SDM230 ModBus do HA

06.12.2023

Integrace 1F elektroměru SDM230 ModBus do Home assistenta:

Potřebné komponenty:

Na internetu je k nalezení mnoho návodů, které ovšem ne všem fungují. Zapojení na straně elektroměru SDM230 ModBus je OK:

Ovšem bude třeba provést drobný zásah na převodníku RS485. Mezi kontakty B- a A+ je osazen SMD odpor R14 120Ω, který však prochází přes nepropájený kontakt R13. Odpor je tedy de facto nepřipojený. Je tedy potřeba propojit R13 a tak dostat tento odpor mezi kontakty B- a A+. Současně bude potřeba připojit další odpor 120Ω přímo na svorkovnici ModBus mezi 5 a 6. Ve výsledku tak bude na datovém vedení celkový odpor 60Ω.

Nyní se podíváme na stranu připojení převodníku RS485 a ESP modulu. Někomu funguje kombinace ESP8266 + převodník RS485 při výše zobrazeném připojení a někomu ne. Někomu funguje tatáž kombinace, ale při použití jiných pinů na ESP8266. GPIO12 (D6) – pro TX a GPIO14 (D5) – pro RX.

Ovšem v mém případě to nefungovalo na 100%. Z elektroměru se do TASMOTY vyčítaly jen některé parametry. Nevyčítala se Energy Today, Energy Yesterday, Energy Total a ani Export Active.  100%ní funkčnosti vyčítání dat z SMD230 do TASMOTY jsem dosáhl až s originál deskou ESP32 NodeMCU při použití PINů (3V3, GND, GPIO13 (TX) a GPIO14 (RX)). Poznámka – u ESP32 není možné použít GPIO12 pro TX, protože „Pin12 must be low during boot“, což prakticky znamená, že při jeho použití pro TX a obnovení napájení ESP32 nenaběhne na ESP32 wifi a celý komplet je tak off-line.

Ovšem i tak zbývá jeden problém k vyřešení. Do Home Assistenta se prostřednictvím MQTT a integrace TASMOTA vyčítá 10 prvních parametrů. Poslední 11-tý „Export Active“ se mi zatím v HA nezobrazuje.

Jakmile se mi problém podaří vyřešit, tak článek doplním.

Ať se daří -JH-


Instalace tasmoty do ESP vývojové desky:

  • Připojit ESP modul USB kabelem k PC
  • Na internetu najet na stránku pro instalaci TASMOTY
  • Nainstalovat TASMOTU (tasmota-sensors), zadat WIFI a „navštívit zařízení“
  • Z URL zobrazené stránky zkopírovat IP adresu zařízení, jít na router (třeba přes winbox) na DHCP server, najít dynamickou IP adresu ESP modulu, MAKE STATIC a pro jistotu ji zadat ve FIREWALLU na BLACK LISTU jako bezpečné síťové zařízení.
  • V nastavení tasmoty – nastavení MODULU – pro GPIO 12 – vybrat možnost SDM230 TX a pro GPIO 14 – vybrat možnost SDM230 RX a uložit.
  • Po restartu opět natavení tasmoty – nastavení template – a nastavit totéž, co v předchozím kroku.
  • Po restartu v consoli příkazem „baudrate“ zkontroluj, že je baud rate nastavena na hodnotu 9600, což je výchozí baud rate na elektroměru Modbus (pro jistotu zkontroluj také na elektroměru).
  • Potom v nastavení tasmoty nastav MQTT pro integraci do HA
  • Dále v nastavení tasmoty – OSTATNÍ – nastav smysluplné Device Name – např. Tasmota_Modbus a na dalším řádku Friedly Name – např. Modbus

ESP32 NodeMCU – PINout:


ESP8266 – PINout: