Protikorupční audit – o.s. OŽIVENÍ

První výstup z protikorupčního auditu – Mapa korupčních rizik v oblasti zadávání veřejných zakázek města Hodonín

Hodnocení oblasti zadávání veřejných zakázek v Hodoníně s vytýčením slabých stránek a vytýčením doporučujících opatření k posílení transparentnosti a eliminaci korupčních příležitostí.

Průvodní mail od Štěpána Rattaye (1.12.2011)

Vážení, zasíláme Vám zprávu jejímž obsahem je Mapa korupčních rizik oblasti zadávání veřejných zakázek, kterou jsme sestavili na základě vámi poskytnutých podkladů. Zpráva také obsahuje navržení jednotlivých protikorupčních opatření. Očekáváme vaši zpětnou reakci. Dále bychom Vás rádi požádali o navržení termínu pro uskutečnění pohovoru s kompetentním pracovníkem úřadu, do jehož gesce oblast veřejných zakázek spadá. Prosím o zaslání návrhu termínů do 7.12., pokud z vaší strany bude možné pohovor uskutečnit do konce tohoto roku, budeme jej preferovat.

S pozdravem

Štěpán Rattay, Oživení, o.s.

Moje odpověď (2.12.2011)

Dobrý večer Štěpáne.
Prostudoval jsem si Vámi zaslanou Mapu korupčních rizik v oblasti zadávání veřejných zakázek. Mohu konstatovat, že v podstatě souhlasím se všemi poznámkami a navrženými doporučeními. Musím však ale uvést, že se domnívám, že se v tabulce v bodě RIZIKO č.4: Manipulace při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (strana č.9) nachází drobná chyba. Atribut tabulky „+ monopol moci“ u charakteristiky „vysoký“ je uvedeno, že „u zakázek s hodnotou do 500 tis. Kč, kdy …….rozhoduje příkazce operace – vedoucí odboru. Domnívám se, že „naprostý monopol“ příkazce operace dle interního předpisu existuje u VZMR do částky 150 tis. Kč. Možná, že už ovšem v tuto pozdní dobu mám sníženou schopnost vnímání.

K navrženým doporučením – velice se mi zamlouvá návrh rozšíření Průvodního listu zakázky o všechny navržené kategorie umožňující v podstatě dokonalou průběžnou systematickou kontrolu veřejné zakázky.
Důležité je však uvést, že nedovedu posoudit náročnost navrhovaných opatření na lidské zdroje. To je parketa tajemnice městského úřadu. Věřím, že nové politické vedení radnice bude mít také zájem seznámit se s Vašimi závěry a s názory kompetentních zaměstnanců MěÚ na Vámi navrhovaná opatření.
Jen pro úplnost uvádím, že do dnešního dne mi nové politické vedení neoznámilo jméno kontaktní osoby pro oblast protikorupčního auditu z řad současné politické reprezentace.

Toliko za mou osobu.
S pozdravem a přáním hezkého víkendu

Jarda Hýbner


Netolerujte korupci – nové klipy občanského sdružení OŽIVENÍ – ZDE

Protikorupční audit (jsem rád, že jsem měl možnost to dotáhnout do konce):

Dne 13.10.2011 jsem se spolu s JUDr. Vítězslavem Krabičkou zúčastnil tiskové konference „SEDM STATEČNÝCH V BOJI PROTI KORUPCI“ konané v 11h v Americkém centru v Praze, čímž byl oficiálně zahájen protikorupční audit „statečných“ měst Karlovy Vary, HODONÍN, Lanškroun, Černošice a obcí Psáry, Srch a Tisá. V rámci konference jsem vystoupil s projevem, jehož podobu je možné nalézt ZDE

Přál bych si, aby mé odvolání z pozice místostarosty a iniciátora protikorupčního auditu nemělo na  průběh auditu vliv.

  • Oficiální tisková zpráva OŽIVENÍ
  • Ve zprávách rádia Impuls zaznělo     
  • Prohlédněte si smlouvu města Hodonína a občanského sdružení OŽIVENÍ

       

Níže přikládám mailové korespondence v rámci přípravy protikorupčního auditu, o kterém jste se mohli dočíst v jiných rubrikách mých webových stránek. Tyto informace osobně považuji za dostatečné k prokázání čistoty mých úmyslů v oblasti protikorupčních opatření.


…..