Nečipujte nás

odesílatel: zastupitele@necipujtenas.cz
komu:        jaromir.hybner@gmail.com
datum:      1. května 2013 8:32
předmět: Spolupráce ve věci informování veřejnosti – Nesouhlas s povinným čipováním

„Dobrý den pane inženýre Hýbnere,

obracím se na Vás s důvěrou dle informací, které jste zveřejnil na Vašem osobním blogu (viz výše) a kde se snažíte informovat veřejnost a Vaše voliče o tématu tzv. „čipování“. Společně s kolegy jsme v únoru 2013 založili web www.necipujtenas.cz , mj. pomocí něhož se snažíme upozorňovat nejen občany České republiky na rizika spojená s povinnou implantací mikročipů do živých organismů. Byli bychom velmi rádi za Vaše písemné stanovisko k této otázce.

Prosím prostudujte si naše argumenty, které jsme obzvláště zveřejnili na našich internetových stránkách v sekci Fakta. Budeme velmi rádi za Vaše návrhy a podněty k řešení této problematiky a k ochraně občanů Hodonína před riziky, které vynucování čipování přináší.

V poslední době se stále častěji setkáváme se situacemi, kdy se představitelé moci výkonné/zákonodárné pokoušejí dle svých nových zákonů a obzvláště obecních vyhlášek vstupovat do otázek víry, osobního přesvědčení a svědomí lidí, které jsou garantovány jakožto nedotknutelné Božím Přirozeným právem1 a z hlediska lidské spravedlnosti také Listinou základních práv a svobod ČR2 v čl. 15 a 16: „Tato práva mají absolutní charakter v tom smyslu, že nikdo nemůže být podroben takovému opatření, jehož cílem je změna procesu a způsobu myšlení, nikoho nelze nutit, aby změnil svoje myšlení, náboženské vyznání nebo víru. Při jejich ochraně se jedná o respektování vnitřního rozměru těchto práv, který vylučuje jakýkoliv nátlak nebo ovlivňování myšlení, svědomí a náboženského vyznání. Tato práva v důsledku jejich absolutního charakteru není proto možné omezovat zákonem.3 Máme konkrétně na mysli snahy o prosazení zákonů nebo vyhlášek o tzv. „povinném (nikoliv dobrovolném) trvalém označování – ´čipování´ – lidských bytostí nebo zvířat chovaných v domácnostech České republiky k nevýdělečným účelům, která necestují mimo hranice ČR. Toto téma již hýbe řadou měst, vesnic ČR.

Rádi bych tedy poprosili o Vaše vyjádření, zda máte na tuto oblast vytvořeno jasné veřejné stanovisko. Mohl byste prosím sdělit k této věci Vaše vyjádření nebo alespoň poprosit o zprávu některého z Vašich kolegů, kteří se již touto otázkou zabývali? Rád bych s Vašim  svolením posléze použil prameny, a texty, které bych od Vás obdržel pro přípravu svého článku. Je velice pravděpodobné, že v brzké době se Vás budou na takové otázky ptát další občané, kteří si nebudou vědět rady: jak postupovat. Evropská komise se touto otázkou např. zabývala ve své Zprávě z 16.3.2005 („Opinion n°20 – 16/03/2005 – Ethical aspects of ICT Implants in the Human Body“ viz http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/avis20_en.pdf ) a shledala vůči implantaci mikročipů celou řadu etických výtek. Řada dalších mezinárodních institucí, organizací a významných osobností svobodného světa varovala před riziky trvalého označování tzv. „čipování“ a budoucími trendy.

 • K těmto rizikům patří např.:
 1. různé formy vážných zdravotních komplikací včetně možného vzniku rakovinotvorného bujení, neurologických poruch a dokonce smrti
 2. právní a etické otázky spojené s porušováním přirozených práv a svobod garantovaných ústavním pořádkem České republiky a Evropskou unií
 3. zneužití pravomocí veřejného činitele včetně hrozby neoprávněného nakládání s daty v nově budovaných a mezinárodně propojovaných databázích, šikana atd.
 4. hmotné aj. škody.

