Uložení CTCSS – UV-5R

Návod na uložení CTCSS/DCS pro Baofeng UV-5R (zdroj ELIX s.r.o)

Vzhledem k tomu, že programovací software na Baofeng UV-5R je nedokonalý, tak jsme vám připravili stručný obrázkový návod, jak nastavit a uložit CTCSS nebo DCS k určitému kmitočtu aniž by program zkolaboval a „spadl“. Pokud se budete snažit ke kmitočtu nastavit např. CTCSS 123 Hz a poté myší překliknete na další řádek, program zahlásí chybu a spadne (viz. obrázek)


Zde je stručný návod jak tuto nedokonalost obejít:

1.krok: Pro demonstraci jsme zvolili první sdílený kmitočet 448.490 MHz na pásmu UHF s vysokým výkonem 4W. V tuto chvíli nemáme žádný CTCSS nebo DCS nastavený a můžeme myší klidně překliknout na jiný řádek a program funguje dál. Viz. obrázek:


2.krok: Myší klikneme na příslušném řádku na hodnotu OFF v kolonce CTCSS/DCS Dec aby se objevila šipka dolů a nápis OFF zmodral. Viz. obrázek:


3.krok: Nyní ručně (pozor, ne výběrem ze seznamu!!) napíšeme na klávesnici 88.5 (pozor, tečka, nikoliv čárka). Viz. obrázek:


4.krok: Nyní když máme ručně napsáno 88.5, otevřeme seznam kliknutím na tlačitko v červeném kolečku. Tabulka se rovnou otevře na hodnotě 88.5, kterou jsme ručně napsali.


5.krok: Nyní klikneme na hodnotu 88.5 v seznamu a tato hodnota se objeví i na řádku CTCSS/DCS Enc. Viz. obrázek:
Poznámka: nyní nesmíte myší kliknout např. na další řádek v tabulce, nebo program zahlásí chybu a spadne, jak bylo popsáno na začátku tohoto návodu!!!


6.krok: Nyní klikneme na horním panelu na ikonu EDIT, otevře se seznam a klikneme na CHANNEL INFORMATION! V tuto chvíli se zdárně vámi zvolený CTCSS nebo DCS uloží ke kmitočtu.


7.krok: Nyní máme uložený CTCSS 88.5 Hz ke kmitočtu 448.490MHz a můžeme klidně přejít k dalšímu řádku, aniž by program spadl. Viz. obrázek:


Pro kmitočty na dalších řádcích postup opakujte.

Snad vám tento návod pomohl s nastavením vaší vysílačky Baofeng.

Ing. Martin Mladenov, ELIX s.r.o.


…..