Vyjádření

24.12.2015

Všem lidem přeji klidné prožití vánočních svátků v objetí láskyplných bytostí. Do příštího roku pak přeji, co možná nejširšímu okruhu lidí, hlavně poznání příčiny věcí, moudré a uvážené rozhodování, jakož i rozhodné jednání ve jménu správných věcí. „Osud neexistuje, je jen taková budoucnost, jakou si sami připravíme“.


01.03.2015

Pár slov ke smutné události v Uherském Brodu. O této tragédii jsem se dověděl od svých kolegů, legálních majitelů zbrojních průkazů, držitelů a nositelů legálně nabytých střelných zbraní. Mainstreamové sdělovací prostředky již přes rok více méně nesleduji.

Bez zbytečných slov poštu do „protivky“ štvavé kampani proti možnosti legální držby zbraní tuto úvahu. Kdyby na všech místech, kde kdy řádil „šílený“ střelec byl přítomen jeden jediný „nešílený“, legálně zbraň držící člověk, pak by za oním „šíleným“ střelcem s vysokou pravděpodobností nezůstalo tolik obětí, protože by mohl být včas zneškodněn právě jím.

„Šílený“ člověk si vždy může najít způsob jak někomu ublížit. A nemusí k tomu vždy použít střelnou zbraň. Mějte to prosím na paměti a nenechte se „zblbnout“ médii, která nestojí na straně obyčejného člověka. Přemýšlejte … Třeba o tom, proč nám nejsou předkládány statistiky zločinů spáchaných nelegálně versus legálně drženými zbraněmi.


05.06.2013

Vyjádření mé osoby k okolnostem odvolání pana starosty Mgr. Igora Taptiče pro týdeník 5 + 2 s datem vydání 30.05.2013 – zde.


…..