Děkuji Vám za Vaše vstřícné-písemné vyjádření k této pokorné prosbě. S přátelským pozdravem a Božím Požehnáním Vás zdraví

———-

odesílatel:  jaromir.hybner@gmail.com
komu:        zastupitele@necipujtenas.cz
datum:      1. května 2013 20:27
předmět:   Re: Spolupráce ve věci informování veřejnosti – Nesouhlas s povinným čipováním

Dobrý den,

před tím, než se vyjádřím k problematice čipování živých organismů, mi dovolte lehké představení se. Jsem hodonínským zastupitelem – to je pravda. Považuji však za naprosto zásadní sdělit, že se nepovažuji za politika. Jsem bez politické příslušnosti a nikdy nebudu členem žádné politické strany. Jsem naštvaný občan, který přestal být pasivní a někteří spoluobčané, kteří sdílejí můj pohled na „svět“ mě zvolili. Jsem zapřísáhlý odpůrce parlamentní demokracie a celoživotně usiluji o změnu ústavy ČR ve smylu posílení přímé demokracie s jasnou trestně právní odpovědností jednotlivců ve veřejných funkcích. Nepovažujte tedy mé osobní názory za názory politické. Můj web používám pro prezentování svých osobních názorů, a to mnohem déle než 3 roky, co poprvé v životě vykonávám funkci zastupitele města.

Co se týká čipování živých organismů, tak jsem samozřejmě zásadně proti. Z Vašeho webu jasně vyplývá, že brojíte proti čipování „domácích mazlíčků“. Mylím si, že většina lidí nemá ani ponětí, že to je jen chabý začátek. Smyslem čipování je očipovat na konec všechny lidské bytosti. Nedokážu bohužel vměstnat ucelený výklad, který zahrnuje „Nový světový řád“, „Fema campy“, „společenství Bilderberg“ apod. do pár vět. Obecně se dá říci, že očipování bytostí se rovná nové – absolutní totalitě. Naprostá ztráta svobody ale není to nejhorší. Pravým smyslem RFID čipů je zvýšit úroveň ovladatelnosti živých bytostí!!!

Velice však pochybuji, že se lidé nechají varovat. Jsem velice smutný, rezignovaný a poučený. Debilizace lidstva dosáhla sebedestruktivní hranice. Média ovládaná zlořády vymývají mozky širokým masám lidí, kteří ztrácejí schopnost samostatného myšlení a rozhodování. Lidé vůbec netuší, co se kolem nich děje. Zdebilizovaná část lidí považuje za normální, že nejdůležitější zprávou dne je zpráva o barvě botiček dcery premiéra, které si dnes koupila u příležitosti svých narozenin. Další početnou skupinu obyvatelstva představují občané, kteří díky katastrofálnímu politicko-ekonomicko-sociálnímu systému žijí na samé hranici bídy. Tito lidé mají plno práce s tím, aby si zajistili základní životní potřeby a nezajímají se o další dění. No a pak jsou lidé rezignovaní a odrazení, kteří už nechtějí slyšet vůbec nic. Když vidím, jak se tento národ nechá dobrovolně „masakrovat“ současnou vládou, tak nevidím důvod, proč by měli masově projevovat nesouhlas s čipováním. Myslím si, a je to smutné, že spousta lidí podlehne kampani, která bude vedena v duchu hesel: „bojíte se, že se vám ztratí dítě?, bojíte se, že vám někdo unese dítě? Když ho necháte očipovat, tak vám ho policie najde do půl hodiny kdekoli na Zemi“. Historie se bude opakovat. Recept je vždy stejný – nejprve v lidech vyvolat strach z něčeho (je jedno z čeho) a lidé následně budou ochotně souhlasit s omezením svých práv za cenu např. vyšší bezpečnosti. Funguje to skvěle! Poslední případ je např. masáž médií ohledně KLDR.

Závěrem tedy uvedu následující. Nejsem politik. Vyjadřuji své názory svobodně prostřednictvím svého webu, protože jen tato forma zabezpečí, že má vyjádření nebudou překroucena a manipulována. Informace z mého webu můžete volně šířit. Nebudu však formulovat žádné speciální prohlášení ke konkrétnímu účelu formou „politického žvanění“. Přeji Vám mnoho úspěchů ve Vaší správné věci. Věřím, že můj osobní postoj je pro Vás srozumitelný a pochopitelný.

