Kvantová fyzika

Z jiného (podstatnějšího) soudku


18.07.2019

Zdá se, že kvantová fyzika je opravdu velmi blízko k odkrytí podstaty našeho hmotného světa. Je to důvod častých blokací materiálů s touto tématikou? I když tento vědec přímo nevyslovuje „paradox kvantové fyziky“, tak de facto popisuje totéž, co kdysi na počátku 20. století popsal Albert Einstein ve své stejnojmenné práci. Hmota je produktem vědomí a právě proto fyzikální zákony nejsou neměnné a můžeme je zpochybnit. Ano můžeme. Nejprve však musíme změnit kolektivní vědomí. Níže presentované vědecké povídání je jen malou ochutnávkou toho, co presentují video-dokumenty níže, které jsem zde vystavil více než před 4-mi lety. 


28.06.2015

Pakliže jsem předchozí dokument označil za úžasný, tak následující dokument je pro mě osobně fascinující. Pohled Amita Goswaniho, doktora kvantové fyziky, na vztah vědomí a reality, na vesmírnou inteligenci, či podstatu boha je mi velice blízký.


01.04.2012

Úžasný dokument o samé podstatě reality – existuje-li vůbec nějaká. Největší záhada kvantové fyziky, kterou lidé nevyřešili, či lépe nepochopili od doby Alberta Einsteina doposud. Je náš svět jen holografickým obrazem informací zachycených na samém okraji vesmíru? Existují paralelní světy? Jaké jsou elementární částice hmoty?

Toto video je na Youtube i na serveru vimeo blokováno:

Proto se na něj můžete podívat jen zde:
(soukromý archiv)