Terezín

21.06.2018

Návštěva města Terezín, které v době vlády Josefa II. představovalo jednu ze dvou největších vojenských pevností na území dnešní ČR. Do historie se však nesmazatelně zapsal jako nacistický koncentrační tábor v době II. světové války. Nutno uvést, že tento koncentrační tábor nebyl vyhlazovací, ale shromažďovací. Centrum města představovalo tzv. židovské ghetto, které bylo nacistickou propagandou prezentované jako lázně, kde se měli „přesidlovaní“ Židé zotavit před cestou do nového domova. Malá pevnost pak představovala policejní věznici gestapa pro politické vězně a židovské provinilce. Přestože koncentrační tábor v Terezíně nebyl vyhlazovací, tak na následky špatného zacházení, tvrdé práce v nedalekém dole Richard, epidemie tyfu a jiných nemocí zde zemřelo mnoho tisíc lidí. V krematoriu, vystavěném v roce 1942 na příkaz nacistů, bylo spáleno více jak 30.000 obětí z Terezína a nedalekého koncentračního tábora v Litoměřicích.