Pěkný večer

J. Hýbner

———-

odesílatel: zastupitele@necipujtenas.cz
komu:        jaromir.hybner@gmail.com
datum:      1. května 2013 21:33
předmět:   RE: Spolupráce ve věci informování veřejnosti – Nesouhlas s povinným čipováním

Dobrý večer pane inženýre Hýbnere,

chtěl jsem Vám velice poděkovat za Vaše vstřícné vyjádření a samozřejmě Vás plně respektuji. Jsem moc rád, že ve Vás má Hodonín zastupitele, který nebude nikdy hlasovat pro povinné čipování na zastupitelstvu města, což z Vašeho Emailu vyplývá. Prosím Vás: pokud byste měl na stole návrh vyhlášky o povinném čipování a dostal byste se k informacím např. o „čipovací lobby“, která něco takového bude prosazovat, nebo budete disponovat jinými závažnými informacemi, tak si dejme o tom vědět. Moc Vám děkuji.

Pokud byste byl ochoten připojit Svůj podpis pod internetovou podobu Petice proti čipování spolu s Vašimi kolegy z Hodonína: určitě by to prospělo informování veřejnosti a nám všem v našem snažení. Odkaz je zde: http://www.petice24.com/petice_proti_trvalemu_oznacovani_-_cipovani_psu__ted_ostrava

O spoustě témat, která popisujete, jsem již v minulosti psal také na svém osobním blogu (Fema Campy, Bilderberg atd. – stovky stran textu), který mi zcenzurovali a zlikvidovali, takže vím moc dobře, o jak vážné téma jde.

Náš web se zabývá mimo občanského nesouhlasu s čipováním zvířat také rostoucími snahami o čipování lidí. Publikujeme k tomu taktéž již řadu článků. Uvědomujeme si, že čipování zvířat je nyní v Česku jakýsi 1. stupeň k „vyšším a horším cílům“.

Děkujeme Vám s kolegy za Vaše svolení k publikaci Vašich materiálů z Vašeho osobního blogu: samozřejmě s uvedením patřičného odkazu. Velice to pomůže v informování veřejnosti.

Pokud bychom s kolegy měli cestu do Hodonína, rádi bychom Vás v případě Vašeho času případně navštívili, nebo kdybyste Vy měl cestu do Ostravy a bylo by to možné, tak se s Vámi také rádi setkáme.

Chtěl jsem Vás tedy ještě poprosit o možnost zařazení Vašeho jména na seznam významných osobností a organizací, institucí, kteří s čipováním nesouhlasí, jelikož z Vašeho Emailu to jasně vyplývá. Link na seznam na našem webu je zde:

http://www.necipujtenas.cz/fakta/pravnicke-a-fyzicke-osoby-ktere-upozornily-na-rizika-a-komplikace-tzv-cipovani/

Pokud byste mi mohl prosím v případě Vašeho času linknout do Emailu nějaký článek na Váš blog o čipování, velice byste mi pomohl s vyhledáváním patřičných informací u Vás na Vašem blogu. Děkuji.

Ještě jednou Vám děkuji za Vaše vstřícné-písemné vyjádření k mé pokorné prosbě. S přátelským pozdravem a Božím Požehnáním pro Vás a Vaší rodinu Vás srdečně zdravím

Mgr. Radek Přepiora (fyz. osoba/občan ČR/analytik, publicista, on-line media)
Jaromíra Šamala 675/17, 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou

———-

odesílatel:  jaromir.hybner@gmail.com
komu:        zastupitele@necipujtenas.cz
datum:      1. května 2013 22:59
předmět:   Re: Spolupráce ve věci informování veřejnosti – Nesouhlas s povinným čipováním

Zdravím Vás taktéž ještě jednou,

Nemám žádného problému s ničím, co jste v mailu uvedl. Petici jsem již podepsal. Nemám problém ani s uveřejněním svého jména na seznam osobnostní, které nesouhlasí s čipováním (pokud tedy vyhovuji podmínce „osobnost“). Jsem hrozně rád, že vím o dalším člověku, který „je informovaný“. Cenzura v dané věci mě vůbec nepřekvapuje. Já publikuji na svém vlastním serveru, který zatím nebyl atakován – cenzura není možná.

