Obytňák

24.04.2015

Tak zase po určitém čase jeden projekt pro radost – pokus o výrobu spací nástavby na klasický přívěsný vozík za osobní automobil. Fotky budou přibývat jak bude chuť a čas na práci.


Jaký řidičák potřebujeme při jízdě s přívěsem?

V jakých případech při jízdě s přívěsem potřebujeme oprávnění B+E a kdy stačí jen skupina B? Podle Ministerstva dopravy České republiky je situace následující:

Skupina B
V úvahu přicházejí v zásadě dva možné způsoby řízení jízdních souprav s řidičským oprávněním skupiny B.

1) K motorovému vozidlu, které má kromě místa řidiče nejvýše osm míst k sezení a jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 750 kg. Souprava tedy může mít následující složení: motorové vozidlo + přípojné vozidlo až = 4 250 kg jízdní souprava (ve všech uvedených případech se jedná o maximální přípustnou hmotnost).

2) Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje k řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla a přívěsu, pokud maximální přípustná hmotnost soupravy nepřevyšuje 3 500 a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost motorového vozidla. V tomto případě již neplatí omezení maximální přípustné hmotnosti přípojného vozidla 750 kg, přípojné vozidlo tedy může být těžší. Jediným omezením hmotnosti přívěsu zde je, že jeho maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost tažného motorového vozidla. Pro celou jízdní soupravu pak platí omezení spočívající v nepřekročitelné maximální přípustné hmotnosti na nejvýše 3 500 kg. Příklad takové jízdní soupravy může být následující: tažné motorové vozidlo o maximální přípustné hmotnosti 2 000 kg, s pohotovostní hmotností 1 500 kg, spojené s přípojným vozidlem o maximální přípustné hmotnosti nejvýše do 1 500 kg, to je jízdní souprava o maximální přípustné hmotnosti do maximálně 3 500 kg.

Skupina B+E
V rámci řidičského oprávnění B+E můžete řídit motorové vozidlo, k jehož řízení postačuje skupina řidičského oprávnění B, přičemž k němu můžete připojit přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti nad 750 kg. V případě řidičského oprávnění skupiny B+E neplatí omezení maximální přípustné hmotnosti soupravy do 3 500 kg. (zroj)


17.08.2016

Již vícekrát jsem byl dotazován ohledně legislativy spojené s tímto mým projektem. Zda se musí někdo něco hlásit, přihlašovat, požadovat apod. Proto níže uvádím svou odpověď na poslední položený dotaz:

Také jsem se domníval, že s touto nadstavbou není třeba nic řešit. Dle vyhlášky je limitována jen šířka přípojného vozidla kategorie M1, a to 2,5 metru (vyhláška č. 341/2014 Sb. §16 ods. (1) písmeno a) – 1.). Já mám budku širokou 2 metry. Dle příslušných předpisů to není ani PŘESTAVBA (vyhláška č. 341/2014 Sb. §29), protože nemám žádné trvalé zásahy do původní konstrukce vozíku (nezměnil jsem ani jednu podstatnou část mechanizmu nebo konstrukci silničního vozidla). ALE dle technika ze stanice STK, který se na moje dílo díval na webu, by mi technickou na to nedal. Kdybych ho měl citovat přesně, tak to bylo: „nevím proč, ale asi ne“. Takže jsem uvízl v jakémsi vakuu. S budkou normálně jezdím a čekám až mě zastaví policie a uvidím. Dle mého nejlepšího vědomí a svědomí nic neporušuji a stále mám přípojný vozík kategorie M1 s naloženým nákladem ve tvaru kvádru nepřesahujícím stanovené limity. Až pojedu na STK, tak nadstavbu velmi rychle s 3-mi kamarády sundám a po STK zase nasadím. Bohužel Vám nemohu dát jednoznačnou odpověď, protože se ji nepodařilo zjistit ani mě. Krásný den J. Hýbner



12.06.2018

Když už jsou na kempování jen dva, tak lze pohodlně přespat i v osobním autě. Chevrolet Orlando je k tomuto účelu přímo stvořený. Druhá řada sedadel po sklopení vytvoří dokonalou rovinu s kufrem (tedy vlastně s třetí řadou sklopených sedadel) a vznikne tak letiště, které má na délku bezmála 2 metry. Když se k tomu přidá „na míru“ vyrobená molitanová matrace, tak je tento druh přespání opravdu příjemný.


Přestavba Citröenu Jumper 2017 na obytné auto
 
Přestavba Ford Transit na obytné auto