VK


 • 2024.03.01 – Karma v unitárním prostoru
 • #karma se zapisuje do Akašických záznamů; #pokud člověk po smrti uvízne v prostoru unitáru (nepostoupí do jiné časoprostorové iterace /ten, kdo neuvěří v Ježíše Krista/) tak právě tam se jeho špatné skutky obrátí pro němu (lidé jsou trýzněni vlastními špatnými skutky ze své biologické iterace); #unitární prostor = „bezsvětí“, neezistence času, kauzality, myšlenka ovládá hmotu; #v jiné časoprostorové iteraci nemá karma vliv;

 • 2024.03.01 – Syndykát – Archonti – business s Progos, výživa ze substancí z lidských těl
 • #jednotlivé entity Syndykátu nejsou v pozici nadřízených k Progos – vztah funguje na bázi obchodu; #Archonti se živí substancemi těženými z lidských těl (hormonální struktury); #Mocní tohoto světa dodávají lidská těla výměnou za přenechání absolutní moci nad planetou Země; #Existuje jediná výjimka – planeta Země nesmí být zničena; #Planety s kyslíkatou atmosférou jsou velmi vzácné v celém vesmíru; #většina obydlených planet má sirovodíkovou atmosféru; #Reptiliens – obyvatelé planet se sirovodíkovou atmosférou – kyslík je pro ně prudký jed; #Země – zajímavý zdroj pro jejich obživu;

 • 2024.02.23 – Rothariáni, židokřesťanství, Ježíš 
 • #Rothariáni – členové rudých cechů = Tovaryšstvo Ježíšovo (později přivlastněno Jezuity) představují propojení křesťanství na židovské procesy řízení; #Rothariáni uznávají Ježíše jako jednoho z proroků; #Ježíš nebyl Žid, ale Aramejec (Aramejci jsou sice zařazování mezi tzv. semitské národy, ale doslova se nesnášeli s Židy a vedli s nimi ozbrojené konflikty); #Židokřesťanství je jedna velká lež – umělý projekt vyrobený Rothariáni (cech, ze kterého vyšli i Rothschildové – „rudý štít“; #Jediné centrální banky na světě, které nejsou pod kontrolou domu Rothschild = CB Kuby, CB Severní Koree, CB Iránu; #Rothariáni = nositelé pokrevní linie „Amšelach Haredim“; # v kostelech se o Ježíši hovoří jako králi Izraele = INRI = „Iesus Nazarenus Rex Judae“ = Ježíš Nazaretský král Židů ; #Jak je to možné, když Ježíš nikdy nebyl král Židů a byl to Aramejec? Blamáž; 

 • 2024.02.16 – Syndikát – ARCHITEKTI – majitelé planety Země a jiných obyvatelných planet
 • #globalisté (progos) = správci planety Země; #syndykát provedl teraformaci Země z neobyvatelné do obyvatelné planety; #globalisté se dostali ke kompendiu vědomostí Nephilim „Amšelach Haredim“, které jsou zakódovány v DNA původní civilizace vycházející z Abrahámovi linie (z linie samotných Anunnaki); #kompendium obsahuje i technologické vědomosti – jaderné zbraně a získáním jaderné zbraně se globalisté dostávají na partnerskou úroveň syndikátu; #Nephilim (Anunnaki) jsou viněni syndikátem z vyzrazení kompendia, protože jeho vložením do DNA de facto zanechali podpisovou stopu; #Informace vložená do DNA = uchování informace na milióny let;

 • 2024.01.12 – Řízení sametové revoluce
 • #STB pod vedením druhého oddělení KGB; #agent Zifčák a jeho divadlo se zabitým studentem Martinem Šmídem; #organizační role velkých podniků a místních stranických organizací; #generální stávka na příkaz v rámci pracovní doby; #lidé nevyjdou do ulic bez nové masivní organizace velké stávky; #chyba je zkrátka v českém národě, který je natahovací, gumový a splachovací; #český národ musí někdo zorganizovat, připravit a hlavně mu vysvětlit, proč musí vyjít do ulic; #vláda si s národem může dělat co chce; #tragédie národa;