Jinak je Váš závěr správný – nikdy nepodpořím žádnou formu čipování. Co se týká mých kolegů, tak musím konstatovat, že v podstatě žádné nemám. Nedělám v politice kompromisy, nehandluji v hlasování a řídím se jen vlastním rozumem, srdcem a úsudkem. Vlastní nitro mi dává odezvu, zda konám správně. Tento přístup a mé vlastnosti mě vylučují z komunity tradičních politiků, o kterou však absolutně nestojím. Kandidovat již nehodlám – nechci zastupovat pasivní občany, kteří stále nepochopili podstatu občanské společnosti. Vy jste jednou ze světlých výjimek. Díky bohu za to.

Mějte se krásně
J. Hýbner

———-

odesílatel:  zastupitele@necipujtenas.cz
komu:        jaromir.hybner@gmail.com
datum:       1. května 2013 23:18
předmět:   RE: Spolupráce ve věci informování veřejnosti – Nesouhlas s povinným čipováním

Dobrý večer pane inženýre Hýbnere,

přijměte prosím poděkování ode mne, od mých kolegů a známých a vůbec od všech občanů, kteří již podepsali naší elektronickou formu Petice. Nyní jste k nim přibyl také Vy a je nám tedy velkou ctí.

Naprosto rozumím Vašemu rozladění z tzv. „reálné politiky“. Nicméně bylo by škoda, aby už v politice zůstali jen „NE-lidé“. Vždycky je dobré mít i v té „smečce vlků“ svého „insidera“, který se obětuje a ve vhodnou chvíli sdělí veřejnosti včas rozhodující informace, aby lidem pomohl. Nebo může nastat situace, kdy bude třeba k zastavení něčeho „hrozného“ právě ten jeden hlas dobrého člověka.

Moc Vám tedy ještě jednou děkuji za naši dosavadní korespondenci a za všechna Vaše vyjádření. Znamenají pro nás všechny tady v Ostravě opět další vítanou podporu.

S přátelským pozdravem a Božím Požehnáním pro Vás a Vaší rodinu Vás srdečně zdravím

Mgr. Radek Přepiora (fyz. osoba/občan ČR/analytik, publicista, on-line media)
Jaromíra Šamala 675/17, 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou

———-

 

 

 

3 komentáře: Nečipujte nás

 1. Admin napsal:

  Dobrý den, návštěvníci Vašeho blogu mohou hlasovat v anketě idnes proti povinnému čipování. Je zde již přes 5.000 hlasů, které požadují zastavení „čipovací laviny“. Děkujeme také za Váš hlas, který je velice důležitý. Odkaz zde: http://ostrava.idnes.cz/primator-ostravy-dostal-cip-dg1-/ostrava-zpravy.aspx?c=A130425_1921583_ostrava-zpravy_jog

 2. Necipujtenas.cz napsal:

  „Evropská komise: Necestujete = Nečipujete! SK“

  PARLAMENTNÍ VOLBY JSOU ZA DVEŘMI !!! – 25. a 26.10.2013 !!!

  Krátce z obsahu článku: „Společenství webu Necipujtenas.cz opakovaně informuje o aktuální „Velké slovenské čipovací aféře“, která má svůj jasný význam také pro české prostředí. Jak jsme již psali: Globální „čipovací lobby“ chtěla zmást většinu Slováků tak, aby mohlo v jejich zemi dojít k mylnému výkladu evropského i národního práva o čipování domácích mazlíčků a díky tomu doslova k „povinnému/doživotnímu/finančnímu vytěžování“ občanů SR (chovatelů zvířat). Zřejmě by se to i lobby povedlo nebýt odhodlaných mírových protestů z řad široké veřejnosti.

