

Nezákonné rozhodnutí současné Rady Města Hodonína (dostupné i na webu Města). Je to vůbec možné? Vyzývám těch 6 sociopatů k okamžité rezignaci a složení mandátů zastupitelů. Více – zde.


Mail od: Vaněk Antonín bwe@razdva.cz (neděle 4.12.2011)

Vážení zastupitelé.

Požádal jsem redakci Hodonínských listů o zveřejnění článku, který máte v příloze. Redakční rada mě odpověděla, že se rozhodla můj článek nezveřejnit. Udělejte, prosím, pro občany Hodonína aspoň to maličko a informujte je prostřednictvím Hodonínských listů pravdivě. S ing. Dostálovou jsem si vyměnil několik e-mailů a doufám, že jsme si porozuměli. (předmětný článek)

S pozdravem Antonín Vaněk

Vážený pane Vaňku,
K Vašemu podání se vyjádřím heslovitě:

1/ bohužel jako opoziční zastupitel nemám sebemenší možnost redakční radě HL cokoli přikázat. Ze složení rady (Mgr. Eva Dřímalová, PhDr. Jan Králík, Mgr. Kamil Vinklárek a Ing. Vlastimil Trnečka, Ing. Petra Kotásková) vyplývá, že je ze 4/5 tvořena politiky vládnoucí koalice, která jednoduše řečeno MÁ ABSOLUTNÍ MONOPOL MOCI NAD OBSAHEM OTIŠTĚNÝM V HODONÍNSKÝCH LISTECH. Sám mám své zkušenosti s odmítnutím otištění článku v HL. V říjnu jsem v Praze zahajoval protikorupční audit a požádal jsem redakční radu o otištění kratičkého článku – byl jsem odmítnut. Detaily naleznete na titulní stránce mého webu www.radnice-hodonin.wz.cz

2/ jedna z věcí, kterou pro Vás mohu udělat je celou záležitost zmínit na mikrofon na zasedání zastupitelstva města. Tuto možnost máte samozřejmě i Vy coby občan Hodonína. Možná bych si až dovolil Vás vyzvat, abyste přišel a všechny hlasitě informoval o Vaší zkušenosti. Občané se musí hlasitě ozývat, aby politici začali chápat, že si nemohou dovolit je takto jednoduše, jako Vás odmítat. Je pochopitelné, že Vámi uváděné informace mohou být pro některé politiky velmi nepříjemné. Obzvláště pro ty, kteří jsou osobně angažování ve vrcholných orgánech Městské bytové správy, s.r.o.

3/ pokud mi pošlete mailem písemný souhlas se zveřejněním obsahu Vaše mailového sdělení, pak jej umístím na svůj web. Je to jediný způsob jakým se mohu osobně postarat o šíření Vašich informací.

S pozdravem
J. Hýbner

Dobrý den pane Hýbnere.

Děkuji Vám za odpověď. Souhlas Vám samozřejmě dám. Jednání zastupitelstva se nemohu zúčastnit, nejsem hodoňák, jsem z Břeclavi. Materiály se týkají mé přítelkyně, která bydlí v jednom z věžáků u pošty. Ona sama není dost odvážná na to, aby se pustila s kýmkoliv do debaty. Já se mimo jiné zabývám i problematikou rozúčtování dodávek tepla. Oslovil jsem Hodoňan, Cooptherm, který provádí rozúčtování, Ministerstvo pro místní rozvoj, ombudsmana, poslance, senátory, ing. Patočku z Technické univerzity v Liberci, která připravovala podklady pro Vyhlášku č. 372/2001. Všem tvrdím, že ustanovení § 4, odst. 4 této vyhlášky je diskriminační. Všechno marně. Připravuji soudní žalobu na MMR a předmětnou Vyhlášku.

Podobné zkušenosti ale mám i tady v Břeclavi. Žádal jsem o zveřejnění článku v Radnici v souvislosti s vracením církevního majetku. Byl jsem odmítnut, přestože se obsah článku týká úplně všech břeclaváků.

S pozdravem Antonín Vaněk

P.S.  Pro zajímavost Vám připojuji text pro ing. Patočku.

Ještě jednou dobrý večer,

Ve své odpovědi se omezím pouze na sdělení k Vašemu potenciálnímu vystoupení na zastupitelstvu města Hodonína, protože problematikou rozúčtování tepla jsem se nikdy nezabýval a necítím se být k tomu kompetentní.
K vystoupení na zastupitelstvu města Hodonína nemusíte být občanem Hodonína. V souladu s článkem 15 platného jednacího řádu Zastupitelstva Města Hodonína může vystoupit i občan jiné obce, a to v případě, kdy vlastní na území Hodonína nemovitost. Ale ani tato podmínka není nezbytně nutná. V případě, že požádáte o slovo jako fyzická osoba nesplňující žádnou z podmínek daných jednacím řádem, tak o udělení slova rozhodne zastupitelstvo hlasováním. Myslím si, že je vysoce pravděpodobné úspěšné odhlasování udělení slova.

Stojíte-li o vystoupení, tak další ZM se bude konat 20.12.2011 v 15:00

S pozdravem J. Hýbner


…..