 • 2024.01.12 – Prokletí českého národa aneb ukradené carské zlato
 • #ukotvení českého národa – Masařík Redlich (T.G.M.) – levoboček Franze Josefa a svobodný zednář, člen Vídeňské Grande Loge, který se v Chicagu dohodl s iluminátem Woodrow Wilsonem na ukotvení první svobodozednářské republiky na světě s názvem Československo = „Chicagský dekret o vzniku Československa“; #modrý klín české vlajky = cíp Davidovy hvězdy; #Woodrow Wilson obdržel část „legionářského“ ukradeného carského „jantarového pokladu“ jako platbu Američanům za vznik samostatného Československého státu; #zbytek zlata převezen do Československa a použit k založení Živnobanky ke správě státních financí; #prokleté zlato zavražděním carské rodiny a tím prokletí celého národa (okultní rovina); #národ bez vlastní svrchované vlády – vždy jen vlády lokajské; #nesamostatný národ neschopný změny „zdola“;

 • 2023.12.15 – Autoregulus – DNA – Eugenické záření – míchání ras
 • #degenerace DNA po určitém počtu generací (iterací); #smíchání s jinou rasou brzdí degeneraci, ale ztrácí se výjimečné vlastnosti typické pro každou rasu = dojde ke zprůměrování DNA; #eugenické záření (vliv prostředí) způsobuje genetické změny lidské populace; #10-15% populace je imunní proti eugenickému záření (= alternativa = odpůrci změn); #Calhounův experiment;

 • 2023.12.08 – Akašické záznamy, Abrahámova linie
 • #kolektivní vědomí = hluboké nevědomí (Freud) = unitární prostor = přístup k akašickým záznamům; #mozek není paměťové médium, ale rozhraní (přijímač a vysílač), prostřednictvím kterého každý člověk ukládá své emoce, prožitky, sny, všechna data do svého vyhrazeného prostoru v rámci akašických záznamů. Každý člověk má k tomu účelu unikátní frekvenci pro svůj záznam; #lidé na vyšší úrovni vědomí se dokáží připojit na cizí záznam a tím sdílet informace jiného člověka (prožít jeho zážitky, převzít jeho informace); #schopnost nejvyšších globálních elit (agenti) s vysokým vyvinutím mozku, které se získává dlouhým životem (více jak 250 let); #Abrahámova linie Amšelach Haredim (věk až 850 let – viz. Bible); #pouze čas umožňuje mozku tento rozvoj; #výmejčně tuto schopnost může jedinec získat v případě vývojové poruchy mozku. 

 • 2023.12.08 – Akašické záznamy a lidský mozek
 • #; #; #; #; #; #; #; #; #; #; #;

 • 2023.12.08 – Akašické záznamy
 • #; #; #; #; #; #; #; #; #; #; #;

 • 2023.12.08 – Nedoložitelné počátek projekce
 • #; #; #; #; #; #; #; #; #; #; #;

 • 2023.12.01 – Zrychlující se rozpínání vesmíru
 • #; #; #; #; #; #; #; #; #; #; #;

 • 2023.12.01 – Židé versus Sionisté
 • #Židé se ortodoxně řídí Tórou (covenant – smlouva s Bohem – desatero), sionisté Talmudem; #Tóra zakazuje Židům mít vlastní stát a vybudovat nový chrám do příchodu mesiáše. Židé neuznávají stát Izrael. Sionisté jsou přesvědčeni (halachistické procesy), že mají právo na vlastní stát (přesto, že mesiáš ještě nepřišel) = popření smlouvy s Bohem; #Chasidé = ruská židovská sekta = Chabad Lubavič, která je silně sionistická, ale přitom stojí silně proti londýnskému centru světových sionistů; #Jednoznačné rozlišení je možné jen podle postoje k státu Izrael; #ortodoxní Žid nezabije ani v sebeobraně. Raději se nechá zabít. Proto odmítají např. i vojenskou službu;

 • 2023.12.01 – BRICS – NWO – Globalistický proces
 • #; #; #; #; #; #; #; #; #; #; #;