  Evropská komise (EK) byla nakonec slovenskými novináři dotlačena 17. 10. 2013 k vyjádření svého jednoznačného oficiálního stanoviska na uvedenou kauzu: Povinné/plošné čipování psů, koček a fretek, které chtějí zavádět jednotlivé členské státy Evropské unie s odkazem na „NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 998/2003/ES ze dne 26. května 2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS“ je PODLE KOMISE NEOPRÁVNĚNÉ, NEBOŤ VÝŠE CITOVANÉ NAŘÍZENÍ SE NEVZTAHUJE NA TA DOMÁCÍ ZVÍŘATA, KTERÁ NECESTUJÍ ZA HRANICE ČLENSKÉHO STÁTU EU.“

  Celý článek k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/fakta/legislativa/evropska-komise-necestujete-necipujete-sk.aspx

 3. Necipujtenas.cz napsal:

  Legislativa/Články, Publikace, Texty: „Parlament uzákonil dobrovolné čipování! SK“ – Krátce z obsahu článku:

  Společenství webu Necipujtenas.cz opakovaně informuje širokou veřejnost o „Velké slovenské čipovací aféře“. Rozsah a dopad této dnes již globální kauzy se bude v příštím období projevovat nepochybně i v českém prostředí.

  Každodenní spolupráce tisícovek statečných/svobodomyslných/odpovědných lidských bytostí napříč mnoha národy, státy i politickou a odbornou veřejností přinesla konečně dne 22. října 2013 v 11:08 hod. úspěch. Došlo k historickém vítězství „ANTI-ČIPOVACÍHO“ disentu ve střední Evropě. V tento historický čas schválila „Národní rada Slovenské republiky“ drtivou většinou 133 poslanců (cca 97%) novelu zákona o veterinární péči č. 39/2007 a zavedla tím DOBROVOLNOST V ČIPOVÁNÍ VĚTŠINY DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ jako důsledek občanských petic, podnětů i osvětových/lidových akcí našich kolegyň/kolegů, výrazného zájmu sdělovacích prostředků a zásahu Evropské komise. Domácí zvířata, jakými jsou psi nebo kočky, které necestují za hranice Slovenska, nebo nejsou určena k obchodní činnosti, tak už nebudou od 1. ledna 2014 povinně čipována.

  V rámci koordinované akce navíc ve stejný den oslovil v České republice pan PETR HADAŠČOK st. – člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování – čipování psů – zatím ne občanů“ – primátora Statutárního města Ostravy svým otevřeným přípisem: s pokornou prosbou o „přednostní zařazení opětovného projednání ostudné /nelidské/ vyhlášky č. 9/2012“ o povinném čipování na program ostravských zastupitelů 30. října 2013. Díky tomu by mělo být konečně možné navrhnout adekvátní zpracování nové vyhlášky o dobrovolných formách trvalé identifikace psů na území Ostravy včetně zohlednění nákladů chovatelů i daňových poplatníků, které již bohužel současní městští politici neprozřetelně vynaložili na tzv. „povinné čipování“ nebo na vybudování databázových systémů evidence zvířat (Ovanet) – viz návrh vyhlášky http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/navrh_zruseni_nebo_zmeny_vyhlasky_9-2012-Ostrava.pdf .

  Proti krutému vynucování povinného čipování se jasně/dlouhodobě/konzistentně staví česká Strana svobodných občanů (Svobodní) ústy pana doktora Petra Macha. Opakovaně tak navíc učinila skrze svého krajského lídra pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pana Ing. Jiřího Zapletala: Ten je obzvláště v České republice považován za odborníka na praktickou obranu přirozených práv občanů vůči zásahům bezcitné moci výkonné/zákonodárné.

  Obdobně se proti povinné implantaci cizích elektronických předmětů do živých těl vyslovil v říjnu 2013 např. významný představitel Občanské demokratické strany (ODS) pan Ing. Zbyňek Stanjura; již dříve hlavně veřejnosti všeobecně dobře známý/neohrožený bojovník za ústavní svobody občanů Ostravy pan Jan Becher z „Hnutí Ostravak“ nebo zastupitel Slezské Ostravy za TOP 09 pan Ing. Radan Seidler a další osobnosti včetně tisíců lidí z České republiky i ze zahraničí.

  Celý článek k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/fakta/legislativa/parlament-uzakonil-dobrovolne-cipovani-sk.aspx

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..